Thumb_ontwerp en proces_0_1000px

De toekomst is vrouwelijk

25 mei 2012

4 minuten

Nieuws Wie de klant serieus neemt, komt al snel bij de vrouw uit. Zij is het namelijk die voor 70 tot 90 procent de beslissing neemt als het gaat om aankopen. Dat geldt ook voor de aanschaf of verbetering van een woning. Gendermarketing houdt zich bezig met de wensen en behoeften van de vrouwelijke consument en gaat verder dan het produceren van een brochure vol sfeerfoto’s van knusse kussentjes. Nu klantgerichtheid en co-creatie de norm worden in de woningbouw kunnen projectontwikkelaars, bouwers en makelaars het zich simpelweg niet meer permitteren om doof en blind te zijn voor hun belangrijkste doelgroep, de vrouw.

De vastgoedwereld staat niet erg bekend om haar vrouwvriendelijkheid. Een machocultuur en de old boys networks zijn nog steeds de norm. Dat heeft uiteraard z’n weerslag op de producten en de marketing van die producten. Als je huizen wilt verkopen blijkt een benadering vanuit mannelijke waarden niet bepaald effectief. De toekomst is namelijk vrouwelijk, en de toekomst, daar zitten we al midden in. Bij 70 tot 90 procent van alle consumentenaankopen is de vrouw keuzebepalend en dat geldt ook voor de woning en de locatiekeuze. In een tijdperk waarin klantgerichtheid pure noodzaak is geworden voor projectontwikkelaars, wordt het dus hoog tijd om de blik op het vrouwelijke te richten. Oftewel, Was will das Weib eigenlijk?

Effectiever

Het gegeven dat vrouwen veel kritischer en veeleisender zijn dan mannen maakt het er allemaal niet eenvoudiger op. Vrouwen zijn gevoeliger voor sfeer, voor de omgeving van de woning en of de woning praktisch is ingedeeld. Mannen zijn meer gericht op de technische specificaties: de vierkante meters en de staat van onderhoud bijvoorbeeld. Toch is een marketing die uitgaat van vrouwelijke waarden niet uitsluitend op sfeerlampjes en knusse kussentjes gericht. Gendermarketing gaat niet over trucjes om vrouwelijke klanten te verleiden, maar over de fundamentele nood- zaak om vraagbewust en samen met de klant te werken aan het ontwikkelen van woningen en woonomgevingen. Co-creatie met andere woorden, waarbij het proces is ingericht naar de behoeften van de vrouwelijke deelnemers.
Voor Erik Schampers van GenderMarketing.nl is het zonneklaar. Echt luisteren naar de klant, en dat is in de overgrote meerder- heid van de gevallen dus een vrouw, leidt tot betere producten en een effectievere marketing. Schampers heeft een technisch-commerciële achtergrond en was onder meer directeur van een bouwbedrijf. Hij ontwikkelde een methodiek voor co-creatie die uitgaat van vrouwelijke noden en waarden. “Mannen en vrouwen zijn gewoon anders. Dat moet je ten eerste erkennen en vervol- gens incorporeren in je systeem als je vraagbewust wilt ontwikkelen samen met de consument. Uit onze ervaringen blijkt dat je daarmee sneller, goedkoper en beter kunt ontwikkelen.”

Andere input

Door in de methodiek meer uit te gaan van een vrouwelijke manier van denken krijg je andere input. Schampers: “De mannelijke manier van denken is van buiten naar binnen, waarbij uitstraling belangrijker is dan indeling. Vrouwen denken van binnen naar buiten, waarin gebruiksvriendelijkheid belangrijker is dan de uitstraling. Wij vragen aan de mensen hoe ze willen léven. Hoe werk je, wat doe je in je vrije tijd en hoe is dat alles georganiseerd in jouw huis? Maar het begint met de inrichting van het proces. Met luisteren, de nadruk ligt op dat we het met elkaar doen. Er is geen architect die zegt hoe het moet, maar die adviseert en faciliteert. Er wordt niets van bovenaf opgelegd.” Schampers is verbaasd over CPO-trajecten die zomaar jaren in beslag nemen. “Wij doen het door te werken met een doordachte methodiek in een paar maanden, dat kan echt. Belangrijk is om de verwachtingen te managen, om vooral realistisch te blijven. Voor Van Omme & De Groot begeleiden we een project in Zoetermeer van 23 woningen. Na de eerste workshop met tien stellen dienden zich spontaan, vanuit de relatiekring van de deelnemers, nog vijf stellen aan. Ze werden aangetrokken door de mogelijkheid tot inspraak, zodat ze een huis krijgen dat ze echt willen zonder dat het meer hoeft te kosten. Een maatpak voor een confectieprijs. De mensen komen vanzelf, vanuit de goede ervaringen van hun kennissen, zonder dat het ons marketinginspanning kost.”

Zie voor de volledige publicatie:


Cover: ‘Thumb_ontwerp en proces_0_1000px’


Portret - Anne Luijten

Door Anne Luijten

Voormalig hoofdredacteur van Gebiedsontwikkeling.nu


Meest recent

Nijmegen Jerusalem nieuw & oud door Talis (bron: Talis)

Corporaties en de businesscase van sloop-nieuwbouw, een lastige puzzel

Hoe diep kan en wil een woningcorporatie gaan om sloop-nieuwbouw financieel mogelijk te maken? Platform31 en Fakton analyseren de casus van de Jerusalem-buurt in Nijmegen, waar industrieel is teruggebouwd in de footprint van de gesloopte woningen.

Analyse

21 september 2023

Financial district Shanghai door Lushengyi (bron: Shutterstock)

Shanghai transformeert het waterfront, maar van inspraak is geen sprake

Vanmiddag 20 september promoveert Harry den Hartog aan de TU Delft op de waterfront-ontwikkeling van Shanghai. Grote gebaren genoeg, maar enige in- of medespraak is ver te zoeken.

Onderzoek

20 september 2023

Collage terras door Theo Brouwer (bron: Glamourmanifest / ZO!City)

Gebiedstransformatie #3: het ontwerp als incrementele en gezamenlijke strategie

Bij de TU Delft start de nieuwe leergang Stedelijke Transformatie. Expert Saskia Beer licht met een serie artikelen de bijzondere aspecten van transformatieprocessen toe. In deel 3: het strategisch ontwerp.

Uitgelicht
Analyse

20 september 2023