Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van het grote denken

31 maart 2022

2 minuten

Weekoverzicht
Dit zijn dé stukken die je gelezen moet hebben om helemaal bij te zijn bij de (gebieds)ontwikkelingen van de afgelopen week. Groot denken was daarin het devies: om grote transities te realiseren, om te bouwen in de polder, om steden te laten floreren, om privaat succesvol te participeren, én om hondenharen in deelauto’s te voorkomen.

Topeconoom Mariana Mazzucato schrijft in Mission Economy hoe we met groot denken het hoofd kunnen bieden aan grote problemen. Hoogleraar Frank van Oort las haar boek. “Het leest zeer aanstekelijk, dat afrekenen met mythes en oppakken van grote opgaven.”

Wie bijvoorbeeld groot denkt, is de gemeente Zuidplas. Zij investeerde 750 miljoen euro om de bouw van 8000 woningen in een poldergebied onder NAP te realiseren. De grootte van die deal, net zoals die tot stand kwam, roept echter vragen op.

“Verzin een hoogstedelijk gebied midden in het centrum, maak het heel gezond, heel duurzaam en ga uit van de voetganger.” Marlies de Nijs, senior stedenbouwkundige bij de gemeente Utrecht, legt uit hoe zij dit grote denken vertaalde naar de realiteit.

Het zijn kleine bezwaren die grote transities tegenhouden, bemerkt onze columnist Annius Hoornstra. Daarom zet hij groot in: honderd procent deelmobiliteit in gebiedsontwikkeling –al was het maar om altijd te beschikken over een auto zonder hondenharen.

Groot is ook de opdracht voor private partijen die iets willen maken van omgevingsparticipatie. Onderzoekers Wouter Jan Verheul en Fred Hobma leggen uit welke rol de gemeenteraad en contracten daarbij spelen.


Cover: ‘Weekoverzicht Cover’ door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)


Inge Janse - 2021 door Sander van Wettum (bron: Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling)

Door Inge Janse

Voormalig adjunct-hoofdredacteur van Gebiedsontwikkeling.nu


Meest recent

Groene wildernis in New York door Why Factory (bron: Nai Publishers)

The green dip, het moet allemaal nog veel groener – en rap graag

Recensent Jaap Modder las ‘The green dip’, de nieuwste publicatie van The Why Factory Het bevat een stappenplan voor meer groene wildernis in de steden. Modder is na eerste bestudering kritisch maar stelt dat oordeel later bij.

Recensie

17 juni 2024

Wonen aan de Schoolpad in Laren door Tulp8 (bron: Wikimedia Commons)

Leefwerelden van arm en rijk zijn steeds meer gescheiden, maar mede via gebiedsontwikkeling is daar iets aan te doen

Het Sociaal Cultureel Planbureau onderzocht in hoeverre welvarenden en minder welvarenden mensen ontmoeten buiten hun eigen welvaartsniveau. Steeds minder, is de conclusie. Gemeenten kunnen hier iets aan doen, mede door te letten op het woningaanbod.

Analyse

17 juni 2024

De groene stad door SARYMSAKOV ANDREY (bron: Shutterstock)

Maak energie nu al integraal onderdeel van de verstedelijking van morgen

Verdere verstedelijking is nodig om aan de woningvraag te voldoen. Een van de grote opgaven daarbij is het energievraagstuk. Paul van den Bragt laat zien dat dit meer is dan het oplossen van het acute probleem van netcongestie.

Analyse

14 juni 2024