Portret_Ger van der Zanden_530px

De woningbouwmarkt uit het slop!

9 mei 2012

2 minuten

Opinie
Dat een structurele verandering noodzakelijk is wordt algemeen erkend, maar kan dit alleen met financiële maatregelen opgelost worden? Er wordt jaarlijks al meer dan 11 miljard aan huursubsidie besteed en de nog steeds als een stimulans ervaren hypotheekrenteaftrek en verlaging van de overdrachtsbelasting helpen niet meer.

Nederland zit in een diepe woningbouwcrisis en de overheid wordt om een oplossing gevraagd.

Het ‘scheef’ wonen kent buiten de huidige formulering ook een andere dimensie. Is het niet vreemd dat met de al lang bekende ontwikkeling van stijging van één-persoonshuishoudens we nog steeds nauwelijks voor deze doelgroep bouwen? Verder is de huidige woningvoorraad niet flexibel; opsplitsen tot betaalbare eenheden is nagenoeg niet mogelijk. Voorbeelden van gebouwen die voor WOII zijn gebouwd – niet volgens de conventionele ‘revolutiebouw’ – zoals o.a. de grachtenpanden, de Atelierwoningen in Amsterdam en de Bergpolderflat in Rotterdam blijken wel geschikt voor de nieuwe opgave.

Terug naar slimme bouwtechnieken.

Een voorbeeld hoe betaalbare woningbouw kan worden gerealiseerd, waarbij ook de (te) hoge grondprijzen geen belemmering vormen zijn o.a. de studentenwoningen boven de sporthal van de Amstelcampus in Amsterdam. Door kleinere woningen met verplaatsbare woning scheidende wanden te realiseren, zijn ze nu betaalbaar voor één persoon, terwijl bij veranderende marktvraag een woonblok geschikt kan worden gemaakt voor gezinnen.

Ook voor de oudere generatie die nu geen alternatief heeft en daarom ook noodgedwongen, soms in een te grote woning verblijft kan huisvesting betaalbaar worden gerealiseerd door ‘op maat’ en tegen lagere maatschappelijke lasten wonen en zorg te bieden. Multifunctionele complexen, die eventueel boven bestaande gebouwen worden gebouwd, in een lichte constructie, met variabele eenheden zijn ook voor zorg- en verpleging economisch te exploiteren. Zeker omdat, daarnaast ook gebruik van duurzame energie rendabel is. Inpassing van nieuwe technieken zoals domotica, maar ook aanpassingen om de kosten van ‘handen aan het bed’ te reduceren zijn met slimme en flexibele casco’s te realiseren.

Een bijkomend voordeel is dat de rentelasten lager zullen zijn, omdat financiers geen risico op leegstand meer behoeven mee te nemen; immers de eenheden zijn steeds opnieuw geschikt voor de dan geldende marktvraag.

Door nieuwe betaalbare huisvesting aan te bieden, komt de doorstroming op gang en komen er bestaande woningen beschikbaar waar nu ‘scheef’ wordt gewoond. Daarmee kan de bouw- en vastgoedsector in Nederland een nieuwe positieve impuls krijgen.


Portret - Ger van der Zanden

Door Ger van der Zanden

Directeur, Slimline Buildings BV


Meest recent

Benchakitti Forest Park, Bangkok door gothiclolita (Shutterstock)

“Verdichting kan zelfs leiden tot kwalitatief hoogwaardigere openbare ruimte”

Gebiedsontwikkelaars moeten zich niet blindstaren op vierkante meters, maar uitgaan van publieke waarden die ze willen realiseren en welk programma daarbij past. Dat is het advies van Ellen van Bueren, hoogleraar aan de TU Delft.

Persoonlijk

16 augustus 2022

Haan & Laan door Esther Dijkstra (estherdijkstra.com)

Westergouwe in Gouda: wat vinden Haan & Laan er eigenlijk van?

Haan en Laan recenseren gebiedsontwikkelingen in Nederland. In deze editie schrijven zij over hun bezoek aan Westergouwe in Gouda en geven hun oordeel over deze nieuwbouwwijk in de laagste polder van ons land.

Casus

16 augustus 2022

Bryant Park in New York door Leonid Andronov (Shutterstock)

De maakbaarheid van een prettige leefomgeving

Integraal gebiedsbeheer kan helpen om de leefomgeving in bestaande en nieuwe buurten en wijken te verbeteren. Maar wat is het precies? Het Urban Land Institute maakt een ronde langs de experts en zoekt uit wat de kansen en bedreigingen zijn.

Analyse

15 augustus 2022