'De vastgoedsector zal zich opnieuw moeten uitvinden'

19 oktober 2012

2 minuten

Nieuws Hoe kan NederLand innovatief met stedelijke herontwikkeling omgaan, terwijI de overheid minder te besteden heeft? Friso de Zeeuw, praktijkhoogleraar gebiedsontwikkeling aan de Technische Universiteit Delft en Lonneke van den Elshout, adviseur duurzame gebiedsontwikkeling bij Movares, gaan hierover in gesprek. 'De vastgoedsector zal zich opnieuw moeten uitvinden.'

Stagnerend vastgoed frustreert stedelijke herontwikkeling

De potitiek zoekt naarstig naar oplossingen om de tanende vastgoedbranche nieuw leven in te blazen. Desondanks keert het tij maar niet. Voor De Zeeuw, die naar eigen zeggen van de'protestgeneratie' is, biedt dit de gelegenheid om de regeldrift van de overheid in te dammen.

TOPFACTOREN VOLGENS FRISO DE ZEEUW OM DE VASTGOEDMARKT WEER FLOREREND TE KRIJGEN
  - 'Hernieuwd vertrouwen in de markt. Dit is nu op Grieks-ltaliaans niveau. ln Duitstand kopen mensen een woning als belegging erbij, want sparen levert niets op. Bij ons doen mensen juist het tegendeel.'
- Aanpassing van de vastgoedsector en overheid. Kosten moeten omlaag. Beleid moet ruimer, minder regels.'
- Hypotheken verstrekken. De noodzaak tot innovatie zit ook in het financiële stelsel.'
- 'Geleidelijke hervorming van de woningmarkt. Opgave voor het nieuwe kabinet om de lijnen hiervoor duidelijk neer te zetten en deze de komende jaren consistent te handhaven.

Pech moet weg, alles moet op safe

'Een van de belemmeringen bij stedelijke herontwikkelling is dat de vastgoedsector klem zit met allerlei normen. Ook maken die de herontwikkelling duur, bijvoorbeeld omdat je allerlei milieuvoorzieningen moet aanbrengen. Neem wonen in een havengebied. Dit wordt door veel mensen aantrekkelijk gevonden, terwijl ze echt weI weten dat een haven herrie en stankoverlast geeft en een gevarenzone is. Maar het kan niet vanwege allerlei milieunormen. Dat is de maatschappelijke ontwikkeling van de afgelopen vijftig jaar. Pech moet weg, alles moet op safe. Rigide overheidsregels zijn daar een expressie van.'

Van den Elshout, in 2008 als stedenbouwkundige afgestudeerd met duurzaamheid als specialisatie: 'lk vind dat de oplossing meer vanuit de markt moet komen. lnitiatieven en durf om te investeren. Een voorbeeld hiervan is BREEAM (duurzaamheidkeurmerk voor gebouwen, gebieden en infra red.). Dit initiatief is vanuit de markt ontstaan om duurzaamheid integraal, vergelijkbaar en concreet te maken. De kracht hiervan is dat het meer een leidraad dan een norm is en het om sámenwerken gaat. Bijvoorbeeld om ambities te stellen.'

De Zeeuw: 'Op zich ben ik het wel met je eens. Maar het gevaar is dat het uit de hand loopt. Bijvoorbeeld doordat gemeentes vinden dat er op alle punten een acht gescoord moet worden. Dan wordt het keurmerk vanzelf een norm en hup, we zetten stedelijke herontwikketing weer klem. Vaak doet de overheid dit zichzelf ook aan. Neem de nieuwe Omgevingswet. De animo bij demissionair minister Schultz van lnfrastructuur & Milieu is er weI om de afwegingsmogelijkheden te verruimen. Maar je ziet haar ook beducht zijn op de Tweede Kamer die geen vertrouwen heeft in lokale besturen.'


Friso de Zeeuw door - (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Door Friso de Zeeuw

Adviseur gebiedsontwikkeling en emeritus hoogleraar gebiedsontwikkeling TU Delft

Portret - Lonneke van den Elshout

Door Lonneke van den Elshout

YP-redacteur Gebiedsontwikkeling.nu | Erkend EXPERT BREAAM-NL Gebiedsontwikkeling - Movares, Dutch Green Building Council


Meest recent

Wembley stadion in Londen door FedericoCangiano (bron: Shutterstock)

Het grote vlaggenschip, dit leert Feyenoord City ons over aanjagers en vertragers in gebiedsontwikkeling

De vervlechting van aanjagers met gebiedsontwikkeling creëert zowel kansen als risico’s, zo laten Wouter Jan Verheul en collega-onderzoekers van Arcadis zien met hun onderzoek naar Feyenoord City. Wat kunnen we hiervan opsteken?

Uitgelicht
Analyse

24 mei 2024

Project Groeneweerd, onderdeel van de Tuinen van Zandweerd in Deventer. door Jonah Samyn (bron: De Architect)

Landschappelijk klein wonen met elkaar, zo ontwerpt Woonpioniers dat

Het tikt behoorlijk veel boxjes: compact wonen zonder veel spullen en ballast, in de sociale huur, onder architectuur ontworpen en ingepast in stedenbouw en landschap. We kijken rond bij acht bijzondere tiny houses in Deventer.

Casus

24 mei 2024

GO weekoverzicht 23 mei 2024 door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van de realiteitscheck

Deze week stond op Gebiedsontwikkeling.nu de realiteitscheck centraal. Van de woningbouw in het coalitieakkoord, de inzet van data voor de invulling van plinten en de manier waarop verdichting helpt bij een gezonde leefomgeving.

Weekoverzicht

23 mei 2024