2015.07.01_de week in links anne koning_cover en thumb

De Week in Links – Anne Koning (PvdA)

1 juli 2015

4 minuten

Opinie Anne Koning nam afscheid van de Eerste Kamer, maar beleefde ook haar eerste commissievergadering na de verkiezingen als statenlid voor de provincie Zuid-Holland namens de PvdA. Ook was ze actief als voorzitter van de Sociale Verhuurders Haaglanden. Haar Week in Links, eindigend bij Shaun the Sheep – the movie.

“Nadat de provinciale staten de leden van de Eerste Kamer hadden gekozen, kon de nieuwe kamer geïnstalleerd worden. Zoals we weten heeft de PvdA het niet geweldig goed gedaan bij de verkiezingen in maart voor de provincies, dus dat betekende ook het einde van mijn periode als senator. Ik sta op plek 14, maar er kwamen helaas slechts 8 senatoren terug. Ik kijk terug op een mooie tijd en mooie resultaten. Gelukkig gaat mijn politieke leven wel door, als statenlid voor de provincie Zuid-Holland. We hadden met de commissie Groen&Water de eerste vergadering na de verkiezingen en de vaststelling van het coalitieakkoord. Als oppositiepartij kun je daar natuurlijk altijd zaken op aanmerken, maar grosso modo zijn we niet tegen de plannen. Er zitten goede ambities in voor de energietransitie en de verduurzaming van allerlei sectoren. Zelf kun je als provinciale staten daar ook initiatief in nemen; ik sprak bijvoorbeeld collegastatenlid Peter Zwiers die in Drenthe heel actief is in het verduurzamen van sportclubs. Een goede zaak, zeker in gebieden waar ledenaantallen van clubs teruglopen.”

“Het college vraagt terecht aandacht voor het leefbaar houden van onze binnensteden. Ook het klimaat speelt daarbij een belangrijke rol. Het thema hittestress wordt steeds belangrijker; in binnensteden is het al gauw 6 tot 8 graden warmer dan daarbuiten. Het verschilt per buurt, dat wel. Maar vooral ouderen zijn kwetsbaar als het hier om gaat. De overprogrammering aan bedrijventerreinen en kantorenlocaties is een thema dat in Zuid-Holland al langer speelt en ook in deze periode aandacht blijft krijgen van de gedeputeerden. Als PvdA hebben we ook aandacht gevraagd voor seniorenhuisvesting, omdat steeds meer ouderen langer zelfstandig wonen. Zowel de kwaliteit van woning als woonomgeving is daarbij belangrijk, je moet verder kijken dan alleen de aantallen.”

“Ik zet me politiek en maatschappelijk al langere tijd in voor sociale, groene en kindvriendelijke buurten en twitter daar ook regelmatig over. Want plekken waar kinderen spelen zijn ook fijne plekken voor anderen. Eerder droeg ik als raadslid en wethouder van Delft bij aan een kindvriendelijke stad. De kwaliteit van de woonomgeving is essentieel, zeker nu de druk op de steden verder toeneemt. Zelf heb ik via crowdsourcing de website plekcheck.nl in de lucht gebracht, waarmee ouders snel een leuke speelplek in hun directe omgeving kunnen ontdekken. Een goed initiatief in dit verband is de Nationale Buitenspeeldag, die onlangs weer werd gehouden. Dat geldt ook voor de prijsvraag van Omroep West voor de Gouden Glijbaan, voor de beste speeltuin. Kinderen mogen nomineren en de drie leukste speeltuinen worden getest door de Speeltuinbende. Dat is een testteam van de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK).”

“In het bestuur van de Sociale Verhuurders Haaglanden – 15 corporaties werkzaam in 9 gemeenten – konden we deze week melden dat de woonlastenberekening in het kader van betaalbaarheid online is gegaan. Met deze tool kunnen huishoudens zelf bekijken of zij de totale woonlasten van een huurwoning kunnen opbrengen, dus inclusief energielasten. Ook de huishoudensgrootte wordt hierin meegenomen. Het is echt een vernieuwend instrument. En relevant ook, want wij zien steeds meer mensen aan de onderkant van de samenleving in de financiële problemen komen. Dat baart zorgen. Betaalbaarheid is echt een issue, waar we het met de gemeenten in het kader van de prestatieafspraken ook nadrukkelijk over hebben.”

“Interessant was verder het Nationaal Fietscongres, waar een schat aan informatie te halen was over fietsen en de opkomst daarvan in binnenstedelijke mobiliteit. Allerlei ruimtelijke ingrepen hangen daar mee samen, maar ook bijvoorbeeld de afstelling van verkeerslichten. Steden als Utrecht zetten daar echt op in. Ik las over het Utrechtse beleid in Fietsverkeer. Verder woonde ik een presentatie van Wageningen UR bij, waarin het plan voor het Singelpark in Leiden werd gepresenteerd. Een mooie gebiedsgerichte benadering waarin met groen en openbare ruimte aan placemaking wordt gedaan. LOLA Landscape Architects lichtte het beeldkwalititeitsplan toe. De week sloten we op vaderdag af met Shaun the Sheep, the movie. Puur vermaak, maar als vakgenoot kijk je er toch ook weer met die ogen naar. Grappig hoe bijvoorbeeld de tegenstelling tussen het veilige platteland en de drukke, volle stad wordt neergezet.”


Cover: ‘2015.07.01_de week in links anne koning_cover en thumb’


Portret - Anne Koning

Door Anne Koning

Voorzitter, adviseur en politicus


Meest recent

Fenix Food Factory in Rotterdam door Iris van den Broek (bron: Shutterstock)

Katendrecht, Rotterdam: Taking a Walk on the Gentrified Side

Gentrification heeft zeker niet alleen negatieve kanten, hoewel daar wel vaak de nadruk op wordt gelegd. Vincent Baptist vloog het vraagstuk op Katendrecht niet aan met de professionals maar door met bewoners te gaan wandelen.

Onderzoek

27 februari 2024

Fuggerei (Augsburg) door Gerd Eichmann (bron: Wikimedia Commons)

De woningcorporatie van morgen heeft alles te maken met die van gisteren

De woningcorporaties laten een hernieuwd elan zien. Spannend wordt de vraag waar hun toekomst ligt. Reimar von Meding (KAW) schreef er een essay over in opdracht van de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties.

Opinie

27 februari 2024

Oude Citroën auto (deux chevaux) in het Hamerkwartier Amsterdam. door Petra Boegheim (bron: shutterstock)

Het Hamerkwartier in Amsterdam gaat los, als de markt tenminste mee wil doen

Het Hamerkwartier is het volgende grote gebied dat in Amsterdam-Noord aan bod komt voor een stevige gebiedstransformatie. De gemeente haalde Kristiaan Borret uit Brussel om de planontwikkeling mede vorm te geven. Een interview over plan en proces.

Casus

26 februari 2024