2013.07.08_De stad ontwikkelt zich

De Stad Ontwikkelt zich meer als Ster dan als Mierenkolonie

8 juli 2013

1 minuut

Nieuws De ontwikkeling van steden verloopt via vrij eenvoudige wiskundige wetten, zo stelt natuurkundige | Luis Bettencourt | van het Santa Fe Institute in wetenschappelijk tijdschrift | Science |.

In zijn artikel "The Origins of Scaling in Cities", geeft hij aan dat steden niet - zoals altijd gedacht - agglomeraties van mensen zijn, maar in wezen verzamelingen van interacties tussen mensen. De volmaakte stad ontstaat door deze verbindingen te optimaliseren. Mensen hebben altijd al gezocht naar sociale en economische interactie tegen een zo gering mogelijke prijs, en dat mechanisme laat steden groeien. Bettencourt keek naar grote metropolen, zoals Tokio, maar ook naar een klein stadje in Zweden. "Een stad is een soort sociale reactor, daarom lijkt het meer op een ster dan op bijv. een mierenkolonie. Het trekt mensen aan en versnelt sociale interactie en opbrengst op een manier analoog aan hoe een ster materie comprimeert: een ster 'brandt' feller en sneller hoe groter die is."


Cover: ‘2013.07.08_De stad ontwikkelt zich ’Meest recent

Puzzelstukjes van gekleurde blokken door Jo Panuwat D (bron: Shutterstock)

Puzzelen met de bottom-up aanpak in de energietransitie

De RES-aanpak gaat van papier naar praktijk. Onderzoekers Martijn van der Steen en Robin Hill laten zien hoe de regionale en bottom-up georiënteerde aanpak van de RES in praktijk gebracht kan worden.

Opinie

28 mei 2024

Vogelvlucht van de Amstel met de Magere Brug in Amsterdam door Make more Aerials (bron: Shutterstock)

Als gemeente proactief én samen de juiste culturele voorzieningen realiseren

Ruimte geven aan cultuur makkelijker maken voor gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam. Dat is het doel van de handreiking Meer ruimte voor cultuur, die onlangs verscheen. Juist in tijden waarin de druk op de woningmarkt hoog is.

Analyse

28 mei 2024

Ellen van Bueren Column Cover door Esther Dijkstra (bron: Esther Dijkstra)

Boodschap burgemeesters voor de Europese verkiezingen wordt niet gehoord

Volgens columnist Ellen van Bueren krijgen lokale stedelijke opgaven te weinig aandacht in de Europese verkiezingscampagnes. En dat is volgens haar een gemiste kans.

Opinie

27 mei 2024