dordrecht

The dike ribbon of Dordrecht

10 juli 2016

3 minuten

Onderzoek Het combineren van ruimtelijke kwaliteit met waterveiligheid om te komen tot een nieuwe identiteit voor de dijken van het eiland van Dordrecht. Uitdagende routing in combinatie met het toevoegen van bolwerken om de zichtlijnen op het cultuurhistorische landschap te versterken en opnieuw te ontdekken. Een uitvoering van meerlaagsveiligheid op de grens van natuur, recreatie en gebouwde omgeving.

Dordrecht is sinds de verwoestende overstromingen in het verleden als gemeente een voorloper in Nederland op het gebied van waterveiligheid. ‘The dike ribbon of Dordrecht’ gebruikt de beleidsplannen en huidige ontwikkelingen als uitgangspunt voor de gebiedsontwikkeling.

Ondanks het feit dat Dordrecht voldoet aan de huidige waterveiligheidseisen ligt er een opgave voor het eiland volgens de nieuwe normen in 2050 en 2100. Het eiland van Dordrecht bevindt zich midden in de delta waarbij de invloed van de stijgende zeespiegel en de extra aanvoer vanuit de rivieren zeer merkbaar gaan worden. Om deze extra waterdruk in de toekomst op te kunnen vangen zijn de gemeente, provincie, Rijkswaterstaat en andere stakeholders aan het kijken wat de interventies zullen zijn om de veiligheid van de bewoners op de lange termijn te kunnen garanderen. Naast de technische eisen die worden gesteld aan de dijken is de gemeente actief om te kijken waar er ‘meekoppelkansen’ liggen en er ruimtelijke kwaliteit kan worden toegevoegd. Binnen de meerlaagsveiligheid kijkt men naar nieuwe kansen voor het eiland.

toekomst dike ribbon dordrecht

‘toekomst dike ribbon dordrecht’


Het plan voor een herontwikkeling en vernieuwing van de stadsrand is nauw verbonden aan de veranderende invloed van de dynamische delta met het oog op klimaatverandering. Door nuttig gebruik te maken van de toekomstige werkzaamheden aan de waterkeringen zullen er nieuwe mogelijkheden voor ruimtelijke kwaliteit ontstaan. De dijk kan hierbij functioneren als een nieuwe stadsrand waarbij de stad wordt verbonden met het open landschap, de polders en de Biesbosch in het zuiden van het eiland. Een recreatie netwerk dat de dijken zal volgen over de breedte van het eiland zal hierbij geïmplementeerd worden waarbij een nieuw watersysteem, gebaseerd op de oude kreken, een nieuwe route voor wandelaars, fietsers en kanoërs zullen vormen.

dike ribbon dordrecht

‘dike ribbon dordrecht’


Verschillende bolwerken langs de dijken, gebaseerd op de oude vesting van de stad, zijn op een dergelijke manier gepositioneerd dat ze de zwakke plekken van de dijken vervangen en tegelijkertijd optimaal profiteren van de kwaliteiten van het landschap. Elk bolwerk is gevormd vanuit de landschappelijke karakters om perfecte zichtlijnen te creëren voor de bezoeker, bewoner of recreant. Op deze manier ontstaat een speelse en actieve route langs de dijk waarbij de gebruiker constant verrast zal worden door weidse landschappen en prachtige vergezichten. Een bastion kan afhankelijk van toekomstige scenario’s worden ingericht voor recreatie, stedelijke ontwikkeling, natuurgebied of als een eiland omringt door water.

Op de grote schaal kan dit plan als ruggengraat dienen richting het Hollands Diep en de Haringvliet waarbij het plan een nieuwe manier van stedelijke en natuurontwikkeling aanmoedigt. Deze nieuwe typologie kan ingezet worden op meerdere plekken in de zuidwestelijke delta om de verbinding te leggen tussen de delta en haar ruimtelijke kwaliteit. Op deze manier ontstaat een vernieuwend en verfrissende idee om de dijken te versterken in de delta.    


Lees de gehele scriptie hier


Cover: ‘dordrecht’


sebastiaan huls

Door Sebastiaan Huls

Recently graduated Urbanism - Delta Interventions


Meest recent

Impressie van de fietser ervaring in Merwede door LOLA landscape architects (bron: LOLA landscape architects)

De auto’s de wijk uit, zo doen ze dat in Merwede

Wat draagt de privaat-publieke samenwerking bij aan de ambities van Merwede? Het samenwerkingsverband maakt de besluitvorming complex maar maakt ook dat alle partijen hun wensen en ambities in een vroeg stadium scherp moeten krijgen.

Analyse

1 december 2023

Caravans door Joost Zonneveld (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Beeldessay: stilte voor de gebiedsontwikkelaars

De laatste open plekken in de stad zijn niet alleen goud voor gebiedsontwikkelaars, maar vormen ook een laatste doorkijkje naar het verleden. Joost Zonneveld brengt de laatste rafelrand binnen de Amsterdamse Ring in beeld.

Uitgelicht
Opinie

1 december 2023

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van de ommekeer

Wil je helemaal bij zijn bij de (gebieds)ontwikkelingen van de afgelopen week? Dan zijn dit de stukken die je gelezen moet hebben. Het was de week van de comebacks op Gebiedsontwikkeling.nu.

Nieuws

30 november 2023