Thumb_geld_0_1000px

Corporaties, gemeente en rijk investeren € 120 mln in projecten Vestia

2 november 2012

2 minuten

Nieuws De corporaties Woonbron en Woonstad, de gemeente Rotterdam en het Rijk trekken € 122 mln uit voor het lopende nationale programma dat de leefbaarheid in Rotterdam-Zuid moet verbeteren. Met de eenmalige impuls willen de partijen sloop- en nieuwbouwprojecten weer op gang brengen die door de problemen bij Vestia stil zijn komen te liggen. Dat heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gisteren bekend gemaakt.

Eerder was al bekend dat de andere Rotterdamse corporaties projecten zouden overnemen van Vestia; het bedrag dat er mee gemoeid was echter nog niet. Minister Spies (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) stelde de gemeente en de corporaties € 30 mln in het vooruitzicht onder de voorwaarde dat zij afspraken zouden maken over het aanjagen of overnemen van stilgevallen projecten van Vestia. Rotterdam en de beide corporaties stellen daarvoor nu € 90 mln beschikbaar. De extra investeringen komen verder ten goede aan het verbeteren van particuliere woningen. De afspraken en bijdragen staan in het convenant dat woensdag door wethouder Karakus, minister Spies en de corporaties Woonbron, Woonstad en Vestia is getekend. Vestia zal (onder voorbehoud van goedkeuring door de financieel toezichthouder en het waarborgfonds) de aangegane juridische verplichtingen nakomen. Met de gezamenlijke inzet kunnen naast de Kindercampus en het Huis op Zuid, ook de bouwprojecten Bloemfontein en Leeuwenkuil van start. Het Nationaal Programma Kwaliteitssprong Rotterdam-Zuid is vorig jaar door Rijk, gemeente, corporaties, werkgevers en maatschappelijke instellingen vastgesteld. In het programma hebben de partijen afspraken gemaakt op het gebied van wonen, leren en werken. De ambitie is om in de komende 20 jaar 35.000 woningen te verbeteren of te vervangen.


Cover: ‘Thumb_geld_0_1000px’Meest recent

Kinderen op fiets, Amsterdam door Dutch_Photos (bron: shutterstock.com)

Ja, Amsterdam is een 15-minuten-stad. Maar nee, zeker (nog) niet overal en voor iedereen

De 15-minuten-stad blijft een populair concept binnen gebiedsontwikkeling. Mag een stad als Amsterdam die titel ook dragen? Ja, blijkt uit onderzoek, maar een fiets, een woning in het centrum en een westerse achtergrond zijn wel van belang.

Onderzoek

27 januari 2023

Aerial top down view on PUUR21 new housing construction project part of urban development in Zutphen with Noorderhaven neighbourhood door Wirestock Creators (bron: Shutterstock)

Nieuwe EU-doelstelling ‘No Net Land Take’: stok achter de deur of schiet het zijn doel voorbij?

Nóg een ruimtelijke uitdaging erbij! De Europese Commissie heeft voor 2050 het doel ‘No Net Land Take’ gesteld, waarmee verstedelijking een halt wordt toegeroepen. De maatregel kan verregaande gevolgen hebben voor gebiedsontwikkelend Nederland.

Verslag

27 januari 2023

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van het water – als bedreiging en kans

Het water in tal van vormen staat deze week centraal op Gebiedsontwikkeling.nu. Bedreigend in het rivierenlandschap, maar ook kansen biedend op zee en in de centra van steden. En symbool voor de sprong in het diepe die we mogen maken.

Nieuws

26 januari 2023