Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van de creatieve gemeente

12 mei 2022

2 minuten

Weekoverzicht
Dit zijn dé stukken die je gelezen moet hebben om helemaal bij te zijn bij de (gebieds)ontwikkelingen van de afgelopen week. Dit keer extra aandacht voor creatieve oplossingen voor gemeenten: over maatschappelijk vastgoed, grondbeleid, samenwerking in de regio en duurzame gebiedsontwikkeling.

Culturele en maatschappelijke initiatieven zijn van onschatbare waarde voor de stad. Zij leggen het echter steeds vaker af tegen korte termijnbelangen van gemeenten. Stadmaker Rinske Brand en financieel expert Alexander Ramselaar betogen hoe het anders kan.

Als het gaat om tempo maken in gebiedsontwikkeling, maakt emeritus-hoogleraar Friso de Zeeuw een einde aan de gedachte dat gemeenten daarvoor bouwgrond in eigendom moeten hebben. Soms een goed gesprek voeren doet wonderen.

Geen gebrek aan creativiteit in de regio Hart van Brabant. Daar combineren overheden ruimtelijke opgaven op een slimme manier met governance en uitvoering. Hans Büchi en Koos de Groot leggen uit hoe je uitvoeringskracht in de regio organiseert.

En Cranendonck maakt op een creatieve manier gebruik van het pachtbeleid om tot duurzame gebiedsontwikkeling te komen. De gemeente doet dit door boeren te belonen die milieumaatregelen nemen.

Op andere vlakken is juist nodig creativiteit gewenst. Zo doet Deltacommissaris Peter Glas een oproep om werk te maken van klimaatadaptatie, doet de Mobiliteitsalliantie suggesties om de leefbaarheid in steden te behouden en is nu al duidelijk dat de transitie naar een circulaire economie in 2050 een creatieve invulling van werkgebieden vraagt.


Cover: ‘Weekoverzicht Cover’ door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)


Portret - Joost Zonneveld

Door Joost Zonneveld

Hoofdredacteur van Gebiedsontwikkeling.nu


Meest recent

GO gefietsontwikkeling 2024 door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Shutterstock)

Er is veel te ontdekken tussen Den Haag en Rotterdam

We gaan fietsen deze zomer! Met de fietsroutes van de Stichting Kennis GeFietsontwikkeling. De route van SKG-secretaris Milou Bol komt het eerst aan bod, toepasselijk rondom Delft. Haar rode draad: de mix van verduurzaming en grote woningbouwopgaven.

Persoonlijk

24 juli 2024

Bruine en Zwart-Witte Koe in de Weide door Clara Bastian (bron: shutterstock)

De toekomst van het landelijk gebied, een collectieve gebiedsspecifieke aanpak helpt

De transitie van het landelijk gebied behelst veel meer dan het terugbrengen van de stikstofuitstoot. Marijn van Asseldonk schetst een gebiedsgerichte aanpak die vanuit het Rijk is geëntameerd en waarin brede welvaart een centrale rol speelt.

Opinie

23 juli 2024

Dubbele Dijk door Provincie Groningen (bron: Provincie Groningen)

Slim gebruik van slib transformeert de Groninger waddenkust

Voor de kust van Groningen zit te veel slib in het water van de Eems-Dollard. Maar waar het op de ene plek tot last is, biedt het op de andere kansen – heel dichtbij zelfs. Voor natuur, landbouw en dijkversterking.

Uitgelicht
Casus

22 juli 2024