platform voor kennis, nieuws en opinie
Zoeken
platform voor kennis, nieuws en opinie

Degrowth zoekt naar een nieuwe kijk op krimp

Degrowth zoekt naar een nieuwe kijk op krimp

Kerkrade Markt_Romaine @Wikimedia Commons

In veel middelgrote steden in Europa krimpt en vergrijst de bevolking. Ook in Parkstad Limburg, een stedelijke regio met Heerlen als centrum, is dit al jaren het geval. De gangbare stedenbouwkundige benaderingen zijn echter nog altijd op groei gebaseerd, zodat voor de krimpende stad een positief ontwikkelperspectief ontbreekt. Hoogleraar Sustainability Assessment Joop de Kraker van Universiteit Maastricht: "Wij onderzoeken in hoeverre het concept ‘degrowth’ wel zo’n perspectief kan bieden en de krimpende stad kan functioneren als proeftuin voor toepassing van dit concept."

‘Degrowth’ (‘kleiner groeien’) is een alternatief voor het dominante economische groeiparadigma en beoogt een betere kwaliteit van leven te koppelen aan vermindering van de productie. De Kraker: “Het concept is in Nederland nog relatief onbekend. Ook zijn de stedenbouwkundige aspecten van ‘degrowth’ nog amper doordacht en er zijn ook nog weinig praktijkvoorbeelden beschikbaar. Met ons project willen we het debat in Nederland over ‘degrowth’ aanzwengelen en voeden met nieuwe inzichten over de bruikbaarheid van het concept in stedelijke ontwikkeling, met name in een situatie van krimp.”

Het onderzoek richt zich op Parkstad Limburg en laat een grote diversiteit aan betrokkenen reflecteren op de onderzoeksvragen in relatie tot deze regio. Het gaat daarbij om gedachten, ervaringen, meningen en analyses van onder meer inwoners, ambtenaren, wetenschappers, buurtwerkers en stedenbouwkundigen. Deze worden verzameld in een krant, met een breed scala aan bijdragen, de ‘Degrowth Daily’. De Kraker: “Wij als onderzoekers redigeren deze krant en schrijven een samenvattende conclusie.”

Het project wordt ondersteund door vier organisaties die betrokken zijn bij de stedelijke ontwikkeling van Parkstad Limburg. Zo zullen kennisinstelling Neimed, het Stadsregiobureau Parkstad Limburg, en de regionale ontwikkelingsorganisatie IBA Parkstad meewerken aan het tot stand komen van de Degrowth Daily. Ook organiseert het zomerfestival Cultura Nova een publieksdebat over dit thema.

Cover: Romaine @Wikimedia Commons

Dit artikel verscheen eerder op verdus.nl

Auteur

verdus
VERDUS

Verbinden van Duurzame Steden

Bekijk alle artikelen