woning bouw bron: CC0 public domain

‘Gemeenten laten mogelijkheden klimaatadaptief bouwen onbenut’

24 maart 2019

1 minuut

Nieuws Richtlijnen voor klimaatadaptief bouwen kunnen goed opgenomen worden in gemeentelijke regelgeving. Dit gebeurt echter nog te weinig doordat betrokkenen onbekend zijn met de mogelijkheden. Dit blijkt uit het deze maand verschenen rapport ‘Advies Aanpak Knelpunten Klimaat adaptief Bouwen’ van Colibri Advies en Ambient Advies.

Het rapport noemt instrumenten uit de huidige regelgeving die al kunnen worden ingezet, zoals minimale vloerpeilen in bestemmingsplannen en klimaatadaptatie als aanbestedingscriterium. Ook in de aankomende omgevingswet wordt het makkelijker om decentrale eisen (zoals over lozingen van hemelwater) aan klimaatadaptatieve bouw te stellen.

Lees verder over de knelpunten en oplossingen op ruimtelijkeadaptatie.nl


Cover: ‘woning bouw bron: CC0 public domain’Meest recent

Windmolenpark Nederland door Fokke Baarssen (bron: shutterstock.com)

Regionale afspraken noodzakelijk om impact energietransitie op het landschap te beperken

Regionale samenwerking is noodzakelijk voor een zorgvuldige ruimtelijke inpassing van de energie-infrastructuur in het landschap, blijkt uit onderzoek van de MRA. Zo kan de impact van de energietransitie op het landschap worden beperkt.

Analyse

28 november 2022

Station Delft vanaf het centrum door Frans Blok (bron: shutterstock.com)

Stevig boven de rails: twee decennia vernieuwing spoorzone Delft

Het geldt als een van de meer complexe binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen in Nederland: de spoorzone in Delft, inmiddels herdoopt tot Nieuw Delft. Wat hebben alle inspanningen opgeleverd? Afke Laarakker maakt een tussenbalans op.

Casus

28 november 2022

Jumbo distributiecentrum door Rufus de Vries (bron: gemaakt voor het project 'Grip op grootschalige bedrijfsvestigingen' in opdracht van BZK en EZK.)

Sla de doos niet zomaar plat

Over de logistieke sector en de invloed daarvan op de ruimte en het landschap is best een eerlijk verhaal te vertellen. Toch horen we dat volgens Merten Nefs veel te weinig. Hij pleit ervoor de bekende platitudes overboord te zetten.

Opinie

25 november 2022