2013.07.08_De stad ontwikkelt zich

De Stad Ontwikkelt zich meer als Ster dan als Mierenkolonie

8 juli 2013

1 minuut

Nieuws
De ontwikkeling van steden verloopt via vrij eenvoudige wiskundige wetten, zo stelt natuurkundige | Luis Bettencourt | van het Santa Fe Institute in wetenschappelijk tijdschrift | Science |.

In zijn artikel "The Origins of Scaling in Cities", geeft hij aan dat steden niet - zoals altijd gedacht - agglomeraties van mensen zijn, maar in wezen verzamelingen van interacties tussen mensen. De volmaakte stad ontstaat door deze verbindingen te optimaliseren. Mensen hebben altijd al gezocht naar sociale en economische interactie tegen een zo gering mogelijke prijs, en dat mechanisme laat steden groeien. Bettencourt keek naar grote metropolen, zoals Tokio, maar ook naar een klein stadje in Zweden. "Een stad is een soort sociale reactor, daarom lijkt het meer op een ster dan op bijv. een mierenkolonie. Het trekt mensen aan en versnelt sociale interactie en opbrengst op een manier analoog aan hoe een ster materie comprimeert: een ster 'brandt' feller en sneller hoe groter die is."Meest recent

Benchakitti Forest Park, Bangkok door gothiclolita (Shutterstock)

“Verdichting kan zelfs leiden tot kwalitatief hoogwaardigere openbare ruimte”

Gebiedsontwikkelaars moeten zich niet blindstaren op vierkante meters, maar uitgaan van publieke waarden die ze willen realiseren en welk programma daarbij past. Dat is het advies van Ellen van Bueren, hoogleraar aan de TU Delft.

Persoonlijk

16 augustus 2022

Haan & Laan door Esther Dijkstra (estherdijkstra.com)

Westergouwe in Gouda: wat vinden Haan & Laan er eigenlijk van?

Haan en Laan recenseren gebiedsontwikkelingen in Nederland. In deze editie schrijven zij over hun bezoek aan Westergouwe in Gouda en geven hun oordeel over deze nieuwbouwwijk in de laagste polder van ons land.

Casus

16 augustus 2022

Bryant Park in New York door Leonid Andronov (Shutterstock)

De maakbaarheid van een prettige leefomgeving

Integraal gebiedsbeheer kan helpen om de leefomgeving in bestaande en nieuwe buurten en wijken te verbeteren. Maar wat is het precies? Het Urban Land Institute maakt een ronde langs de experts en zoekt uit wat de kansen en bedreigingen zijn.

Analyse

15 augustus 2022