platform voor kennis, nieuws en opinie
Zoeken
platform voor kennis, nieuws en opinie

Corporatie en gemeente maken samen wijk klimaatadaptief

Corporatie en gemeente maken samen wijk klimaatadaptief

Rotterdam djedj

Woonstad Rotterdam en de gemeente Rotterdam leverden onlangs samen de compleet vernieuwde Staringbuurt in de wijk Spangen op. Bijzonder aan deze herstructurering is de gelijktijdige aanpak van woningtransformatie, klimaatadaptatie en sociale doelen. Dit deed de corporatie grotendeels op eigen initiatief in samenwerking met de gemeente, zo beschrijft Stadswerk Magazine Plus.

“Wij zouden het hele project trekken en hierin óók de inrichting van de openbare ruimte meenemen – de wetgeving stond deze bijzondere aanpak toen nog toe.”, blikt Bram van der Velden, projectmanager Vastgoedontwikkeling Woonstad Rotterdam terug. De samenwerking tussen de twee partijen lag voor de hand door de veelvoudige opgaven van het gebied, zo stelt adviseur water Bas de Wildt van de gemeente. “De opgave is inmiddels zo groot en integraal, dat we ‘m niet meer als losse partijen aankunnen. Het heeft geen zin om huurwoningen en een stuk openbare ruimte los van elkaar aan te passen. Bovendien speelt heel vaak niet alleen een klimaatvraagstuk, maar bijvoorbeeld ook een sociaal vraagstuk. Voor passende oplossingen zullen we gebruik moeten maken van elkaars kennis en kunde.”

Voor het klimaatadaptieve aspect van de Staringbuurt werd gekozen voor een waterplein. “Ondergronds, omdat een waterplein in de vorm van een kuil niet zou matchen met de bewonersvraag naar meer groen”, analyseert Woonstad Rotterdam-projectmanager Van der Velden. Afrondend concludeert adviseur De Wildt dat corporaties steeds vaker hun rol in klimaatadaptatie zullen pakken. “Vroeg in een verbetertraject met de betrokkenen om tafel gaan om de doelen en belangen scherp te krijgen, is essentieel om de stad leefbaar te houden en klimaatadaptief te maken.”

Cover: Flickr | djedj

Lees het gehele artikel en hoe het Waterplein precies werkt in Stadswerk Magazine Plus