Thumb_wet en regelgeving_0_1000px

Crisiswet ook voor onzekere projecten

30 oktober 2012

1 minuut

Nieuws De Crisis- en herstelwet is er ook voor projecten waarvan nog onzeker is of ze worden uitgevoerd. Als de versoepelde regels in een vroeg stadium van toepassing worden verklaard, kan dat helpen om ‘projecten vlot te trekken’.

Dat zei minister Schultz van Infrastructuur en Milieu gisteren in de Tweede Kamer. Zij reageerde daarmee op een motie van SP-Kamerlid Jansen, die constateerde dat recent projecten onder de Chw zijn gebracht waarbij ‘nog geen sprake is van een concreet realisatieperspectief’. Hij vreest voor oneigenlijk gebruik door overheden, bijvoorbeeld om op termijn gemakkelijk bedrijven weg te kunnen krijgen in verband met gebiedsontwikkeling.

Schultz wees op het ontwikkelingsgebied Nuland-Oost in de gemeente Maasdonk. ‘Zonder de Crisis- en herstelwet was de gemeente niet tot overeenstemming gekomen met de belanghebbende partijen,’ stelde zij. ‘Als je eerst een intentieverklaring moet hebben en dan pas kunt zeggen dat het een gebied wordt waarin er meer mogelijkheden zijn dan regulier, bestaat de kans dat het nog steeds niet tot stand komt.’

De Chw helpt bijvoorbeeld procedures rondom bouwprojecten te versnellen. De minister benadrukte dat Rotterdam zich gewoon ‘aan de wet moet houden’, mocht de Tweede Maasvlakte onder de wet worden gebracht. Zij nam daarmee de zorg van de PvdA weg dat procedures en milieunormen straks helemaal aan de kant worden geschoven bij dit grote project. (RS)


Cover: ‘Thumb_wet en regelgeving_0_1000px’Meest recent

Ellen van Bueren Column Cover door Esther Dijkstra (bron: Esther Dijkstra)

Laten we niet blind varen op apps die klimaatrisico’s in één cijfer vatten

Er zijn steeds meer apps die risico’s van klimaatverandering in beeld brengen. Columnist Ellen van Bueren voor al te gemakkelijk gebruik van data. “Je kunt je voorstellen dat zo’n app al snel een eigen leven gaat leiden.”

Opinie

4 maart 2024

Terneuzen en de Westerschelde door Milliped (bron: Wikimedia)

In Zeeland reikt de Regio Deal tot over de grens

De Zeeuws-Vlaamse North Sea Port Regio heeft een Regio Deal gesloten. Waar liggen kansen in het meest zuid-westelijke puntje van Nederland?

Interview

4 maart 2024

Machiel van Dorst door Machiel van Dorst (bron: Machiel van Dorst)

Gezondheid in de stad: geef de mens het gevoel van controle

Als hoogleraar aan de TU Delft pleit Machiel van Dorst voor een herwaardering van de menselijke maat in het stadsontwerp. Te lang ging het in de openbare ruimte louter om efficiëntie en te weinig om menselijk welbevinden.

Interview

1 maart 2024