Thumb_nieuwbouw vastgoed_0_1000px

Corporaties verhogen huren fors

18 mei 2013

2 minuten

Nieuws Corporaties verhogen de huren fors en beperken hun investeringen (nieuwbouw). Dit blijkt uit een analyse door het WSW van de meerjarenprognoses die corporaties recent hebben afgegeven over de periode 2013 tot en met 2017. Corporaties nemen maatregelen om de financiële continuïteit te waarborgen. Dit is noodzakelijk vanwege de overheidsmaatregelen uit het woonakkoord die een stevige impact hebben op de (financiële) situatie van corporaties.

Doordat corporaties de huren fors laten stijgen, worden de mogelijkheden voor corporaties beperkt om nieuwe tegenvallers op te kunnen vangen, zoals een stijging van de rente. Hierdoor nemen de risico’s in de sector toe. In de periode 2012-2017 stijgt de gemiddelde maandhuur van zelfstandige huurwoningen van € 441 naar € 543. De groei van de totale inkomsten uit huren voor woningcorporaties bedraagt in deze periode 22%.

In de komende vijf jaar zijn er plannen voor de nieuwbouw van 105.000 zelfstandige huurwoningen. In de 5 jaars prognose van 2012 werden nog 146.000 nieuwe huurwoningen gepland. Dit betekent een daling van 28%. In de periode 2012-2017 groeit de totale geborgde leningenportefeuille. De geborgde schuld neemt in deze periode toe met € 1,9 miljard, met als gevolg dat de rente-uitgaven in deze 5 jaar toenemen.

De jaarlijkse WSW trendanalyse woningcorporaties schetst een beeld van de investeringen, beheer kasstromen en financiering van woningcorporaties. De cijfers zijn gebaseerd op de prognoses die 370 woningcorporaties aan het begin van 2013 hebben afgegeven.


Cover: ‘Thumb_nieuwbouw vastgoed_0_1000px’Meest recent

Aeisso Boelman column cover door Esther Dijkstra (bron: Illustratie Esther Dijkstra, bewerkte foto Cleo Mulder)

Van Den Haag naar München

Om de woningbouwproductie in tijden van lastige marktomstandigheden op gang te houden, kunnen we niet alles van het Rijk verwachten, stelt columnist Aeisso Boelman. Zowel publieke als private partijen moeten de nieuwe realiteit onder ogen zien.

Opinie

2 oktober 2023

Rijpwetering, Kaag en Braassem door pmvfoto (bron: Shutterstock)

Drinkwaterverbruik omlaag? Het oogsten van regenwater helpt substantieel

Is het mogelijk om met opgevangen regenwater op daken van huizen en appartementen het drinkwaterverbruik te verminderen? Ja, concludeerde kennisinstituut Deltares na onderzoek in het leveringsgebied van het grootste drinkwaterbedrijf van Nederland.

Onderzoek

2 oktober 2023

Studenten protesteren tegen de woningnoodcrisis door etreeg (bron: Shutterstock)

Jong en klem op woningmarkt, creatieve woonconcepten kunnen helpen

Je zult maar jong zijn en een woning willen bemachtigen: geen sinecure. Bram Djajadiningrat Onderzocht welke afwegingen jongvolwassenen maken op de woonmarkt. Concessies zijn onvermijdelijk. Maar nieuwe woonconcepten kunnen helpen.

Onderzoek

29 september 2023