Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van de multifunctionele cijfers

3 februari 2022

2 minuten

Weekoverzicht
Dit zijn dé stukken die je gelezen moet hebben om helemaal bij te zijn bij de (gebieds)ontwikkelingen van de afgelopen week. De hoofdrol werd opgeëist door cijfers. Ze drukten waarde uit, gaven richting, werkten tegen, verschaften inzicht, en bleken creatief inzetbaar.

Hoeveel is de Erasmusbrug waard? Of het Centraal Station van Rotterdam? Master City Developer Arjen Kamphuis deed onderzoek naar de ‘harde waarde’ van ‘zachte’ iconen. “Mensen worden niet gelukkiger van iconische infrastructuurprojecten.”

En er valt meer te becijferen. Tijn Croon en Walter Bokern van Springco leggen uit hoe je als ontwikkelaar of gemeente via onder meer Google Maps kan zien welke plintfuncties een gebied nodig heeft. “Je zult versteld staan van de databronnen die voor het oprapen liggen.”

Lennert Middelkoop, onderzoeker bij Deloitte, zette cijfers in om te kijken of en hoe de overheid actief grondbeleid moet inzetten voor de woningbouwopgave. Ja, is zijn conclusie, maar nog belangrijker is het dat het Rijk gemeenten ondersteunt en prioriteiten stelt.

Rijksadviseur Wouter Veldhuis bepleit de inzet van cijfers voor de berekening van 'welzijn' (in plaats van 'welvaart'). "Het wordt hoog tijd om de indicatoren van de Welzijnseconomie niet alleen te omarmen maar ook daadwerkelijk toe te passen."

Maar soms werken cijfers ook in je nadeel, zoals toen de crisis gebiedsontwikkeling Defensie-eiland Woerden bedreigde. Hoe je dat toch overleeft, inclusief de gevaren van Excel, vertellen de ontwikkelaars in een terugblik op deze bijzondere casus.

Als laatste gingen ook de gemeenten Amsterdam en Utrecht aan het rekenen. De hoofdstad berekende dat korting op de grondprijs kan leiden tot meer betaalbare woningen, terwijl in Utrecht creatief geboekhoud wordt met woningen, windmolens en wegen.


Cover: ‘Weekoverzicht Cover’ door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)


Inge Janse - 2021 door Sander van Wettum (bron: Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling)

Door Inge Janse

Voormalig adjunct-hoofdredacteur van Gebiedsontwikkeling.nu


Meest recent

Het panel op de PROVADA door PROVADA (bron: PROVADA)

“Het Rijk erbij betrekken om louter voor elkaar te krijgen wat alleen jullie zo graag willen? Dat zou wel heel gemakkelijk zijn”

Een pittig debat tijdens de PROVADA gaf inzicht hoe overheden en marktpartijen zich momenteel tot elkaar verhouden. Er is een gedeeld gevoel van urgentie om snel meer gebieden te ontwikkelen. Maar de vijandbeelden blijven hardnekkig.

Verslag

19 juni 2024

Developing places for human capabilities door Céline Janssen, Ineke Lammers & Stella Groenewoud (bron: Céline Janssen, Ineke Lammers & Stella Groenewoud)

Sturen op sociale duurzaamheid, dit kan gebiedsontwikkeling bijdragen

Hoe kunnen we via gebiedsontwikkeling de sociale duurzaamheid in de stad verbeteren? Voor haar promotieonderzoek keek Céline Janssen naar vier projecten in drie landen. Ze vat de belangrijkste inzichten uit deze uitgebreide analyse samen.

Uitgelicht
Onderzoek

19 juni 2024

Brug over Amsterdams Rijn Kanaal door MyStockVideo (bron: Shutterstock)

College van Rijksadviseurs: zet in op de langere termijn voor nationale ruimtelijke keuzes

Nadat het PBL eerder al de ruimtelijke voorstellen van de provincies kraakte (bedoeld als opmaat voor de Nota Ruimte), doet het College van Rijksadviseurs ook een duit in het zakje. Zeven punten worden benoemd voor de kwaliteit op langere termijn.

Analyse

18 juni 2024