Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van de transformatie

14 juli 2022

2 minuten

Weekoverzicht
Dit zijn dé stukken die je gelezen moet hebben om helemaal bij te zijn bij de (gebieds)ontwikkelingen van de afgelopen week. En daarin ging het vooral over transformatie en de noodzaak daarvan. Van stationsgebieden via nieuwe opgaven tot de ombouw van ons gedachtegoed.

Hoe vernieuw je een akelig winderig centrumgebied? Journalist Simon Kooistra ging kijken in het centrum van Zaandam en beschrijft hoe het centrumgebied werd getransformeerd van ‘Grozny aan de Zaan’ naar een gebied waar mensen weer graag komen. Een kwestie van een lange adem.

Ook in het stationsgebied Eindhoven staat veel te gebeuren. Hoe sluiten we dit aan op de ambities van de rest van de Brainport Regio inzake woningbouw, duurzaamheid en mobiliteit? Masterstudenten van de TU Delft maakten daar mooie plannen voor.

De transitie naar deelmobiliteit is veel meer dan snel even wat deelauto’s en fietsen aanbieden, om zo de ruimte efficiënter in te richten. Volgens adviseurs Theo Stauttener en Han-Paul van Westing vraagt een bestendig succes om gebiedsregie, communicatie en participatie.

Misschien wel de grootste opgave op dit moment: het op gang krijgen van de energietransitie. In het tweede deel van de driedelige serie gaan adviseurs Agnes Franzen, Wouter van den Wildenberg en Pam Engwirda in op de regionale aanpak.

Tot slot het gedachtegoed van topeconoom Mariana Mazzucato en haar pleidooi voor een missie-gedreven aanpak. SKG-directeur Tom Daamen en hoogleraar Co Verdaas putten hieruit inspiratie voor een nieuwe samenwerking tussen publieke, private en maatschappelijke partners. Dit om de ambitieuze missies voor Nederland in samenhang te realiseren.


Cover: ‘Weekoverzicht Cover’ door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)


Portret - Joost Zonneveld

Door Joost Zonneveld

Hoofdredacteur van Gebiedsontwikkeling.nu


Meest recent

Shoppen door Inside Creative House (bron: Shutterstock)

Growth for good, lukt het tegengaan van klimaatverandering zónder ontgroeien?

Moeten we stoppen met groeien om werkelijk duurzaam te worden? Degrowth is niet per se dé panacee, ontdekt recensent Frank van Oort in een boek van Alessio Terzi.

Recensie

16 april 2024

Veenetië impressie door Zeinstra Veerbeek Architecten (bron: Zeinstra Veerbeek Architecten)

Veenetië: is de tijd rijp voor drijvend bouwen in de veenweidepolder?

Wanneer kunnen we Veenetië, de eerste drijvende woonwijk in veenweidegebied, verwachten? Welmoed Visser, expert water- en bodemvraagstukken in het Groene Hart, zocht uit of de tijd al rijp is voor drijvend bouwen.

Analyse

16 april 2024

Annius Hoornstra Column Cover door Esther Dijkstra (bron: Illustratie Esther Dijkstra, bewerkte foto Patrick van den Hurk)

De versnellers

Het zou wat zijn, maar toch: ze liggen klaar. Plannen voor 630.000 nieuwe woningen in de komende kabinetsperiode. Volgens columnist Annius Hoornstra zijn alleen nog wat onorthodoxe maatregelen nodig.

Opinie

15 april 2024