Thumb_geld_0_1000px

Corporaties, gemeente en rijk investeren € 120 mln in projecten Vestia

2 november 2012

2 minuten

Nieuws
De corporaties Woonbron en Woonstad, de gemeente Rotterdam en het Rijk trekken € 122 mln uit voor het lopende nationale programma dat de leefbaarheid in Rotterdam-Zuid moet verbeteren. Met de eenmalige impuls willen de partijen sloop- en nieuwbouwprojecten weer op gang brengen die door de problemen bij Vestia stil zijn komen te liggen. Dat heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gisteren bekend gemaakt.

Eerder was al bekend dat de andere Rotterdamse corporaties projecten zouden overnemen van Vestia; het bedrag dat er mee gemoeid was echter nog niet. Minister Spies (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) stelde de gemeente en de corporaties € 30 mln in het vooruitzicht onder de voorwaarde dat zij afspraken zouden maken over het aanjagen of overnemen van stilgevallen projecten van Vestia. Rotterdam en de beide corporaties stellen daarvoor nu € 90 mln beschikbaar. De extra investeringen komen verder ten goede aan het verbeteren van particuliere woningen. De afspraken en bijdragen staan in het convenant dat woensdag door wethouder Karakus, minister Spies en de corporaties Woonbron, Woonstad en Vestia is getekend. Vestia zal (onder voorbehoud van goedkeuring door de financieel toezichthouder en het waarborgfonds) de aangegane juridische verplichtingen nakomen. Met de gezamenlijke inzet kunnen naast de Kindercampus en het Huis op Zuid, ook de bouwprojecten Bloemfontein en Leeuwenkuil van start. Het Nationaal Programma Kwaliteitssprong Rotterdam-Zuid is vorig jaar door Rijk, gemeente, corporaties, werkgevers en maatschappelijke instellingen vastgesteld. In het programma hebben de partijen afspraken gemaakt op het gebied van wonen, leren en werken. De ambitie is om in de komende 20 jaar 35.000 woningen te verbeteren of te vervangen.Meest recent

Haan & Laan door Esther Dijkstra (estherdijkstra.com)

Westergouwe in Gouda: wat vinden Haan & Laan er eigenlijk van?

Haan en Laan recenseren gebiedsontwikkelingen in Nederland. In deze editie schrijven zij over hun bezoek aan Westergouwe in Gouda en geven hun oordeel over deze nieuwbouwwijk in de laagste polder van ons land.

Casus

16 augustus 2022

Bryant Park in New York door Leonid Andronov (Shutterstock)

De maakbaarheid van een prettige leefomgeving

Integraal gebiedsbeheer kan helpen om de leefomgeving in bestaande en nieuwe buurten en wijken te verbeteren. Maar wat is het precies? Het Urban Land Institute maakt een ronde langs de experts en zoekt uit wat de kansen en bedreigingen zijn.

Analyse

15 augustus 2022

“Binckhorst Den Haag in tranformatie” (CC BY-SA 2.0) by nandasluijsmans

Wat participatieve placemaking bijdraagt aan gebiedsontwikkeling

Volgens TU Delft-onderzoeker Geertje Slingerland is de betrokkenheid van bewoners cruciaal bij placemaking en ontwikkelde daarvoor een aantal principes. Zij presenteerde dit tijdens het laatste jaarcongres Stedelijke Transformatie.

Verslag

15 augustus 2022