Thumb_geld_0_1000px

Corporaties, gemeente en rijk investeren € 120 mln in projecten Vestia

2 november 2012

2 minuten

Nieuws De corporaties Woonbron en Woonstad, de gemeente Rotterdam en het Rijk trekken € 122 mln uit voor het lopende nationale programma dat de leefbaarheid in Rotterdam-Zuid moet verbeteren. Met de eenmalige impuls willen de partijen sloop- en nieuwbouwprojecten weer op gang brengen die door de problemen bij Vestia stil zijn komen te liggen. Dat heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gisteren bekend gemaakt.

Eerder was al bekend dat de andere Rotterdamse corporaties projecten zouden overnemen van Vestia; het bedrag dat er mee gemoeid was echter nog niet. Minister Spies (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) stelde de gemeente en de corporaties € 30 mln in het vooruitzicht onder de voorwaarde dat zij afspraken zouden maken over het aanjagen of overnemen van stilgevallen projecten van Vestia. Rotterdam en de beide corporaties stellen daarvoor nu € 90 mln beschikbaar. De extra investeringen komen verder ten goede aan het verbeteren van particuliere woningen. De afspraken en bijdragen staan in het convenant dat woensdag door wethouder Karakus, minister Spies en de corporaties Woonbron, Woonstad en Vestia is getekend. Vestia zal (onder voorbehoud van goedkeuring door de financieel toezichthouder en het waarborgfonds) de aangegane juridische verplichtingen nakomen. Met de gezamenlijke inzet kunnen naast de Kindercampus en het Huis op Zuid, ook de bouwprojecten Bloemfontein en Leeuwenkuil van start. Het Nationaal Programma Kwaliteitssprong Rotterdam-Zuid is vorig jaar door Rijk, gemeente, corporaties, werkgevers en maatschappelijke instellingen vastgesteld. In het programma hebben de partijen afspraken gemaakt op het gebied van wonen, leren en werken. De ambitie is om in de komende 20 jaar 35.000 woningen te verbeteren of te vervangen.


Cover: ‘Thumb_geld_0_1000px’Meest recent

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van auditie voor de voortrekkersrol

Wil je helemaal bij zijn bij de ontwikkelingen van de afgelopen week? Dan zijn dit de stukken die je gelezen moet hebben. Deze week kwamen op Gebiedsontwikkeling.nu alle vaardigheden voorbij die nodig zijn om de voortrekkersrol te kunnen vertolken.

Nieuws

21 september 2023

Nijmegen Jerusalem nieuw & oud door Talis (bron: Talis)

Corporaties en de businesscase van sloop-nieuwbouw, een lastige puzzel

Hoe diep kan en wil een woningcorporatie gaan om sloop-nieuwbouw financieel mogelijk te maken? Platform31 en Fakton analyseren de casus van de Jerusalem-buurt in Nijmegen, waar industrieel is teruggebouwd in de footprint van de gesloopte woningen.

Analyse

21 september 2023

Financial district Shanghai door Lushengyi (bron: Shutterstock)

Shanghai transformeert het waterfront, maar van inspraak is geen sprake

Vanmiddag 20 september promoveert Harry den Hartog aan de TU Delft op de waterfront-ontwikkeling van Shanghai. Grote gebaren genoeg, maar enige in- of medespraak is ver te zoeken.

Onderzoek

20 september 2023