Thumb_geld_0_1000px

Corporaties boeken sinds 2008 ruim € 800 mln af op grond

6 december 2013

2 minuten

Nieuws
AMSTERDAM - De bijna 400 corporaties gezamenlijk hebben sinds 2008 ruim € 800 mln afgeboekt op hun grondposities, dit is circa 40% van de oorspronkelijke grondwaarde. Vorig jaar werd € 302 mln afschreven op grond. Dit blijkt uit Sectorbeeld 2013 van het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV).

Mede door deze afboekingen zijn de projectontwikkelingsactviteiten, ondergebracht in deelnemingen, de laatste jaren verlieslatend. Waar in 2011 nog sprake was van een negatief resultaat uit deelnemingen van € 116 mln, is dit in 2012 ruim verdubbeld tot een verlies van € 236 mln.

Corporaties hebben het aantal verbindingen met andere bedrijven en organisaties de laatste jaren teruggebracht. Het aantal verbindingen nam in 2012 met 5% af en de financiering van verbindingen met 15%. Deze afname is iets minder dan in verslagjaar 2011, maar de neerwaartse trend blijft sterk.

Dit heeft volgens het CFV een aantal oorzaken. Corporaties focussen zich meer op het bestaande bezit en minder op projectontwikkeling. Daarnaast valt op dat corporaties onder invloed van gewijzigde omstandigheden de uitvoering van activiteiten weer meer vanuit de toegelaten instelling zelf laten plaatsvinden en om die reden verbindingen afbouwen. Het totale resultaat van de verbindingen waar corporaties een direct belang in hebben, bedraagt eind 2012 circa € 1,3 mrd negatief. Vergeleken met 2011 is dit een verslechtering met ongeveer € 0,3 mrd.

Doordat de financiële druk is toegenomen, voeren corporaties volgens het CFV op vrij grote schaal reorganisaties door. Dat heeft zich echter nog niet vertaald in lagere bedrijfslasten. Deze waren in 2012 even hoog als in 2011, maar reëel (vanwege de inflatie van 2,5%) zijn de kosten wel teruggelopen. Ook de personeelslasten vielen vorig jaar 1% hoger uit dan in 2011, hoewel het aantal fte's met 1,5% is teruggebracht. Het CFV verwacht dat de gewenste besparingen pas in 2013 en 2014 worden gerealiseerd.

Zie ook:Meest recent

Haan & Laan door Esther Dijkstra (estherdijkstra.com)

Westergouwe in Gouda: wat vinden Haan & Laan er eigenlijk van?

Haan en Laan recenseren gebiedsontwikkelingen in Nederland. In deze editie schrijven zij over hun bezoek aan Westergouwe in Gouda en geven hun oordeel over deze nieuwbouwwijk in de laagste polder van ons land.

Casus

16 augustus 2022

Bryant Park in New York door Leonid Andronov (Shutterstock)

De maakbaarheid van een prettige leefomgeving

Integraal gebiedsbeheer kan helpen om de leefomgeving in bestaande en nieuwe buurten en wijken te verbeteren. Maar wat is het precies? Het Urban Land Institute maakt een ronde langs de experts en zoekt uit wat de kansen en bedreigingen zijn.

Analyse

15 augustus 2022

“Binckhorst Den Haag in tranformatie” (CC BY-SA 2.0) by nandasluijsmans

Wat participatieve placemaking bijdraagt aan gebiedsontwikkeling

Volgens TU Delft-onderzoeker Geertje Slingerland is de betrokkenheid van bewoners cruciaal bij placemaking en ontwikkelde daarvoor een aantal principes. Zij presenteerde dit tijdens het laatste jaarcongres Stedelijke Transformatie.

Verslag

15 augustus 2022