Thumb_geld_0_1000px

Corporaties, gemeente en rijk investeren € 120 mln in projecten Vestia

2 november 2012

2 minuten

Nieuws De corporaties Woonbron en Woonstad, de gemeente Rotterdam en het Rijk trekken € 122 mln uit voor het lopende nationale programma dat de leefbaarheid in Rotterdam-Zuid moet verbeteren. Met de eenmalige impuls willen de partijen sloop- en nieuwbouwprojecten weer op gang brengen die door de problemen bij Vestia stil zijn komen te liggen. Dat heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gisteren bekend gemaakt.

Eerder was al bekend dat de andere Rotterdamse corporaties projecten zouden overnemen van Vestia; het bedrag dat er mee gemoeid was echter nog niet. Minister Spies (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) stelde de gemeente en de corporaties € 30 mln in het vooruitzicht onder de voorwaarde dat zij afspraken zouden maken over het aanjagen of overnemen van stilgevallen projecten van Vestia. Rotterdam en de beide corporaties stellen daarvoor nu € 90 mln beschikbaar. De extra investeringen komen verder ten goede aan het verbeteren van particuliere woningen. De afspraken en bijdragen staan in het convenant dat woensdag door wethouder Karakus, minister Spies en de corporaties Woonbron, Woonstad en Vestia is getekend. Vestia zal (onder voorbehoud van goedkeuring door de financieel toezichthouder en het waarborgfonds) de aangegane juridische verplichtingen nakomen. Met de gezamenlijke inzet kunnen naast de Kindercampus en het Huis op Zuid, ook de bouwprojecten Bloemfontein en Leeuwenkuil van start. Het Nationaal Programma Kwaliteitssprong Rotterdam-Zuid is vorig jaar door Rijk, gemeente, corporaties, werkgevers en maatschappelijke instellingen vastgesteld. In het programma hebben de partijen afspraken gemaakt op het gebied van wonen, leren en werken. De ambitie is om in de komende 20 jaar 35.000 woningen te verbeteren of te vervangen.


Cover: ‘Thumb_geld_0_1000px’Meest recent

Vondelpark in Amsterdam door Wolf-photography (bron: Shutterstock)

Klimaatadaptatie in de stad, neem ook de effecten op de waterkwaliteit mee

De waterkwaliteit in Nederland staat volop in de belangstelling. Het stedelijk water doet daarin ook mee, mede in relatie tot de klimaatbestendige stad. Bart-Jan Vreman van Arcadis laat zien waar we op moeten letten bij klimaatmaatregelen.

Onderzoek

12 april 2024

Binnenkomst bij het SKG Jaarcongres 2024 door Sander van Wettum (bron: SKG)

SKG Jaarcongres 2024 – de sessies, deel 2

Tijdens het laatste SKG Jaarcongres zijn tijdens twaalf deelsessies actuele thema’s uit het gebiedsontwikkeling-vakgebied besproken. Vandaag vatten we de vijf ‘zachtere’ thema’s samen.

Uitgelicht
SKG Nieuws

12 april 2024

Weekoverzicht - Dit was een week om door te zetten door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was een week om door te zetten

Deze week ging het op Gebiedsontwikkeling.nu over doorzetten. Doorzetten om een transformatieproject in Bussum af te ronden, om kwaliteit van leven te verbeteren ondanks krimp of om de stad boven water te houden.

Weekoverzicht

11 april 2024