woning bouw bron: CC0 public domain

‘Gemeenten laten mogelijkheden klimaatadaptief bouwen onbenut’

24 maart 2019

1 minuut

Nieuws Richtlijnen voor klimaatadaptief bouwen kunnen goed opgenomen worden in gemeentelijke regelgeving. Dit gebeurt echter nog te weinig doordat betrokkenen onbekend zijn met de mogelijkheden. Dit blijkt uit het deze maand verschenen rapport ‘Advies Aanpak Knelpunten Klimaat adaptief Bouwen’ van Colibri Advies en Ambient Advies.

Het rapport noemt instrumenten uit de huidige regelgeving die al kunnen worden ingezet, zoals minimale vloerpeilen in bestemmingsplannen en klimaatadaptatie als aanbestedingscriterium. Ook in de aankomende omgevingswet wordt het makkelijker om decentrale eisen (zoals over lozingen van hemelwater) aan klimaatadaptatieve bouw te stellen.

Lees verder over de knelpunten en oplossingen op ruimtelijkeadaptatie.nl


Cover: ‘woning bouw bron: CC0 public domain’Meest recent

Fenix Food Factory in Rotterdam door Iris van den Broek (bron: Shutterstock)

Katendrecht, Rotterdam: Taking a Walk on the Gentrified Side

Gentrification heeft zeker niet alleen negatieve kanten, hoewel daar wel vaak de nadruk op wordt gelegd. Vincent Baptist vloog het vraagstuk op Katendrecht niet aan met de professionals maar door met bewoners te gaan wandelen.

Onderzoek

27 februari 2024

Fuggerei (Augsburg) door Gerd Eichmann (bron: Wikimedia Commons)

De woningcorporatie van morgen heeft alles te maken met die van gisteren

De woningcorporaties laten een hernieuwd elan zien. Spannend wordt de vraag waar hun toekomst ligt. Reimar von Meding (KAW) schreef er een essay over in opdracht van de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties.

Opinie

27 februari 2024

Oude Citroën auto (deux chevaux) in het Hamerkwartier Amsterdam. door Petra Boegheim (bron: shutterstock)

Het Hamerkwartier in Amsterdam gaat los, als de markt tenminste mee wil doen

Het Hamerkwartier is het volgende grote gebied dat in Amsterdam-Noord aan bod komt voor een stevige gebiedstransformatie. De gemeente haalde Kristiaan Borret uit Brussel om de planontwikkeling mede vorm te geven. Een interview over plan en proces.

Casus

26 februari 2024