woning bouw bron: CC0 public domain

‘Gemeenten laten mogelijkheden klimaatadaptief bouwen onbenut’

24 maart 2019

1 minuut

Nieuws Richtlijnen voor klimaatadaptief bouwen kunnen goed opgenomen worden in gemeentelijke regelgeving. Dit gebeurt echter nog te weinig doordat betrokkenen onbekend zijn met de mogelijkheden. Dit blijkt uit het deze maand verschenen rapport ‘Advies Aanpak Knelpunten Klimaat adaptief Bouwen’ van Colibri Advies en Ambient Advies.

Het rapport noemt instrumenten uit de huidige regelgeving die al kunnen worden ingezet, zoals minimale vloerpeilen in bestemmingsplannen en klimaatadaptatie als aanbestedingscriterium. Ook in de aankomende omgevingswet wordt het makkelijker om decentrale eisen (zoals over lozingen van hemelwater) aan klimaatadaptatieve bouw te stellen.

Lees verder over de knelpunten en oplossingen op ruimtelijkeadaptatie.nl


Cover: ‘woning bouw bron: CC0 public domain’Meest recent

Patrick Esveld (AKRO) tijdens de sessie Grond & GO door Sander van Wettum (bron: Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling)

Grond en gebiedsontwikkeling: voorzichtig op weg naar verbetering

Op het SKG Jaarcongres waren de deelnemers na de deelsessie “Grond & GO” nog lang niet uitgepraat. Een groep experts ging vorige maand met elkaar in gesprek over de vraag hoe de rol van grond in gebiedsontwikkeling kan worden verbeterd.

Uitgelicht
Verslag

2 juni 2023

De skyline van Cleveland, Ohio, de V.S. door Sean Pavone (bron: Shutterstock)

Als beleid politiek wordt in stedelijke ontwikkeling

Hoe wordt in Amerika aangekeken tegen de toekomst van post-industriële steden? En hoe verhouden beleid en politiek zich daarbij tot elkaar? Frank van Oort en Teodora Dogaru bespreken enkele publicaties die de materie op eigen wijze belichten.

Recensie

2 juni 2023

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van slim schaken

Of het nu gaat om het spel dat tot een nieuwe Nota Ruimte moet leiden, de slimme invulling van ons dakenlandschap of de vernieuwing van een compleet stuk Den Haag, slim schaken was de afgelopen week de rode draad op Gebiedsontwikkeling.nu.

Nieuws

1 juni 2023