platform voor kennis, nieuws en opinie
Zoeken
platform voor kennis, nieuws en opinie

Dit was de week van het grote denken

Dit was de week van het grote denken

Weekoverzicht Cover

Dit zijn dé stukken die je gelezen moet hebben om helemaal bij te zijn bij de (gebieds)ontwikkelingen van de afgelopen week. Groot denken was daarin het devies: om grote transities te realiseren, om te bouwen in de polder, om steden te laten floreren, om privaat succesvol te participeren, én om hondenharen in deelauto’s te voorkomen.

Topeconoom Mariana Mazzucato schrijft in Mission Economy hoe we met groot denken het hoofd kunnen bieden aan grote problemen. Hoogleraar Frank van Oort las haar boek. “Het leest zeer aanstekelijk, dat afrekenen met mythes en oppakken van grote opgaven.”

Wie bijvoorbeeld groot denkt, is de gemeente Zuidplas. Zij investeerde 750 miljoen euro om de bouw van 8000 woningen in een poldergebied onder NAP te realiseren. De grootte van die deal, net zoals die tot stand kwam, roept echter vragen op.

“Verzin een hoogstedelijk gebied midden in het centrum, maak het heel gezond, heel duurzaam en ga uit van de voetganger.” Marlies de Nijs, senior stedenbouwkundige bij de gemeente Utrecht, legt uit hoe zij dit grote denken vertaalde naar de realiteit.

Het zijn kleine bezwaren die grote transities tegenhouden, bemerkt onze columnist Annius Hoornstra. Daarom zet hij groot in: honderd procent deelmobiliteit in gebiedsontwikkeling –al was het maar om altijd te beschikken over een auto zonder hondenharen.

Groot is ook de opdracht voor private partijen die iets willen maken van omgevingsparticipatie. Onderzoekers Wouter Jan Verheul en Fred Hobma leggen uit welke rol de gemeenteraad en contracten daarbij spelen.

Cover: 'Weekoverzicht Cover' door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Auteur

Inge Janse - 2019 (Kevin Krebbers)
Inge Janse

Adjunct-hoofdredacteur van Gebiedsontwikkeling.nu (i.janse@tudelft.nl)

Bekijk alle artikelen