platform voor kennis, nieuws en opinie
Zoeken
platform voor kennis, nieuws en opinie

‘Gemeenten laten mogelijkheden klimaatadaptief bouwen onbenut’

‘Gemeenten laten mogelijkheden klimaatadaptief bouwen onbenut’

woning bouw bron: CC0 public domain

Richtlijnen voor klimaatadaptief bouwen kunnen goed opgenomen worden in gemeentelijke regelgeving. Dit gebeurt echter nog te weinig doordat betrokkenen onbekend zijn met de mogelijkheden. Dit blijkt uit het deze maand verschenen rapport ‘Advies Aanpak Knelpunten Klimaat adaptief Bouwen’ van Colibri Advies en Ambient Advies.

Het rapport noemt instrumenten uit de huidige regelgeving die al kunnen worden ingezet, zoals minimale vloerpeilen in bestemmingsplannen en klimaatadaptatie als aanbestedingscriterium. Ook in de aankomende omgevingswet wordt het makkelijker om decentrale eisen (zoals over lozingen van hemelwater) aan klimaatadaptatieve bouw te stellen.

Lees verder over de knelpunten en oplossingen op ruimtelijkeadaptatie.nl