Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van de creatieve gemeente

12 mei 2022

2 minuten

Nieuws
Dit zijn dé stukken die je gelezen moet hebben om helemaal bij te zijn bij de (gebieds)ontwikkelingen van de afgelopen week. Dit keer extra aandacht voor creatieve oplossingen voor gemeenten: over maatschappelijk vastgoed, grondbeleid, samenwerking in de regio en duurzame gebiedsontwikkeling.

Culturele en maatschappelijke initiatieven zijn van onschatbare waarde voor de stad. Zij leggen het echter steeds vaker af tegen korte termijnbelangen van gemeenten. Stadmaker Rinske Brand en financieel expert Alexander Ramselaar betogen hoe het anders kan.

Als het gaat om tempo maken in gebiedsontwikkeling, maakt emeritus-hoogleraar Friso de Zeeuw een einde aan de gedachte dat gemeenten daarvoor bouwgrond in eigendom moeten hebben. Soms een goed gesprek voeren doet wonderen.

Geen gebrek aan creativiteit in de regio Hart van Brabant. Daar combineren overheden ruimtelijke opgaven op een slimme manier met governance en uitvoering. Hans Büchi en Koos de Groot leggen uit hoe je uitvoeringskracht in de regio organiseert.

En Cranendonck maakt op een creatieve manier gebruik van het pachtbeleid om tot duurzame gebiedsontwikkeling te komen. De gemeente doet dit door boeren te belonen die milieumaatregelen nemen.

Op andere vlakken is juist nodig creativiteit gewenst. Zo doet Deltacommissaris Peter Glas een oproep om werk te maken van klimaatadaptatie, doet de Mobiliteitsalliantie suggesties om de leefbaarheid in steden te behouden en is nu al duidelijk dat de transitie naar een circulaire economie in 2050 een creatieve invulling van werkgebieden vraagt.


Cover: ‘Weekoverzicht Cover’ door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)


Portret - Joost Zonneveld

Door Joost Zonneveld

Hoofdredacteur van Gebiedsontwikkeling.nu


Meest recent

Noord-Veluwe schapen door R. de Bruijn_Photography (bron: Shutterstock)

Uit de stikstofcrisis? Het uitdaagrecht kan helpen

Het Right to Challenge leent zich voor meer dan sympathieke buurtprojecten. Met het uitdaagrecht is ook een uitweg mogelijk uit de stikstofcrisis. Thijs Harmsen schetst het perspectief.

Uitgelicht
Analyse

7 oktober 2022

Stadswerk Arkplein door Erik Boschman (bron: Stadswerk072)

De stad vergroenen? Houd je als bestuurder koest, realiseer korte lijnen en praat met bewoners

Korte organisatorische lijnen, veel contact met bewoners en weinig bemoeienis vanuit het stadsbestuur. Met deze prijswinnende strategie heeft Alkmaar de afgelopen drie jaar al 30.000 m2 steen veranderd in groen.

Uitgelicht
Analyse

7 oktober 2022

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week waarin duidelijk werd dat we het met elkaar moeten doen

Aandacht voor new town Nieuwegein, conflicterende ruimteclaims in Amsterdam en de energietransitie. De conclusie na de afgelopen week Gebiedsontwikkeling.nu: ‘we zullen het met elkaar moeten doen’.

Nieuws

6 oktober 2022