woning bouw bron: CC0 public domain

‘Gemeenten laten mogelijkheden klimaatadaptief bouwen onbenut’

24 maart 2019

1 minuut

Nieuws Richtlijnen voor klimaatadaptief bouwen kunnen goed opgenomen worden in gemeentelijke regelgeving. Dit gebeurt echter nog te weinig doordat betrokkenen onbekend zijn met de mogelijkheden. Dit blijkt uit het deze maand verschenen rapport ‘Advies Aanpak Knelpunten Klimaat adaptief Bouwen’ van Colibri Advies en Ambient Advies.

Het rapport noemt instrumenten uit de huidige regelgeving die al kunnen worden ingezet, zoals minimale vloerpeilen in bestemmingsplannen en klimaatadaptatie als aanbestedingscriterium. Ook in de aankomende omgevingswet wordt het makkelijker om decentrale eisen (zoals over lozingen van hemelwater) aan klimaatadaptatieve bouw te stellen.

Lees verder over de knelpunten en oplossingen op ruimtelijkeadaptatie.nl


Cover: ‘woning bouw bron: CC0 public domain’Meest recent

Tentoonstelling door John Lewis Marshall (bron: John Lewis Marshall)

AI-expo Onmetelijk Belangrijk: een verkenning naar zachte ontwerpwaarden

Hoe kan artificiële intelligentie architecten en stedenbouwers helpen om te ontwerpen vanuit zachte waarden? Die vraag staat centraal in de tentoonstelling ‘Onmetelijk Belangrijk’. Redacteur Kaz Schonebeek nam een kijkje.

Verslag

19 juli 2024

Laadpalen voor elektrische auto's door Ton Hazewinkel (bron: shutterstock)

Hub hub hub, de nieuwe crux in gebiedsontwikkeling

Mobiliteitshubs kunnen met hun complete aanbod aan diensten inspelen op tal van behoeften aan stedelijke mobiliteit. En daarmee vormen ze een eigentijdse draaischijf binnen gebiedsontwikkelingen. Theo Stauttener brengt de meerwaarde in beeld.

Analyse

19 juli 2024

GO weekoverzicht 18 juli 2024 door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was een week om naar het héle plaatje te kijken

Deze week ging het op Gebiedsontwikkeling.nu over het totale plaatje. Over kosten én baten van natuur, over techniek én de sociale dimensie in de energietransitie en over maatschappelijke én omgevingsrechtelijke uitdagingen.

Weekoverzicht

18 juli 2024