2013.07.08_De stad ontwikkelt zich

De Stad Ontwikkelt zich meer als Ster dan als Mierenkolonie

8 juli 2013

1 minuut

Nieuws De ontwikkeling van steden verloopt via vrij eenvoudige wiskundige wetten, zo stelt natuurkundige | Luis Bettencourt | van het Santa Fe Institute in wetenschappelijk tijdschrift | Science |.

In zijn artikel "The Origins of Scaling in Cities", geeft hij aan dat steden niet - zoals altijd gedacht - agglomeraties van mensen zijn, maar in wezen verzamelingen van interacties tussen mensen. De volmaakte stad ontstaat door deze verbindingen te optimaliseren. Mensen hebben altijd al gezocht naar sociale en economische interactie tegen een zo gering mogelijke prijs, en dat mechanisme laat steden groeien. Bettencourt keek naar grote metropolen, zoals Tokio, maar ook naar een klein stadje in Zweden. "Een stad is een soort sociale reactor, daarom lijkt het meer op een ster dan op bijv. een mierenkolonie. Het trekt mensen aan en versnelt sociale interactie en opbrengst op een manier analoog aan hoe een ster materie comprimeert: een ster 'brandt' feller en sneller hoe groter die is."


Cover: ‘2013.07.08_De stad ontwikkelt zich ’Meest recent

Kinderen op fiets, Amsterdam door Dutch_Photos (bron: shutterstock.com)

Ja, Amsterdam is een 15-minuten-stad. Maar nee, zeker (nog) niet overal en voor iedereen

De 15-minuten-stad blijft een populair concept binnen gebiedsontwikkeling. Mag een stad als Amsterdam die titel ook dragen? Ja, blijkt uit onderzoek, maar een fiets, een woning in het centrum en een westerse achtergrond zijn wel van belang.

Onderzoek

27 januari 2023

Aerial top down view on PUUR21 new housing construction project part of urban development in Zutphen with Noorderhaven neighbourhood door Wirestock Creators (bron: Shutterstock)

Nieuwe EU-doelstelling ‘No Net Land Take’: stok achter de deur of schiet het zijn doel voorbij?

Nóg een ruimtelijke uitdaging erbij! De Europese Commissie heeft voor 2050 het doel ‘No Net Land Take’ gesteld, waarmee verstedelijking een halt wordt toegeroepen. De maatregel kan verregaande gevolgen hebben voor gebiedsontwikkelend Nederland.

Verslag

27 januari 2023

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van het water – als bedreiging en kans

Het water in tal van vormen staat deze week centraal op Gebiedsontwikkeling.nu. Bedreigend in het rivierenlandschap, maar ook kansen biedend op zee en in de centra van steden. En symbool voor de sprong in het diepe die we mogen maken.

Nieuws

26 januari 2023