2015.07.01_de week in links anne koning_cover en thumb

De Week in Links – Anne Koning (PvdA)

1 juli 2015

4 minuten

Opinie Anne Koning nam afscheid van de Eerste Kamer, maar beleefde ook haar eerste commissievergadering na de verkiezingen als statenlid voor de provincie Zuid-Holland namens de PvdA. Ook was ze actief als voorzitter van de Sociale Verhuurders Haaglanden. Haar Week in Links, eindigend bij Shaun the Sheep – the movie.

“Nadat de provinciale staten de leden van de Eerste Kamer hadden gekozen, kon de nieuwe kamer geïnstalleerd worden. Zoals we weten heeft de PvdA het niet geweldig goed gedaan bij de verkiezingen in maart voor de provincies, dus dat betekende ook het einde van mijn periode als senator. Ik sta op plek 14, maar er kwamen helaas slechts 8 senatoren terug. Ik kijk terug op een mooie tijd en mooie resultaten. Gelukkig gaat mijn politieke leven wel door, als statenlid voor de provincie Zuid-Holland. We hadden met de commissie Groen&Water de eerste vergadering na de verkiezingen en de vaststelling van het coalitieakkoord. Als oppositiepartij kun je daar natuurlijk altijd zaken op aanmerken, maar grosso modo zijn we niet tegen de plannen. Er zitten goede ambities in voor de energietransitie en de verduurzaming van allerlei sectoren. Zelf kun je als provinciale staten daar ook initiatief in nemen; ik sprak bijvoorbeeld collegastatenlid Peter Zwiers die in Drenthe heel actief is in het verduurzamen van sportclubs. Een goede zaak, zeker in gebieden waar ledenaantallen van clubs teruglopen.”

“Het college vraagt terecht aandacht voor het leefbaar houden van onze binnensteden. Ook het klimaat speelt daarbij een belangrijke rol. Het thema hittestress wordt steeds belangrijker; in binnensteden is het al gauw 6 tot 8 graden warmer dan daarbuiten. Het verschilt per buurt, dat wel. Maar vooral ouderen zijn kwetsbaar als het hier om gaat. De overprogrammering aan bedrijventerreinen en kantorenlocaties is een thema dat in Zuid-Holland al langer speelt en ook in deze periode aandacht blijft krijgen van de gedeputeerden. Als PvdA hebben we ook aandacht gevraagd voor seniorenhuisvesting, omdat steeds meer ouderen langer zelfstandig wonen. Zowel de kwaliteit van woning als woonomgeving is daarbij belangrijk, je moet verder kijken dan alleen de aantallen.”

“Ik zet me politiek en maatschappelijk al langere tijd in voor sociale, groene en kindvriendelijke buurten en twitter daar ook regelmatig over. Want plekken waar kinderen spelen zijn ook fijne plekken voor anderen. Eerder droeg ik als raadslid en wethouder van Delft bij aan een kindvriendelijke stad. De kwaliteit van de woonomgeving is essentieel, zeker nu de druk op de steden verder toeneemt. Zelf heb ik via crowdsourcing de website plekcheck.nl in de lucht gebracht, waarmee ouders snel een leuke speelplek in hun directe omgeving kunnen ontdekken. Een goed initiatief in dit verband is de Nationale Buitenspeeldag, die onlangs weer werd gehouden. Dat geldt ook voor de prijsvraag van Omroep West voor de Gouden Glijbaan, voor de beste speeltuin. Kinderen mogen nomineren en de drie leukste speeltuinen worden getest door de Speeltuinbende. Dat is een testteam van de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK).”

“In het bestuur van de Sociale Verhuurders Haaglanden – 15 corporaties werkzaam in 9 gemeenten – konden we deze week melden dat de woonlastenberekening in het kader van betaalbaarheid online is gegaan. Met deze tool kunnen huishoudens zelf bekijken of zij de totale woonlasten van een huurwoning kunnen opbrengen, dus inclusief energielasten. Ook de huishoudensgrootte wordt hierin meegenomen. Het is echt een vernieuwend instrument. En relevant ook, want wij zien steeds meer mensen aan de onderkant van de samenleving in de financiële problemen komen. Dat baart zorgen. Betaalbaarheid is echt een issue, waar we het met de gemeenten in het kader van de prestatieafspraken ook nadrukkelijk over hebben.”

“Interessant was verder het Nationaal Fietscongres, waar een schat aan informatie te halen was over fietsen en de opkomst daarvan in binnenstedelijke mobiliteit. Allerlei ruimtelijke ingrepen hangen daar mee samen, maar ook bijvoorbeeld de afstelling van verkeerslichten. Steden als Utrecht zetten daar echt op in. Ik las over het Utrechtse beleid in Fietsverkeer. Verder woonde ik een presentatie van Wageningen UR bij, waarin het plan voor het Singelpark in Leiden werd gepresenteerd. Een mooie gebiedsgerichte benadering waarin met groen en openbare ruimte aan placemaking wordt gedaan. LOLA Landscape Architects lichtte het beeldkwalititeitsplan toe. De week sloten we op vaderdag af met Shaun the Sheep, the movie. Puur vermaak, maar als vakgenoot kijk je er toch ook weer met die ogen naar. Grappig hoe bijvoorbeeld de tegenstelling tussen het veilige platteland en de drukke, volle stad wordt neergezet.”


Cover: ‘2015.07.01_de week in links anne koning_cover en thumb’


Portret - Anne Koning

Door Anne Koning

Voorzitter, adviseur en politicus


Meest recent

Midden-Delfland als Nationaal Productief National Park. Ontwerp Zus, Flux en Sweco door Zus, Flux en Sweco (bron: TU Delft)

Hoogleraar Chris Zevenbergen wil ruimtelijk ontwerp inzetten voor bestendige delta

Chris Zevenbergen sprak onlangs zijn intreerede uit als hoogleraar Delta Urbanism. In een interview met de TU Delft geeft hij aan dat er verstrekkende besluiten aankomen over de inrichting van de Nederlandse delta. Pappen en nathouden is passé.

Interview

9 december 2022

Het kronkelende riviertje Koningsdiep door Rudmer Zwerver (bron: Shutterstock)

Provincies moeten meer meters maken in creëren van nieuwe natuur

Vóór 2028 moet in Nederland nog meer dan 30.000 hectare extra natuur gecreëerd worden. In dit tempo lijkt dat niet haalbaar. Dat is de uitkomst van de Achtste Voortgangsrapportage Natuur.

Analyse

9 december 2022

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van het zoeken naar nieuwe wegen

Deze week zoeken we op Gebiedsontwikkeling.nu naar nieuwe wegen. Nieuwe wegen om de onzekere tijden in gebiedsontwikkeling door te komen, om ook echt duurzaam te kunnen vergroenen en om de schaarse (woon)ruimte in de stad goed te benutten.

Nieuws

8 december 2022