Branding Zee_Photo by Martin Förster on Unsplash

Deltares: stijgende zeespiegel stelt Nederland voor radicale keuzes

2 oktober 2019

2 minuten

Nieuws Nederland staat voor een grootscheepse herinrichting, als het zich wil beschermen tegen een drastische zeespiegelstijging. Dat blijkt uit een maandag gepubliceerd rapport van kennisinstituut Deltares, in samenwerking met het PBL en een aantal universiteiten. In het rapport worden vier opties voor een dergelijke toekomst verkend.

Anders dan de ‘meest waarschijnlijke’ prognose van het klimaatpanel van de Verenigde Naties, gaat dit rapport uit van een ‘snelle’ stijging van de zeespiegel van 2 tot 4 meter, zonder daar een jaartal aan te koppelen. Sneller smelten van de ijskappen op Antarctica leidt tot een sterkere stijging van het zeeniveau. In dat geval zijn in Nederland binnen enkele generaties al drastische veranderingen nodig. Deltares geeft hiervoor vier opties:

  1. Voortbouwen op de huidige landinrichting. Rivieren blijven zo in open verbinding met de zee, maar er is veel meer ruimte nodig voor de brede basis van de hogere dijken. Zout zeewater dringt in dit geval ver landinwaarts, met de nodige gevolgen voor de landbouw.
  2. Nederland permanent afsluiten van de zee met hoge waterkeringen en megapompen die het water van de rivieren naar zee doorsluizen. Met deze optie is veel ruimte nodig voor tijdelijke wateropvang bij hoge rivierwaterstand. 
  3. Nieuwe eilanden voor de kust aanleggen. Deze worden vervolgens onderling en met het vasteland verbonden. Hier is enorm veel zand voor nodig en bovendien is deze optie erg duur.
  4. Meebewegen met de stijgende zeespiegel. Hierbij komen er meer drijvende woningen en zouttolerante landbouw. Sommige laaggelegen delen van het land worden op termijn verlaten.

Cover: Photo by Martin Förster on Unsplash

Lees meer op nrc.nl


Cover: ‘Branding Zee_Photo by Martin Förster on Unsplash’Meest recent

Windmolenpark Nederland door Fokke Baarssen (bron: shutterstock.com)

Regionale afspraken noodzakelijk om impact energietransitie op het landschap te beperken

Regionale samenwerking is noodzakelijk voor een zorgvuldige ruimtelijke inpassing van de energie-infrastructuur in het landschap, blijkt uit onderzoek van de MRA. Zo kan de impact van de energietransitie op het landschap worden beperkt.

Analyse

28 november 2022

Station Delft vanaf het centrum door Frans Blok (bron: shutterstock.com)

Stevig boven de rails: twee decennia vernieuwing spoorzone Delft

Het geldt als een van de meer complexe binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen in Nederland: de spoorzone in Delft, inmiddels herdoopt tot Nieuw Delft. Wat hebben alle inspanningen opgeleverd? Afke Laarakker maakt een tussenbalans op.

Casus

28 november 2022

Jumbo distributiecentrum door Rufus de Vries (bron: gemaakt voor het project 'Grip op grootschalige bedrijfsvestigingen' in opdracht van BZK en EZK.)

Sla de doos niet zomaar plat

Over de logistieke sector en de invloed daarvan op de ruimte en het landschap is best een eerlijk verhaal te vertellen. Toch horen we dat volgens Merten Nefs veel te weinig. Hij pleit ervoor de bekende platitudes overboord te zetten.

Opinie

25 november 2022