Thumb_vastgoed bouwen kantoren leegstand_0_1000px

De Stad, de Stedenbouw en de Stedenbouwer

25 december 2012

3 minuten

Nieuws De stedenbouw zou ook in een crisis zijn beland!! De ontwikkeling van steden bevindt zich opnieuw op een stedenbouwkundig historisch kantelpunt. Nieuwbouwwijken geplakt aan stad en dorp zijn niet meer vanzelfsprekend. De grootste aandacht valt op bouwen midden in de stad of in stadsdelen die wij als transformaties kunnen aanduiden. Voorbeelden zijn de bekende stadsvernieuwing van oude woongebieden, of het omzetten van oude kantoren in woningen of kleine bedrijfsruimten, of oude havens met nieuwe gemengde functies. Kortom, de stedenbouw moet verder dan een uitleg van stad of dorp, en zal zich met nadruk op de transformatie van het bestaande stedelijke gebied moeten richten.

De stedenbouwer moet zich hier op aanpassen, heeft niet meer vanzelfsprekend het alleenrecht om het proces te leiden. Belangengroepen zoals investeerders, woningbouwcorporaties, ontwikkelaars en overheidsdiensten vertegenwoordigd door deskundigen uit stedenbouw en andere disciplines zoals verkeerskunde, planeconomie of groenontwerp hebben recht op inbreng in gebiedsontwikkelingen of eisen dat op. Nieuwe resultaten doen zich voor en in het proces is lang niet altijd duidelijk wie daarin de leiding neemt en welk belang soms helemaal niet aan bod komt of soms te zwaar gaat wegen. De stedenbouwer is niet altijd de natuurlijke leider meer. Dit hoeft waarschijnlijk ook niet bezwaarlijk te zijn als het proces goed en open geleid wordt en het resultaat bijdraagt aan het verbeteren van de stad. Een optimale ingreep uit het verleden is bijvoorbeeld de Amsterdamse grachtengordel waar het stedenbouwkundig patroon de eeuwen heeft kunnen trotseren. De transformaties in de bestemming zijn door de flexibiliteit van het stedenbouwkundig patroon mogelijk geweest.

De opleiding tot stedenbouwer aan de Technische Universiteiten en Bouwkundige Academies wordt meer en meer gebonden aan strenge studietijden en beperkte budgetten waardoor de praktische ervaring van het hele stedenbouwkundige proces er tegenwoordig in de opleiding bekaaid van afkomt. Mensen uit de praktijk, stedenbouwkundigen en deskundigen uit stedelijke diensten, uit de projectontwikkeling en andere maatschappelijke velden, constateren deze omissie. ‘’Vind je vak opnieuw uit’’…riep een bekende hoogleraar stedenbouwkunde bij de voorbereiding van ons laboratorium.

sLIM beoogt een multidisciplinair, integraal en praktijkgericht atelier op te zetten waarin ook de persoonlijke ontwikkeling van de deelnemers een prominente plek heeft. Daarboven heeft sLIM de intentie om het atelier financieel toegankelijk aan te bieden aan getalenteerde professionals. Voorafgaand aan deze keuze is uitvoerig verkend en gedocumenteerd, welke min of meer overeenkomstige cursussen, leergangen, opleidingen, op postmaster niveau, in Nederland aanwezig zijn. op het gebied van stedenbouw. Daaruit blijkt dat de door sLIM beoogde combinatie van inhoud, proces, persoonlijke ontwikkeling en kosten, een waardevolle aanvulling van het huidige aanbod is.

Hoe zit de stad met wijken en centra, of de wijk met huizen, groen en straten nu in elkaar? Een aardig beeld geven bijgaande foto’s van een overgang die binnen de stad als het ware twee steden weergeeft. Anders gezegd de stad in- en de stad uit. Waar begint de stad voor u? Ik laat aan u de waardering van ‘’de stad in en de stad uit’’ over, hoewel de stad naar beide kanten nog kilometers doorgaat. Fascinerend!

Voor een pdf van de volledige publicatie zie bijlage.


Cover: ‘Thumb_vastgoed bouwen kantoren leegstand_0_1000px’Meest recent

Bovenbouwwerkplaats Wisselspoor, Utrecht door Synchroon (bron: Synchroon)

Van Werkspoor naar Wisselspoor, transformatie met de menselijke maat

Een voorheen afgesloten spoorterrein aan de rand van de Utrechtse binnenstad krijgt een nieuwe invulling. Synchroon herontwikkelt het gebied tot Wisselspoor, met de Cityplot als structurerend principe.

Uitgelicht
Casus

23 april 2024

De slotmanifestatie door Ingrid Koenen, studio IK (bron: EFL Stichting)

Waarom ontwerpen aan een klimaatrechtvaardige wereld nodig is

De klimaattransitie kan allerlei gevolgen hebben, niet in de laatste plaats voor de ruimte. Welke rol speelt rechtvaardigheid daarin? De EFL Stichting liet drie teams daarop studeren, Hilde Blank reflecteert.

Interview

22 april 2024

Luchtfoto van een knooppunt in Nederland door Ground Picture (bron: shutterstock)

Verandert de rechtsstaat in een beleidsstaat?

Beleidsmakers overschaduwen juristen. En dat is slecht voor hoe overheden milieu- en omgevingsrecht vormgeven. Dat stelt scheidend universitair hoofddocent Fred Kistenkas.

Interview

22 april 2024