Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van de creatieve gemeente

12 mei 2022

2 minuten

Weekoverzicht
Dit zijn dé stukken die je gelezen moet hebben om helemaal bij te zijn bij de (gebieds)ontwikkelingen van de afgelopen week. Dit keer extra aandacht voor creatieve oplossingen voor gemeenten: over maatschappelijk vastgoed, grondbeleid, samenwerking in de regio en duurzame gebiedsontwikkeling.

Culturele en maatschappelijke initiatieven zijn van onschatbare waarde voor de stad. Zij leggen het echter steeds vaker af tegen korte termijnbelangen van gemeenten. Stadmaker Rinske Brand en financieel expert Alexander Ramselaar betogen hoe het anders kan.

Als het gaat om tempo maken in gebiedsontwikkeling, maakt emeritus-hoogleraar Friso de Zeeuw een einde aan de gedachte dat gemeenten daarvoor bouwgrond in eigendom moeten hebben. Soms een goed gesprek voeren doet wonderen.

Geen gebrek aan creativiteit in de regio Hart van Brabant. Daar combineren overheden ruimtelijke opgaven op een slimme manier met governance en uitvoering. Hans Büchi en Koos de Groot leggen uit hoe je uitvoeringskracht in de regio organiseert.

En Cranendonck maakt op een creatieve manier gebruik van het pachtbeleid om tot duurzame gebiedsontwikkeling te komen. De gemeente doet dit door boeren te belonen die milieumaatregelen nemen.

Op andere vlakken is juist nodig creativiteit gewenst. Zo doet Deltacommissaris Peter Glas een oproep om werk te maken van klimaatadaptatie, doet de Mobiliteitsalliantie suggesties om de leefbaarheid in steden te behouden en is nu al duidelijk dat de transitie naar een circulaire economie in 2050 een creatieve invulling van werkgebieden vraagt.


Cover: ‘Weekoverzicht Cover’ door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)


Portret - Joost Zonneveld

Door Joost Zonneveld

Hoofdredacteur van Gebiedsontwikkeling.nu


Meest recent

Luchtfoto van een knooppunt in Nederland door Ground Picture (bron: shutterstock)

Verandert de rechtsstaat in een beleidsstaat?

Beleidsmakers overschaduwen juristen. En dat is slecht voor hoe overheden milieu- en omgevingsrecht vormgeven. Dat stelt scheidend universitair hoofddocent Fred Kistenkas.

Interview

22 april 2024

David Sim tijdens zijn presentatie over de zachte stad tijdens het sLIM symposium door Ineke Lammers (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Slim verdichten via de zachte stad

De druk op onze steden wordt in de komende jaren alleen maar groter. Hoe zorgen we dan voor een leefbare woonomgeving? Deze vraag stond deze week centraal tijdens de laatste sLIM-bijeenkomst, met ‘Soft City’-auteur David Sim als gastspreker.

Verslag

19 april 2024

Oosterschelde door Ruud Morijn Photographer (bron: Shutterstock)

Oké, water en bodem sturend – maar niet altijd en overal

Water en bodem sturend, je kunt er bijna niet tegen zijn. Maar we moeten oppassen dat het nieuwe adagium niet alles gaat overheersen, zo waarschuwt columniste Agnes Franzen.

Opinie

19 april 2024