Thumb_nieuwbouw vastgoed_0_1000px

Corporaties verhogen huren fors

18 mei 2013

2 minuten

Nieuws Corporaties verhogen de huren fors en beperken hun investeringen (nieuwbouw). Dit blijkt uit een analyse door het WSW van de meerjarenprognoses die corporaties recent hebben afgegeven over de periode 2013 tot en met 2017. Corporaties nemen maatregelen om de financiële continuïteit te waarborgen. Dit is noodzakelijk vanwege de overheidsmaatregelen uit het woonakkoord die een stevige impact hebben op de (financiële) situatie van corporaties.

Doordat corporaties de huren fors laten stijgen, worden de mogelijkheden voor corporaties beperkt om nieuwe tegenvallers op te kunnen vangen, zoals een stijging van de rente. Hierdoor nemen de risico’s in de sector toe. In de periode 2012-2017 stijgt de gemiddelde maandhuur van zelfstandige huurwoningen van € 441 naar € 543. De groei van de totale inkomsten uit huren voor woningcorporaties bedraagt in deze periode 22%.

In de komende vijf jaar zijn er plannen voor de nieuwbouw van 105.000 zelfstandige huurwoningen. In de 5 jaars prognose van 2012 werden nog 146.000 nieuwe huurwoningen gepland. Dit betekent een daling van 28%. In de periode 2012-2017 groeit de totale geborgde leningenportefeuille. De geborgde schuld neemt in deze periode toe met € 1,9 miljard, met als gevolg dat de rente-uitgaven in deze 5 jaar toenemen.

De jaarlijkse WSW trendanalyse woningcorporaties schetst een beeld van de investeringen, beheer kasstromen en financiering van woningcorporaties. De cijfers zijn gebaseerd op de prognoses die 370 woningcorporaties aan het begin van 2013 hebben afgegeven.


Cover: ‘Thumb_nieuwbouw vastgoed_0_1000px’Meest recent

Mensen op de trappen en roltrappen in het Groninger Forum in Nederland door Marc Venema (bron: Shutterstock)

Spontaan contact goed voor sociale cohesie in superdiverse wijken – maar hoe?

Spontaan contact tussen bewoners zorgt voor meer verbinding, maar hoe creëer je die ontmoetingen in superdiverse wijken? Het Kennisplatform Inclusief Samenleven (KIS) komt met concrete aanbevelingen voor ontwerpers, ontwikkelaars en bestuurders.

Onderzoek

24 maart 2023

Bedrijventerrein door Tim Roberts Photography (bron: Shutterstock)

Ondernemers Noord-Holland ageren met eigen visie tegen gebrek aan werklocaties

De ondernemers in Noord-Holland hebben onder leiding van Friso de Zeeuw zelf een visie opgesteld. Inzet: er moet meer oog komen voor de werklocaties. En transformatie naar wonen is echt passé.

Opinie

24 maart 2023

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van vervulde wensen en nieuwe beloftes

De afgelopen week kwamen in Den Helder wensen uit en bleek co-creatie een stilzwijgende belofte. En dat terwijl woningcorporaties en gebiedsontwikkelaars juist hun beloftes samen moeten waarmaken.

Nieuws

23 maart 2023