2015.10.13_De nieuwe Omgevingswet is niet alleen iets van het Rijk

De nieuwe Omgevingswet is niet alleen iets van het Rijk

13 oktober 2015

4 minuten

Persoonlijk
Revolutionair en geruisloos. De invoering van de Omgevingswet krijgt van Chris Kuijpers, directeur-generaal Milieu en Internationaal van het ministerie van IenM, deze twee kwalificaties mee. In ieder geval voorlopig. De daadwerkelijke invoering van deze nieuwe wet zal waarschijnlijk in 2018 plaatsvinden. De weg er naar toe verloopt vooralsnog voorspoedig. Afgelopen zomer ging de Tweede Kamer met grote meerderheid akkoord met deze wet. Vijf vragen aan Chris Kuijpers over de hobbels die nog genomen moeten worden. En niet te vergeten het Congres Omgevingswet 2015 van 11 november 2015 …

U stuurde afgelopen juli een tweet uit waarin u de Omgevingswet een geruisloze revolutie noemde. Waarom?

“Het revolutionaire is dat we in deze nieuwe wet zo veel verschillende wetten integreren en zoveel regelingen schrappen en vernieuwen. Er wordt een heel nieuw wettelijke kader gecreëerd om grote vraagstukken die in de leefomgeving spelen beter te kunnen oplossen. Het zodanig integreren van wetgeving op deze schaal – en ook nog eens over diverse departementen en verschillende sectoren heen – dat is ongekend. Het is mooi dat het afgelopen zomer met brede steun door de Tweede Kamer is gekomen. Er waren maar twee partijen tegen. Dat is knap.”

Was u verrast dat het zo soepel ging?

“We hebben veel geïnvesteerd in contacten met het veld en alle betrokkenen. Daarmee is de nieuwe wet niet alleen iets van het Rijk geworden. Het is iets wat we samen met de stakeholders hebben gemaakt. We hebben ook veel contact gehad met de leden van de Tweede Kamer. Het is mooi dat het zo’n brede steun kreeg. Het besef was er dat het huidige stelsel ingewikkeld, onoverzichtelijk en sectoraal is. De wetgeving zoals we die nu kennen is natuurlijk gemaakt op het moment dat we in grote delen van het land nog andere vraagstukken hadden dan nu.”

U schetst tijdens het Congres Omgevingswet op 11 november – dat wordt georganiseerd door de Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling TU Delft - de actuele stand van zaken. De wet moet nog door de Eerste Kamer en vervolgens moet er nog van alles ondergebracht worden in die wet. Wat zijn de punten die lastig te implementeren zullen zijn?

“We gaan van 26 wetten naar één wet en van 120 Algemene Maatregelen van Bestuur naar vier. Om dat alles onder één noemer de brengen is lastig en het is veel werk. Bovendien moet er denk ik veel tijd gestoken worden in de implementatie van de wet, in de zin dat het ook moet werken. We moeten een wet zien te maken waar veel ruimte is voor eigen afweging. Als je bijvoorbeeld als gemeente die eigen afweging niet benut, dan verandert er niet zo veel. Als men zegt we moeten een omgevingsvisie maken waarbij alle bestaande strategische plannen die de gemeente, de provincie of bedrijf al heeft, dan verandert er ook niet zo veel. De wet is een middel. Het doel is een meer efficiënte aanpak van vraagstukken over de leefomgeving. Daar moet je dan ook mee gaan werken en dat betekent voor organisaties en voor mensen bij die organisaties dat ze het goed tussen de oren krijgen wat er gaat veranderen.”

Een aantal gemeentes zijn al aan het voorsorteren op deze nieuwe wet. Zijn er dingen waar deze gemeenten tegenaan zijn gelopen waarvan u zegt: dat kunnen we meteen meenemen bij de invulling van de wet?

“Het is een startfase, maar het geeft al wel wat input voor de onderliggende wetgeving. We willen naar één omgevingsplan per gemeente. Die starten met heel veel bestemmingsplannen en kennen veel verordeningen die daar iets over zeggen. Dat alles moet geïntegreerd worden. De vraag is dan ook hoe je dat proces inricht en dat is dan ook wel een discussie. Dus ga je in één keer naar zo’n omgevingsplan of ga je gefaseerd. Dat is gewoon nog zoeken. Maar daar hebben we ook nog tijd voor.”

Het congres op 11 november. U bent één van de hoofdsprekers. Waarom zou u gemeenten en andere betrokkenen aanraden om dit congres bij te wonen?

“Het is een enorme verandering. We moeten er echt op tijd mee beginnen en op tijd bij zijn. Dit congres is een goede mogelijkheid om kennis uit te wisselen. Als je er gemeente, provincie of andere betrokken organisatie pas over gaat nadenken als de wet klaar is, dan ben je echt te laat.”

Dit is deel zes en tevens het laatste deel in een serie vijf vragen aan over de Omgevingswet en het Congres Omgevingswet 2015.

Zie ook:

Meer weten over het Congres Omgevingswet 2015: het programma, de voorwaarden en de sprekers? Kijk hier.

Meteen aanmelden kan ook.


Portret - Wendy Braanker

Door Wendy Braanker

redacteur Bewust Nieuwbouw bij NEPROM


Meest recent

Benchakitti Forest Park, Bangkok door gothiclolita (Shutterstock)

“Verdichting kan zelfs leiden tot kwalitatief hoogwaardigere openbare ruimte”

Gebiedsontwikkelaars moeten zich niet blindstaren op vierkante meters, maar uitgaan van publieke waarden die ze willen realiseren en welk programma daarbij past. Dat is het advies van Ellen van Bueren, hoogleraar aan de TU Delft.

Persoonlijk

16 augustus 2022

Haan & Laan door Esther Dijkstra (estherdijkstra.com)

Westergouwe in Gouda: wat vinden Haan & Laan er eigenlijk van?

Haan en Laan recenseren gebiedsontwikkelingen in Nederland. In deze editie schrijven zij over hun bezoek aan Westergouwe in Gouda en geven hun oordeel over deze nieuwbouwwijk in de laagste polder van ons land.

Casus

16 augustus 2022

Bryant Park in New York door Leonid Andronov (Shutterstock)

De maakbaarheid van een prettige leefomgeving

Integraal gebiedsbeheer kan helpen om de leefomgeving in bestaande en nieuwe buurten en wijken te verbeteren. Maar wat is het precies? Het Urban Land Institute maakt een ronde langs de experts en zoekt uit wat de kansen en bedreigingen zijn.

Analyse

15 augustus 2022