Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van tegen grenzen oplopen (en doorbreken)

21 april 2022

1 minuut

Weekoverzicht
Dit zijn dé stukken die je gelezen moet hebben om helemaal bij te zijn bij de (gebieds)ontwikkelingen van de afgelopen week. Het aanlopen tegen grenzen voert daarbij de boventoon - en hoe deze te doorbreken.

De grote ruimtelijke opgaven in Nederland vragen om integrale gebiedsontwikkeling. Daarom hekelt projectleider Jelle Postma van Amsterdam Bay Area de grenzen van de financieringsmodellen. “Je wordt beloond om verkokerd te blijven werken.”

Adviseur Geurt Keers en emeritus hoogleraar Friso de Zeeuw stellen in hun analyse de verkokerde blik van beleidsmakers over de woonwensen van senioren aan de orde. Niet iedere oudere wil in een appartement wonen, en ook niet per se binnen de stadsgrenzen.

Corona stelt de populariteit van de stad op de proef. In Surviving the City maken Edward Glaeser en David Cutler duidelijk waarom de stad aantrekkelijk blijft. Recensenten Frank van Oort en Jeroen van Haaren laten zien dat de populariteit van de stad niet grenzeloos is.

Alex Hekman en Susan Groot Jebbink van Sweco omarmen het uitgangspunt van VRO-minister Hugo de Jonge om water en bodem centraal te stellen bij zijn ambitieuze bouwagenda. Zij laten zien hoe deze binnen klimaatbestendige grenzen te realiseren is.

Maar soms worden grenzen ook geslecht. In de Culemborgse nieuwbouwwijk Parijsch bijvoorbeeld. Daar zijn zelfs broedende rugstreeppadden geen probleem, normaal gesproken symbool van stilgelegde bouwprojecten.


Cover: ‘Weekoverzicht Cover’ door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)


Portret - Joost Zonneveld

Door Joost Zonneveld

Hoofdredacteur van Gebiedsontwikkeling.nu


Meest recent

sportcampus Zuiderpark, Den Haag door Menno van der Haven (bron: shutterstock)

Wat is goed in de ruimtelijke ordening?

De vraag ‘wat is een goede ruimtelijke ordening?’ wint aan gewicht nu we als samenleving meer ambities hebben dan er aan ruimte beschikbaar is. Alle reden voor een nadere reflectie, door hoogleraren Marlon Boeve en Co Verdaas.

Uitgelicht
Analyse

24 april 2024

Centrum Haarlem door Maykova Galina (bron: shutterstock)

Lokaal kijken naar de lange termijn, de visie en ervaringen van Willem Hein Schenk

In het boekje Sturen op Stadsarrangementen deelt architect Willem Hein Schenk de inzichten die hij verkreeg met zijn podcastserie de Haarlem Sessies. In een interview vertelt hij wat zijn belangrijkste lessen zijn: “Kijk naar de lange termijn”.

Interview

24 april 2024

Hoge Vucht, Breda door XL Creations (bron: shutterstock)

Een beter perspectief voor kansarme buurten, zo doet Breda dat

Het bieden van meer perspectief aan bewoners van kansarme wijken is geen sinecure. Lokaal kan daar het nodige voor gedaan worden, maar ook hogere overheden moeten meedoen. In Breda worden ze actief bij de problematiek betrokken.

Casus

23 april 2024