Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week om missies te lanceren

7 april 2022

1 minuut

Weekoverzicht
Dit zijn dé stukken die je gelezen moet hebben om helemaal bij te zijn bij de (gebieds)ontwikkelingen van de afgelopen week. Missies staan daarbij centraal, of het nu gaat om het klimaat, duurzame gebiedsontwikkeling of ruimte voor werk in de stad.

Het klimaat als missie. Dat wil Synchroon-directeur Tobias Verhoeven om binnen gebiedsontwikkeling inhoud te geven aan het missie-georiënteerd denken van topeconoom Mariana Mazzucato, keynote-spreker tijdens het SKG-jaarcongres.

Duurzame ontwikkeling is ook de missie van de SKG Award. De vakjury koos voor Buiksloterham in Amsterdam, dat op koers ligt om dé circulaire stadswijk van Nederland te worden. City Nieuwegein won de publieksstem.

Inge Janse, adjunct-hoofdredacteur van Gebiedsontwikkeling.nu, wijst erop dat tussen alle geformuleerde missies en pleidooien voor uitvoeringskracht nog iets anders nodig is: inleverkracht. “Maak eens een keuze die u pijn doet.”

Opvallende missie van gemeenten in binnen- en buitenland: ondanks de druk op de woningmarkt ruimte voor ondernemers in de stad reserveren. “Interessant, maar misschien wel wat laat,” vindt TU-onderzoeker Karel Van den Berghe.


Cover: ‘Weekoverzicht Cover’ door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)


Portret - Joost Zonneveld

Door Joost Zonneveld

Hoofdredacteur van Gebiedsontwikkeling.nu


Meest recent

Groene wildernis in New York door Why Factory (bron: Nai Publishers)

The green dip, het moet allemaal nog veel groener – en rap graag

Recensent Jaap Modder las ‘The green dip’, de nieuwste publicatie van The Why Factory Het bevat een stappenplan voor meer groene wildernis in de steden. Modder is na eerste bestudering kritisch maar stelt dat oordeel later bij.

Recensie

17 juni 2024

Wonen aan de Schoolpad in Laren door Tulp8 (bron: Wikimedia Commons)

Leefwerelden van arm en rijk zijn steeds meer gescheiden, maar mede via gebiedsontwikkeling is daar iets aan te doen

Het Sociaal Cultureel Planbureau onderzocht in hoeverre welvarenden en minder welvarenden mensen ontmoeten buiten hun eigen welvaartsniveau. Steeds minder, is de conclusie. Gemeenten kunnen hier iets aan doen, mede door te letten op het woningaanbod.

Analyse

17 juni 2024

De groene stad door SARYMSAKOV ANDREY (bron: Shutterstock)

Maak energie nu al integraal onderdeel van de verstedelijking van morgen

Verdere verstedelijking is nodig om aan de woningvraag te voldoen. Een van de grote opgaven daarbij is het energievraagstuk. Paul van den Bragt laat zien dat dit meer is dan het oplossen van het acute probleem van netcongestie.

Analyse

14 juni 2024