Branding Zee_Photo by Martin Förster on Unsplash door Martin Förster (bron: Unsplash)

Deltares: stijgende zeespiegel stelt Nederland voor radicale keuzes

2 oktober 2019

2 minuten

Nieuws Nederland staat voor een grootscheepse herinrichting, als het zich wil beschermen tegen een drastische zeespiegelstijging. Dat blijkt uit een maandag gepubliceerd rapport van kennisinstituut Deltares, in samenwerking met het PBL en een aantal universiteiten. In het rapport worden vier opties voor een dergelijke toekomst verkend.

Anders dan de ‘meest waarschijnlijke’ prognose van het klimaatpanel van de Verenigde Naties, gaat dit rapport uit van een ‘snelle’ stijging van de zeespiegel van 2 tot 4 meter, zonder daar een jaartal aan te koppelen. Sneller smelten van de ijskappen op Antarctica leidt tot een sterkere stijging van het zeeniveau. In dat geval zijn in Nederland binnen enkele generaties al drastische veranderingen nodig. Deltares geeft hiervoor vier opties:

  1. Voortbouwen op de huidige landinrichting. Rivieren blijven zo in open verbinding met de zee, maar er is veel meer ruimte nodig voor de brede basis van de hogere dijken. Zout zeewater dringt in dit geval ver landinwaarts, met de nodige gevolgen voor de landbouw.
  2. Nederland permanent afsluiten van de zee met hoge waterkeringen en megapompen die het water van de rivieren naar zee doorsluizen. Met deze optie is veel ruimte nodig voor tijdelijke wateropvang bij hoge rivierwaterstand. 
  3. Nieuwe eilanden voor de kust aanleggen. Deze worden vervolgens onderling en met het vasteland verbonden. Hier is enorm veel zand voor nodig en bovendien is deze optie erg duur.
  4. Meebewegen met de stijgende zeespiegel. Hierbij komen er meer drijvende woningen en zouttolerante landbouw. Sommige laaggelegen delen van het land worden op termijn verlaten.

Cover: Photo by Martin Förster on Unsplash

Lees meer op nrc.nl


Cover: ‘Branding Zee_Photo by Martin Förster on Unsplash’ door Martin Förster (bron: Unsplash) onder CC0 1.0, uitsnede van origineelMeest recent

De groene stad door SARYMSAKOV ANDREY (bron: Shutterstock)

Maak energie nu al integraal onderdeel van de verstedelijking van morgen

Verdere verstedelijking is nodig om aan de woningvraag te voldoen. Een van de grote opgaven daarbij is het energievraagstuk. Paul van den Bragt laat zien dat dit meer is dan het oplossen van het acute probleem van netcongestie.

Analyse

14 juni 2024

Deltacommissaris Co Verdaas (l) krijgt het derde deel van het Framework overhandigd van Jan Kadijk van stichting Dutch Green Building Council. door Dutch Green Building Council (bron: Dutch Green Building Council)

Standaardaanpak voor het beoordelen van klimaatrisico’s op gebouwniveau compleet

Het ‘Framework for Climate Adaptive Buildings’ moet de standaardaanpak worden waarmee tot op gebouwniveau duidelijk wordt wat de gevolgen van klimaatverandering zijn. Het derde en laatste deel van het instrument werd deze week gepresenteerd.

Nieuws

14 juni 2024

GO weekoverzicht 13 juni 2024 door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was een week waarin heel veel kan, ook al gaat dat niet vanzelf

Deze week op Gebiedsontwikkeling.nu maakte duidelijk dat er heel veel kan, maar ook nog veel moet gebeuren. Voor samenwerking bij grote gebiedsontwikkelingen, de uitwerking van het hoofdlijnenakkoord en een klimaatbestendige ruimtelijke ordening.

Weekoverzicht

13 juni 2024