Thumb_wet en regelgeving_0_1000px

Crisiswet ook voor onzekere projecten

30 oktober 2012

1 minuut

Nieuws De Crisis- en herstelwet is er ook voor projecten waarvan nog onzeker is of ze worden uitgevoerd. Als de versoepelde regels in een vroeg stadium van toepassing worden verklaard, kan dat helpen om ‘projecten vlot te trekken’.

Dat zei minister Schultz van Infrastructuur en Milieu gisteren in de Tweede Kamer. Zij reageerde daarmee op een motie van SP-Kamerlid Jansen, die constateerde dat recent projecten onder de Chw zijn gebracht waarbij ‘nog geen sprake is van een concreet realisatieperspectief’. Hij vreest voor oneigenlijk gebruik door overheden, bijvoorbeeld om op termijn gemakkelijk bedrijven weg te kunnen krijgen in verband met gebiedsontwikkeling.

Schultz wees op het ontwikkelingsgebied Nuland-Oost in de gemeente Maasdonk. ‘Zonder de Crisis- en herstelwet was de gemeente niet tot overeenstemming gekomen met de belanghebbende partijen,’ stelde zij. ‘Als je eerst een intentieverklaring moet hebben en dan pas kunt zeggen dat het een gebied wordt waarin er meer mogelijkheden zijn dan regulier, bestaat de kans dat het nog steeds niet tot stand komt.’

De Chw helpt bijvoorbeeld procedures rondom bouwprojecten te versnellen. De minister benadrukte dat Rotterdam zich gewoon ‘aan de wet moet houden’, mocht de Tweede Maasvlakte onder de wet worden gebracht. Zij nam daarmee de zorg van de PvdA weg dat procedures en milieunormen straks helemaal aan de kant worden geschoven bij dit grote project. (RS)


Cover: ‘Thumb_wet en regelgeving_0_1000px’Meest recent

Midden-Delfland als Nationaal Productief National Park. Ontwerp Zus, Flux en Sweco door Zus, Flux en Sweco (bron: TU Delft)

Hoogleraar Chris Zevenbergen wil ruimtelijk ontwerp inzetten voor bestendige delta

Chris Zevenbergen sprak onlangs zijn intreerede uit als hoogleraar Delta Urbanism. In een interview met de TU Delft geeft hij aan dat er verstrekkende besluiten aankomen over de inrichting van de Nederlandse delta. Pappen en nathouden is passé.

Interview

9 december 2022

Het kronkelende riviertje Koningsdiep door Rudmer Zwerver (bron: Shutterstock)

Provincies moeten meer meters maken in creëren van nieuwe natuur

Vóór 2028 moet in Nederland nog meer dan 30.000 hectare extra natuur gecreëerd worden. In dit tempo lijkt dat niet haalbaar. Dat is de uitkomst van de Achtste Voortgangsrapportage Natuur.

Analyse

9 december 2022

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van het zoeken naar nieuwe wegen

Deze week zoeken we op Gebiedsontwikkeling.nu naar nieuwe wegen. Nieuwe wegen om de onzekere tijden in gebiedsontwikkeling door te komen, om ook echt duurzaam te kunnen vergroenen en om de schaarse (woon)ruimte in de stad goed te benutten.

Nieuws

8 december 2022