Thumb_samenwerking en allianties_0_1000px door Onbekend (bron: Shutterstock)

De eerste PPS van Nederland

5 november 2010

1 minuut

Nieuws Renovatieplannen, onvrede over huur en servicekosten en vermeende eenzijdige opzegging van huurcontracten. Afgelopen zomer stond Stadshart Amstelveen in het middelpunt van de belangstelling, maar eigenaar Unibail-Rodamco was daar niet echt blij mee. Het bedrijf besloot na vele berichten in de media met een persverklaring naar buiten te treden, om te weerleggen dat er 30 contracten zouden zijn opgezegd en om een tipje van de sluier te lichten over de toekomstplannen voor het Stadshart, dat als de eerste echt integrale gebiedsontwikkeling in PPS-verband wordt beschouwd. ‘Om aan consumentenwensen te blijven voldoen streeft Unibail-Rodamco permanent naar versterking van de positie van Stadshart Amstelveen in de regio Amsterdam. Hiertoe investeren we voortdurend en structureel in de inrichting en de marketing van het Stadshart Amstelveen en de in het Stadshart gevestigde winkels. Om het winkelcentrum - twaalf jaar na de laatste renovatie - ook in de toekomst te laten voldoen, werkt Europa’s grootste retailbelegger op dit moment aan een kleinschalige, gedeeltelijk herinrichting’, luidde het commentaar.

Gemeente, MAB en Ballast Nedam deden samen een gebiedsontwikkeling. Resultaat: € 12 mln verlies op de kantoren


Cover: ‘Thumb_samenwerking en allianties_0_1000px’ door Onbekend (bron: Shutterstock)


Door Ronald de Blauw

Journalist, PropertyNL


Meest recent

Het panel op de PROVADA door PROVADA (bron: PROVADA)

“Het Rijk erbij betrekken om louter voor elkaar te krijgen wat alleen jullie zo graag willen? Dat zou wel heel gemakkelijk zijn”

Een pittig debat tijdens de PROVADA gaf inzicht hoe overheden en marktpartijen zich momenteel tot elkaar verhouden. Er is een gedeeld gevoel van urgentie om snel meer gebieden te ontwikkelen. Maar de vijandbeelden blijven hardnekkig.

Verslag

19 juni 2024

Developing places for human capabilities door Céline Janssen, Ineke Lammers & Stella Groenewoud (bron: Céline Janssen, Ineke Lammers & Stella Groenewoud)

Sturen op sociale duurzaamheid, dit kan gebiedsontwikkeling bijdragen

Hoe kunnen we via gebiedsontwikkeling de sociale duurzaamheid in de stad verbeteren? Voor haar promotieonderzoek keek Céline Janssen naar vier projecten in drie landen. Ze vat de belangrijkste inzichten uit deze uitgebreide analyse samen.

Uitgelicht
Onderzoek

19 juni 2024

Brug over Amsterdams Rijn Kanaal door MyStockVideo (bron: Shutterstock)

College van Rijksadviseurs: zet in op de langere termijn voor nationale ruimtelijke keuzes

Nadat het PBL eerder al de ruimtelijke voorstellen van de provincies kraakte (bedoeld als opmaat voor de Nota Ruimte), doet het College van Rijksadviseurs ook een duit in het zakje. Zeven punten worden benoemd voor de kwaliteit op langere termijn.

Analyse

18 juni 2024