Kerkrade Markt_Romaine @Wikimedia Commons door Romaine (bron: Wikimedia Commons)

Degrowth zoekt naar een nieuwe kijk op krimp

26 februari 2020

2 minuten

Onderzoek In veel middelgrote steden in Europa krimpt en vergrijst de bevolking. Ook in Parkstad Limburg, een stedelijke regio met Heerlen als centrum, is dit al jaren het geval. De gangbare stedenbouwkundige benaderingen zijn echter nog altijd op groei gebaseerd, zodat voor de krimpende stad een positief ontwikkelperspectief ontbreekt. Hoogleraar Sustainability Assessment Joop de Kraker van Universiteit Maastricht: "Wij onderzoeken in hoeverre het concept ‘degrowth’ wel zo’n perspectief kan bieden en de krimpende stad kan functioneren als proeftuin voor toepassing van dit concept."

‘Degrowth’ (‘kleiner groeien’) is een alternatief voor het dominante economische groeiparadigma en beoogt een betere kwaliteit van leven te koppelen aan vermindering van de productie. De Kraker: "Het concept is in Nederland nog relatief onbekend. Ook zijn de stedenbouwkundige aspecten van ‘degrowth’ nog amper doordacht en er zijn ook nog weinig praktijkvoorbeelden beschikbaar. Met ons project willen we het debat in Nederland over ‘degrowth’ aanzwengelen en voeden met nieuwe inzichten over de bruikbaarheid van het concept in stedelijke ontwikkeling, met name in een situatie van krimp."

Het onderzoek richt zich op Parkstad Limburg en laat een grote diversiteit aan betrokkenen reflecteren op de onderzoeksvragen in relatie tot deze regio. Het gaat daarbij om gedachten, ervaringen, meningen en analyses van onder meer inwoners, ambtenaren, wetenschappers, buurtwerkers en stedenbouwkundigen. Deze worden verzameld in een krant, met een breed scala aan bijdragen, de ‘Degrowth Daily’. De Kraker: "Wij als onderzoekers redigeren deze krant en schrijven een samenvattende conclusie."

Het project wordt ondersteund door vier organisaties die betrokken zijn bij de stedelijke ontwikkeling van Parkstad Limburg. Zo zullen kennisinstelling Neimed, het Stadsregiobureau Parkstad Limburg, en de regionale ontwikkelingsorganisatie IBA Parkstad meewerken aan het tot stand komen van de Degrowth Daily. Ook organiseert het zomerfestival Cultura Nova een publieksdebat over dit thema.

Cover: Romaine @Wikimedia Commons

Dit artikel verscheen eerder op verdus.nl


Cover: ‘Kerkrade Markt_Romaine @Wikimedia Commons’ door Romaine (bron: Wikimedia Commons) onder CC0 1.0, uitsnede van origineel


verdus

Door VERDUS

Verbinden van Duurzame Steden


Meest recent

David Sim tijdens zijn presentatie over de zachte stad door Joost Zonneveld (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Slim verdichten via de zachte stad

De druk op onze steden wordt in de komende jaren alleen maar groter. Hoe zorgen we dan voor een leefbare woonomgeving? Deze vraag stond deze week centraal tijdens de laatste sLIM-bijeenkomst, met ‘Soft City’-auteur David Sim als gastspreker.

Verslag

19 april 2024

Oosterschelde door Ruud Morijn Photographer (bron: Shutterstock)

Oké, water en bodem sturend – maar niet altijd en overal

Water en bodem sturend, je kunt er bijna niet tegen zijn. Maar we moeten oppassen dat het nieuwe adagium niet alles gaat overheersen, zo waarschuwt columniste Agnes Franzen.

Opinie

19 april 2024

GO weekoverzicht 18 april 2024 door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was een week waarin de tijd begon te dringen

Dit was een week op Gebiedsontwikkeling.nu waarin de tijd begon te dringen. Voor de woningbouwproductie, om klimaatverandering tegen te gaan en om de openbare ruimte inclusiever te maken.

Weekoverzicht

18 april 2024