Rotterdam djedj

Corporatie en gemeente maken samen wijk klimaatadaptief

9 juni 2020

2 minuten

Casus
Woonstad Rotterdam en de gemeente Rotterdam leverden onlangs samen de compleet vernieuwde Staringbuurt in de wijk Spangen op. Bijzonder aan deze herstructurering is de gelijktijdige aanpak van woningtransformatie, klimaatadaptatie en sociale doelen. Dit deed de corporatie grotendeels op eigen initiatief in samenwerking met de gemeente, zo beschrijft Stadswerk Magazine Plus.

"Wij zouden het hele project trekken en hierin óók de inrichting van de openbare ruimte meenemen – de wetgeving stond deze bijzondere aanpak toen nog toe.", blikt Bram van der Velden, projectmanager Vastgoedontwikkeling Woonstad Rotterdam terug. De samenwerking tussen de twee partijen lag voor de hand door de veelvoudige opgaven van het gebied, zo stelt adviseur water Bas de Wildt van de gemeente. "De opgave is inmiddels zo groot en integraal, dat we ‘m niet meer als losse partijen aankunnen. Het heeft geen zin om huurwoningen en een stuk openbare ruimte los van elkaar aan te passen. Bovendien speelt heel vaak niet alleen een klimaatvraagstuk, maar bijvoorbeeld ook een sociaal vraagstuk. Voor passende oplossingen zullen we gebruik moeten maken van elkaars kennis en kunde."

Voor het klimaatadaptieve aspect van de Staringbuurt werd gekozen voor een waterplein. "Ondergronds, omdat een waterplein in de vorm van een kuil niet zou matchen met de bewonersvraag naar meer groen", analyseert Woonstad Rotterdam-projectmanager Van der Velden. Afrondend concludeert adviseur De Wildt dat corporaties steeds vaker hun rol in klimaatadaptatie zullen pakken. "Vroeg in een verbetertraject met de betrokkenen om tafel gaan om de doelen en belangen scherp te krijgen, is essentieel om de stad leefbaar te houden en klimaatadaptief te maken."

Cover: Flickr | djedj

Lees het gehele artikel en hoe het Waterplein precies werkt in Stadswerk Magazine Plus


Cover: ‘Rotterdam djedj’Meest recent

Skyline Eindhoven door Ivo Verschuuren (bron: Shutterstock)

Provincie moet rol pakken van regionale gebiedsregisseur

Veel maatschappelijke ontwikkelingen gaan over gemeentegrenzen heen en dus ligt het voor de hand ruimtelijke ordening op een hoger schaalniveau op te pakken. De provincies komen hiervoor nadrukkelijk in beeld, aldus promovendus Guus van Steenbergen.

Uitgelicht
Onderzoek

23 september 2022

Portret Marlon Boeve door Sander van Wettum (bron: SKG)

Marlon Boeve start als hoogleraar Omgevingsrecht in gebiedsontwikkeling

Marlon Boeve treedt aan als hoogleraar Omgevingsrecht in gebiedsontwikkeling bij de TU Delft. In gesprek met Eric Burgers geeft zij aan wat omgevingsrecht voor haar betekent en wat de betekenis ervan is voor de ruimtelijke inrichting van Nederland.

SKG Nieuws

23 september 2022

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week waarin de natuur voor samenhang zorgt

Deze week op Gebiedsontwikkeling.nu: onheilspellende berichten over het gebrek aan samenhang in de aanpak van ruimtelijke opgaven op nationaal- én op buurtniveau. Maar ook: hoe de natuur samenhang kan brengen in gebiedsontwikkeling.

Nieuws

22 september 2022