Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van tegen grenzen oplopen (en doorbreken)

21 april 2022

1 minuut

Nieuws
Dit zijn dé stukken die je gelezen moet hebben om helemaal bij te zijn bij de (gebieds)ontwikkelingen van de afgelopen week. Het aanlopen tegen grenzen voert daarbij de boventoon - en hoe deze te doorbreken.

De grote ruimtelijke opgaven in Nederland vragen om integrale gebiedsontwikkeling. Daarom hekelt projectleider Jelle Postma van Amsterdam Bay Area de grenzen van de financieringsmodellen. “Je wordt beloond om verkokerd te blijven werken.”

Adviseur Geurt Keers en emeritus hoogleraar Friso de Zeeuw stellen in hun analyse de verkokerde blik van beleidsmakers over de woonwensen van senioren aan de orde. Niet iedere oudere wil in een appartement wonen, en ook niet per se binnen de stadsgrenzen.

Corona stelt de populariteit van de stad op de proef. In Surviving the City maken Edward Glaeser en David Cutler duidelijk waarom de stad aantrekkelijk blijft. Recensenten Frank van Oort en Jeroen van Haaren laten zien dat de populariteit van de stad niet grenzeloos is.

Alex Hekman en Susan Groot Jebbink van Sweco omarmen het uitgangspunt van VRO-minister Hugo de Jonge om water en bodem centraal te stellen bij zijn ambitieuze bouwagenda. Zij laten zien hoe deze binnen klimaatbestendige grenzen te realiseren is.

Maar soms worden grenzen ook geslecht. In de Culemborgse nieuwbouwwijk Parijsch bijvoorbeeld. Daar zijn zelfs broedende rugstreeppadden geen probleem, normaal gesproken symbool van stilgelegde bouwprojecten.


Cover: ‘Weekoverzicht Cover’ door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)


Portret - Joost Zonneveld

Door Joost Zonneveld

Hoofdredacteur van Gebiedsontwikkeling.nu


Meest recent

Noord-Veluwe schapen door R. de Bruijn_Photography (bron: Shutterstock)

Uit de stikstofcrisis? Het uitdaagrecht kan helpen

Het Right to Challenge leent zich voor meer dan sympathieke buurtprojecten. Met het uitdaagrecht is ook een uitweg mogelijk uit de stikstofcrisis. Thijs Harmsen schetst het perspectief.

Uitgelicht
Analyse

7 oktober 2022

Stadswerk Arkplein door Erik Boschman (bron: Stadswerk072)

De stad vergroenen? Houd je als bestuurder koest, realiseer korte lijnen en praat met bewoners

Korte organisatorische lijnen, veel contact met bewoners en weinig bemoeienis vanuit het stadsbestuur. Met deze prijswinnende strategie heeft Alkmaar de afgelopen drie jaar al 30.000 m2 steen veranderd in groen.

Uitgelicht
Analyse

7 oktober 2022

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week waarin duidelijk werd dat we het met elkaar moeten doen

Aandacht voor new town Nieuwegein, conflicterende ruimteclaims in Amsterdam en de energietransitie. De conclusie na de afgelopen week Gebiedsontwikkeling.nu: ‘we zullen het met elkaar moeten doen’.

Nieuws

6 oktober 2022