Thumb_geld_0_1000px

Corporaties boeken sinds 2008 ruim € 800 mln af op grond

6 december 2013

2 minuten

Nieuws AMSTERDAM - De bijna 400 corporaties gezamenlijk hebben sinds 2008 ruim € 800 mln afgeboekt op hun grondposities, dit is circa 40% van de oorspronkelijke grondwaarde. Vorig jaar werd € 302 mln afschreven op grond. Dit blijkt uit Sectorbeeld 2013 van het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV).

Mede door deze afboekingen zijn de projectontwikkelingsactviteiten, ondergebracht in deelnemingen, de laatste jaren verlieslatend. Waar in 2011 nog sprake was van een negatief resultaat uit deelnemingen van € 116 mln, is dit in 2012 ruim verdubbeld tot een verlies van € 236 mln.

Corporaties hebben het aantal verbindingen met andere bedrijven en organisaties de laatste jaren teruggebracht. Het aantal verbindingen nam in 2012 met 5% af en de financiering van verbindingen met 15%. Deze afname is iets minder dan in verslagjaar 2011, maar de neerwaartse trend blijft sterk.

Dit heeft volgens het CFV een aantal oorzaken. Corporaties focussen zich meer op het bestaande bezit en minder op projectontwikkeling. Daarnaast valt op dat corporaties onder invloed van gewijzigde omstandigheden de uitvoering van activiteiten weer meer vanuit de toegelaten instelling zelf laten plaatsvinden en om die reden verbindingen afbouwen. Het totale resultaat van de verbindingen waar corporaties een direct belang in hebben, bedraagt eind 2012 circa € 1,3 mrd negatief. Vergeleken met 2011 is dit een verslechtering met ongeveer € 0,3 mrd.

Doordat de financiële druk is toegenomen, voeren corporaties volgens het CFV op vrij grote schaal reorganisaties door. Dat heeft zich echter nog niet vertaald in lagere bedrijfslasten. Deze waren in 2012 even hoog als in 2011, maar reëel (vanwege de inflatie van 2,5%) zijn de kosten wel teruggelopen. Ook de personeelslasten vielen vorig jaar 1% hoger uit dan in 2011, hoewel het aantal fte's met 1,5% is teruggebracht. Het CFV verwacht dat de gewenste besparingen pas in 2013 en 2014 worden gerealiseerd.

Zie ook:


Cover: ‘Thumb_geld_0_1000px’Meest recent

Aeisso Boelman door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Vakwerk gevraagd voor gebiedsontwikkeling in onzekere tijden

Columnist Aeisso Boelman ziet de huidige moeilijke marktomstandigheden niet direct veranderen. Partijen in gebiedsontwikkeling kunnen de pijn wel verzachten door anders samen te werken. “Te starre afspraken staan langjarig commitment in de weg.”

Opinie

5 december 2022

Marco Pastors door Reinier Bergsma (bron: BPD Gebiedsontwikkeling)

Zuid op eigen benen laten staan: de inzet van Marco Pastors

Marco Pastors mag leiding geven aan de vernieuwing van Rotterdam Zuid. Een gebied waar het stapelen van stenen alleen niet voldoende is. Ook in andere domeinen moet voortgang worden geboekt. Hoe gaat de oud-wethouder van Rotterdam daarbij te werk?

Interview

5 december 2022

ODE Exterieur luchtfoto door ODE (bron: ODE)

Apotheose ODE: aanpak Zuidelijke IJ-oever culmineert in nieuwbouw Booking

Waar voorheen de post werd overgeslagen van het naastgelegen spoor, werkt Booking.com nu in een enorm gebouw naar ontwerp van UN Studio. Het is het sluitstuk van het Oosterdokseiland en daarmee van de herontwikkeling van de Zuidelijke IJ-oever.

Casus

2 december 2022