Kerkrade Markt_Romaine @Wikimedia Commons door Romaine (bron: Wikimedia Commons)

Degrowth zoekt naar een nieuwe kijk op krimp

26 februari 2020

2 minuten

Onderzoek In veel middelgrote steden in Europa krimpt en vergrijst de bevolking. Ook in Parkstad Limburg, een stedelijke regio met Heerlen als centrum, is dit al jaren het geval. De gangbare stedenbouwkundige benaderingen zijn echter nog altijd op groei gebaseerd, zodat voor de krimpende stad een positief ontwikkelperspectief ontbreekt. Hoogleraar Sustainability Assessment Joop de Kraker van Universiteit Maastricht: "Wij onderzoeken in hoeverre het concept ‘degrowth’ wel zo’n perspectief kan bieden en de krimpende stad kan functioneren als proeftuin voor toepassing van dit concept."

‘Degrowth’ (‘kleiner groeien’) is een alternatief voor het dominante economische groeiparadigma en beoogt een betere kwaliteit van leven te koppelen aan vermindering van de productie. De Kraker: "Het concept is in Nederland nog relatief onbekend. Ook zijn de stedenbouwkundige aspecten van ‘degrowth’ nog amper doordacht en er zijn ook nog weinig praktijkvoorbeelden beschikbaar. Met ons project willen we het debat in Nederland over ‘degrowth’ aanzwengelen en voeden met nieuwe inzichten over de bruikbaarheid van het concept in stedelijke ontwikkeling, met name in een situatie van krimp."

Het onderzoek richt zich op Parkstad Limburg en laat een grote diversiteit aan betrokkenen reflecteren op de onderzoeksvragen in relatie tot deze regio. Het gaat daarbij om gedachten, ervaringen, meningen en analyses van onder meer inwoners, ambtenaren, wetenschappers, buurtwerkers en stedenbouwkundigen. Deze worden verzameld in een krant, met een breed scala aan bijdragen, de ‘Degrowth Daily’. De Kraker: "Wij als onderzoekers redigeren deze krant en schrijven een samenvattende conclusie."

Het project wordt ondersteund door vier organisaties die betrokken zijn bij de stedelijke ontwikkeling van Parkstad Limburg. Zo zullen kennisinstelling Neimed, het Stadsregiobureau Parkstad Limburg, en de regionale ontwikkelingsorganisatie IBA Parkstad meewerken aan het tot stand komen van de Degrowth Daily. Ook organiseert het zomerfestival Cultura Nova een publieksdebat over dit thema.

Cover: Romaine @Wikimedia Commons

Dit artikel verscheen eerder op verdus.nl


Cover: ‘Kerkrade Markt_Romaine @Wikimedia Commons’ door Romaine (bron: Wikimedia Commons) onder CC0 1.0, uitsnede van origineel


verdus

Door VERDUS

Verbinden van Duurzame Steden


Meest recent

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van auditie voor de voortrekkersrol

Wil je helemaal bij zijn bij de ontwikkelingen van de afgelopen week? Dan zijn dit de stukken die je gelezen moet hebben. Deze week kwamen op Gebiedsontwikkeling.nu alle vaardigheden voorbij die nodig zijn om de voortrekkersrol te kunnen vertolken.

Nieuws

21 september 2023

Nijmegen Jerusalem nieuw & oud door Talis (bron: Talis)

Corporaties en de businesscase van sloop-nieuwbouw, een lastige puzzel

Hoe diep kan en wil een woningcorporatie gaan om sloop-nieuwbouw financieel mogelijk te maken? Platform31 en Fakton analyseren de casus van de Jerusalem-buurt in Nijmegen, waar industrieel is teruggebouwd in de footprint van de gesloopte woningen.

Analyse

21 september 2023

Financial district Shanghai door Lushengyi (bron: Shutterstock)

Shanghai transformeert het waterfront, maar van inspraak is geen sprake

Vanmiddag 20 september promoveert Harry den Hartog aan de TU Delft op de waterfront-ontwikkeling van Shanghai. Grote gebaren genoeg, maar enige in- of medespraak is ver te zoeken.

Onderzoek

20 september 2023