Thumb_wet en regelgeving_0_1000px

CPB: grondprijzen centraal stellen in lokaal overheidsbeleid

24 december 2010

2 minuten

Nieuws Grondprijzen in de stad zijn cruciaal voor het lokale overheidsbeleid. De beste manier om een gemeente te financieren is via een belasting op de waarde van grond. Dat stelt prof.dr. Coen Teulings, directeur van het CPB, in de Vastgoedlezing 2010, een jaarlijks evenement georganiseerd door de Amsterdam School of Real Estate (ASRE). In zijn lezing put Teulings uit het boek Stad en Land dat vandaag wordt gepubliceerd door het CPB en Atlas voor Gemeenten. Het is geschreven door Teulings, Henri de Groot (Vrije Universiteit), Gerard Marlet (Atlas voor Gemeenten) en Wouter Vermeulen (CPB).

De prijs van grond blijkt in het centrum van Amsterdam 200 keer hoger dan op het platteland van Oost-Groningen. Dit prijsverschil is tussen 1985 en 2007 meer dan verdubbeld. In de stad liggen de lonen tot 10% hoger dan op het platteland. Het totale economische voordeel van het samenwonen en samenwerken in steden loopt op tot 340 miljard. Uit Stad en Land blijkt dat een klein aantal factoren verklaart waarom de grond in de stad veel duurder is dan op het platteland. Het gaat om productiefactoren als de bereikbaarheid van werk (50%) en consumptieve voorzieningen zoals podiumkunsten, winkels, een historische binnenstad en horeca (bij elkaar ook 50%).

De Groot, Marlet, Teulings en Vermeulen bevelen aan dat de financiering van lagere overheden een grondslag krijgt in grondprijsverschillen, omdat deze een weergave zijn van het gebruikersvoordeel van lokale publieke voorzieningen: ‘wie geniet, betaalt’. Mensen zijn bereid om extra te betalen voor de nabijheid van voorzieningen. Dat komt tot uiting in hogere huizenprijzen en kleinere percelen in de buurt van die voorzieningen. Dat is efficiënt. Optimaal lokaal beleid zou betekenen dat vaste kosten voor publieke voorzieningen zoals theaters en treinstations uit de grondwaarde worden gefinancierd en de variabele kosten uit entreegelden.

De onderzoekers benadrukken dat in het Nederlandse ruimtelijke-ordeningsbeleid ten onrechte de nadruk wordt gelegd op de spreiding van voorzieningen. Dat staat op gespannen voet met de voordelen van concentratie en specialisatie in het voorzieningenaanbod.


Cover: ‘Thumb_wet en regelgeving_0_1000px’


Portret - Edwin van de Haar

Door Edwin van de Haar

Spokesman & Executive Secretary at CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis


Meest recent

Nijmegen Jerusalem nieuw & oud door Talis (bron: Talis)

Corporaties en de businesscase van sloop-nieuwbouw, een lastige puzzel

Hoe diep kan en wil een woningcorporatie gaan om sloop-nieuwbouw financieel mogelijk te maken? Platform31 en Fakton analyseren de casus van de Jerusalem-buurt in Nijmegen, waar industrieel is teruggebouwd in de footprint van de gesloopte woningen.

Analyse

21 september 2023

Financial district Shanghai door Lushengyi (bron: Shutterstock)

Shanghai transformeert het waterfront, maar van inspraak is geen sprake

Vanmiddag 20 september promoveert Harry den Hartog aan de TU Delft op de waterfront-ontwikkeling van Shanghai. Grote gebaren genoeg, maar enige in- of medespraak is ver te zoeken.

Onderzoek

20 september 2023

Collage terras door Theo Brouwer (bron: Glamourmanifest / ZO!City)

Gebiedstransformatie #3: het ontwerp als incrementele en gezamenlijke strategie

Bij de TU Delft start de nieuwe leergang Stedelijke Transformatie. Expert Saskia Beer licht met een serie artikelen de bijzondere aspecten van transformatieprocessen toe. In deel 3: het strategisch ontwerp.

Uitgelicht
Analyse

20 september 2023