2015.01.26_Hoe leer je verbinden en stedelijke ontwikkelingsprojecten_0_660

De hoogtepunten van MCD

28 januari 2015

4 minuten

Nieuws Naast het reguliere programma organiseert Master City Developer activiteiten zoals lezingen, seminars, boekbesprekingen en studiereizen om gebiedsontwikkelaars zich verder te laten ontwikkelen in hun vakgebied. We hebben de hoogtepunten van de afgelopen jaren voor u uitgelicht.

MCD studiereis: Berlijn - de Hybride Stad terug in de lift

Vast onderdeel van de MCD opleiding is de internationale studiereis. Doel is om inspiratie op te doen en te leren van stedelijke ontwikkeling in een andere context. In 2014 was de bestemming Berlijn, een stad die na een decennium van magere jaren weer in de lift zit. Het thema was de Hybride Stad, spanning tussen organisch en integraal ontwikkelen. Deze spanning tussen ontwikkelstrategieën is nergens zo mooi zichtbaar als in Berlijn. Tijdens de reis bleek het veronderstelde onderscheid tussen een ‘top-down’ en ‘bottom-up’ aanpak aanwezig. Maar tegelijkertijd heeft Berlijn beide ontwikkelstrategieën hard nodig om een sociaaleconomisch sterkere stad te worden. Ook in Nederlandse gebiedsontwikkeling wordt het tijd dat dit kunstmatige onderscheid wordt omgezet in het vinden van verbindingen en versterking tussen beide aanpakken, zo leert Berlijn ons. Studiereis: Berlijn

Seminar: Hoe maken we klimaatbestendige steden?

De hoogtepunten van MCD - Afbeelding 1

-

‘De hoogtepunten van MCD - Afbeelding 1’


De MCD agendeert trends met hoge impact op de huidige praktijk. Om het belang van klimaatadaptatie onder de aandacht te brengen organiseerde de Master City Developer op 6 maart 2014 in samenwerking met het Ministerie van I&M, Kennis voor Klimaat en Platform 31 het MCD Symposium De Klimaatbestendige Stad. De dag stond vooral in het teken van het verkennen van het thema klimaatadaptatie met als centrale vraag: hoe kunnen we een klimaatbestendige stad realiseren? Vragen die gedurende het symposium aan de orde kwamen waren: hoe kun je klimaatbestendige maatregelen koppelen aan gebiedsontwikkeling, wie is verantwoordelijk voor de realisatie van klimaatbestendige maatregelen, hoe financieren we die maatregelen en hoe brengen we het gevoel van urgentie onder de aandacht bij overheden, bedrijven en bewoners? Seminar: De klimaatbestendige stad

Great Books: Leefbare steden: lief zijn voor voetganger en fietser

In 2012 is de MCD gestart met het MCD Great Books Programma. Binnen dit programma worden bijeenkomsten georganiseerd over inspirerende, vernieuwende boeken met relevantie voor stedelijke gebiedsontwikkeling. In een interactieve setting worden de belangrijkste inzichten uit ieder boek gedestilleerd. Hierbij worden vragen beantwoord als:

• Welke lessen biedt het boek voor de praktijk van stedelijke gebiedsontwikkeling?
• Geeft het boek handvatten om projecten verder te brengen?
• Welke gezichtspunten en verdiepende vragen levert het boek op?

Tijdens de derde bijeenkomst (25 juni 2013) van het MCD Great Books Programma werd het boek 'Cities for people' besproken. Het was de auteur van het boek, Jan Gehl, zelf die een geanimeerde presentatie gaf waarin hij uitlegde dat we steden moeten ontwikkelen die zelfs de katten gelukkig maken. Great Books: Cities for People, Jan Gehl

Open College: Worden corporaties doorontwikkelaars?

