Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van de creatieve gemeente

12 mei 2022

2 minuten

Nieuws Dit zijn dé stukken die je gelezen moet hebben om helemaal bij te zijn bij de (gebieds)ontwikkelingen van de afgelopen week. Dit keer extra aandacht voor creatieve oplossingen voor gemeenten: over maatschappelijk vastgoed, grondbeleid, samenwerking in de regio en duurzame gebiedsontwikkeling.

Culturele en maatschappelijke initiatieven zijn van onschatbare waarde voor de stad. Zij leggen het echter steeds vaker af tegen korte termijnbelangen van gemeenten. Stadmaker Rinske Brand en financieel expert Alexander Ramselaar betogen hoe het anders kan.

Als het gaat om tempo maken in gebiedsontwikkeling, maakt emeritus-hoogleraar Friso de Zeeuw een einde aan de gedachte dat gemeenten daarvoor bouwgrond in eigendom moeten hebben. Soms een goed gesprek voeren doet wonderen.

Geen gebrek aan creativiteit in de regio Hart van Brabant. Daar combineren overheden ruimtelijke opgaven op een slimme manier met governance en uitvoering. Hans Büchi en Koos de Groot leggen uit hoe je uitvoeringskracht in de regio organiseert.

En Cranendonck maakt op een creatieve manier gebruik van het pachtbeleid om tot duurzame gebiedsontwikkeling te komen. De gemeente doet dit door boeren te belonen die milieumaatregelen nemen.

Op andere vlakken is juist nodig creativiteit gewenst. Zo doet Deltacommissaris Peter Glas een oproep om werk te maken van klimaatadaptatie, doet de Mobiliteitsalliantie suggesties om de leefbaarheid in steden te behouden en is nu al duidelijk dat de transitie naar een circulaire economie in 2050 een creatieve invulling van werkgebieden vraagt.


Cover: ‘Weekoverzicht Cover’ door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)


Portret - Joost Zonneveld

Door Joost Zonneveld

Hoofdredacteur van Gebiedsontwikkeling.nu


Meest recent

Amsterdam, The Netherlands, February 11, 2022: view across a lake with reeds-lined banks towards a modern neighbourhood with mailnly brick housing in IJburg district door Frans Blok (bron: shutterstock)

Leren van Vinex: de toegevoegde waarde van functiemenging en bereikbaarheid

Voor we aan een grote nieuwe opgave beginnen, is het goed achterom te kijken – en te leren van het vorige project. Vastgoedexpert Teun van der Meulen blikt terug op het Vinex-tijdperk om lessen te trekken voor de huidige woningbouwopgave.

Onderzoek

8 februari 2023

Universiteit Twente door Kennispark (bron: Kennispark)

Tweede jeugd voor Kennispark Twente: van campus naar innovatiedistrict

Op een gebiedsontwikkeling wordt steeds vaker het etiket innovatiedistrict geplakt. Zoals in Enschede, waar de universiteitscampus en het naastgelegen bedrijventerrein getransformeerd worden tot innovatiedistrict Kennispark Twente

Casus

7 februari 2023

Wouter Veldhuis Column Cover door Esther Dijkstra (bron: Illustratie Esther Dijkstra, bewerkte foto Arenda Oomen)

Laten we de nieuwe economie nú in ruimtelijke banen leiden

We hebben een nieuw verhaal voor onze economie nodig, stelt columnist Wouter Veldhuis. Voor de ‘dubbel duurzame toekomst’ die hij voor zich ziet, is een belangrijke rol weggelegd voor de ruimtelijke ordening.

Opinie

6 februari 2023