Op 24 maart 2014 organiseerde MCD een open college met als doelgroep medewerkers van corporaties. Peter Boelhouwer, hoogleraar Housing Systems en Vincent Gruis, hoogleraar Housing Management aan de TU Delft, verzorgden beiden een interessante lezing. Karin Schrederhof, vestigingsdirecteur bij Woonbron was aanwezig en stelde prikkelende vragen. Eensgezind dwingen een slechte woningmarkt en een restrictief overheidsbeleid de woningcorporaties tot een terugtrekkende beweging: terug naar het bouwen, verhuren en beheren van sociale huurwoningen. Blijft het daarbij of kunnen ze nog iets extra´s doen voor de wijk? Hoe gaan ze dat doen zonder een zak met geld? Wat de verwachte trends op de woningmarkt betreft is het de vraag of we de corporaties niet snel gaan missen als ontwikkelaars van middeldure huurwoningen.

http://www.mastercitydeveloper.nl/actueel/open_colleges/verslag_worden_corporaties_doorontwikkelaars/

Alumni reis: Chicago en Detroit

De hoogtepunten van MCD - Afbeelding 2

-

‘De hoogtepunten van MCD - Afbeelding 2’


Het MCD kennisnetwerk heeft inmiddels bijna 150 leden. Het alumninetwerk stelt zich tot doel om kennisuitwisseling rond gebiedsontwikkeling te stimuleren en daarmee de kennis over gebiedsontwikkeling in het algemeen te verrijken. Daarnaast is het netwerk bedoeld om contacten in het vakgebied van integrale gebiedsontwikkeling na de studie vast te houden en te verruimen. Vanuit een roulerend bestuur en enkele commissies worden verschillende netwerkactiviteiten georganiseerd zoals lezingen, (inter-)nationale excursies en contactbijeenkomsten.

In 2011 reisde een delegatie af naar Chicago en Detroit. Deze twee Amerikaanse steden kennen een interessante stedenbouwkundige geschiedenis. Chicago staat van oudsher bekend als de bakermat van de skyscraper en is met het Chicago plan uit 1933 één van de voorlopers van de hedendaagse urban planning. Detroit is als stad gegroeid op de grondvesten van de auto-industrie. Een interessante reis dus! In het kader van het MCD kennisnetwerk en zijn promotieonderzoek blogte TU-docent Erwin Heurkens over de reis en zijn bevindingen in Chicago en Detroit.

MCD diploma-uitreiking

Op 21 januari ontvingen vijf nieuwe Master City Developers hun diploma. Deze ervaren professionals studeerden af met scripties over onderwerpen zoals woontevredenheid, private partijen bij klimaatbestendige stedelijke ontwikkelingsprojecten en stedelijke aantrekkingskracht.
MCD diploma-uitreiking fotoimpressie

De hoogtepunten van MCD - Afbeelding 3

-

‘De hoogtepunten van MCD - Afbeelding 3’


V.l.n.r. Steven Bellen, Jeroen de Willigen, Gerben in ’t Hout, Hilde Gründemann, Merel Richter

Lees de scripties:

Ook MCD’er worden?

Starten kan al op 1 april 2015. Voor meer informatie en aanmelden kijk op: mastercitydeveloper.nl

Zie ook:


Cover: ‘2015.01.26_Hoe leer je verbinden en stedelijke ontwikkelingsprojecten_0_660’Meest recent

GO weekoverzicht 23 mei 2024 door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van de realiteitscheck

Deze week stond op Gebiedsontwikkeling.nu de realiteitscheck centraal. Van de woningbouw in het coalitieakkoord, de inzet van data voor de invulling van plinten en de manier waarop verdichting helpt bij een gezonde leefomgeving.

Weekoverzicht

23 mei 2024

woningbouw bouwen amsterdam houthaven

Wonen is zoveel meer dan stenen stapelen alleen

Flip ten Cate fileert het huidige woningbouwdebat waarin het louter over kwantiteit, geld en bouwmethoden lijkt te gaan. Terwijl wonen zoveel meer is dan alleen bouwen. Nederland heeft een traditie hoog te houden in bouwen aan samenleven.

Opinie

23 mei 2024

Gracht in Dordrecht door Celli07 (bron: Shutterstock)

Vanuit gezondheid ontwerpen leidt tot meer woningen (en een gezondere omgeving)

Wat krijg je als de gezondheid van de huidige en toekomstige bewoners leidend is bij het ontwerpen van de stad? Niet alleen een gezondere leefomgeving, maar ook meer woningen – aldus de provincie Zuid-Holland.

Onderzoek

22 mei 2024