Axonometrisch diagram door Algirdas Ramonas (bron: Frog Planners)

Studenten TU Delft nemen Eindhovens Knooppunt XL onder de loep

13 juli 2022

3 minuten

Casus Er staat veel te gebeuren in de gebiedsontwikkeling van het stationsgebied in Eindhoven. Hoe sluiten we dit aan op de ambities van de rest van de Brainport Regio inzake woningbouw, duurzaamheid en mobiliteit? Met die uitdaging gingen masterstudenten van de TU Delft de afgelopen maanden aan de slag.

“Een economische toplocatie waar het prettig werken en verblijven is.” De plannen van de gemeente Eindhoven voor Knooppunt XL, zoals het stationsgebied wordt genoemd, zijn ambitieus. Zo moeten er tot 2024 tussen de 6.000 en 7.000 woningen zijn gebouwd, schreef de gemeente eerder al in de Ontwikkelvisie Fellenoord. Daarnaast staat duurzaamheid in heel de stad hoog op de agenda. Daarbij hoort ook in de gebiedsontwikkeling rond het station “een energietransitie – denk aan de gasloze verwarming van gebouwen – en we willen de stad klaar maken voor extreem warme en droge zomers en hevige regenbuien.”

Optimaal benutten

Ter afsluiting van het eerste jaar van hun masterstudie in de richting Management in the Built Environment aan de faculteit Bouwkunde van de TU Delft, gingen studenten de afgelopen maanden aan de slag met deze complexe gebiedsopgave. Tijdens de Urban and Infrastructure (Re)development Game streden zij in groepen tegen elkaar. Het doel: het beste plan voor de transformatie van Fellenoord op te stellen. Per groep namen de studenten de rollen aan van de stakeholders uit de gebiedsontwikkeling (van procesmanager tot ambtenaar grondzaken en van ontwikkelaar tot mobiliteitsdeskundige) om zo de kansen die een stationsgebied biedt optimaal te kunnen benutten..

Axonometrisch diagram door Algirdas Ramonas (bron: Frog Planners)

‘Axonometrisch diagram’ door Algirdas Ramonas (bron: Frog Planners)


De elf studenten uit groep 2, de Frog Planners, kwamen als winnaar uit de bus. Zij slaagden er volgens de jury uiteindelijk het beste in om de uitdaging die de gemeente samen met de TU-docenten had geformuleerd, om te zetten in concrete plannen voor het gebied. Het elftal kwam na een grondige analyse tot drie zwakke punten die in het huidige gebied die koste wat het kost moesten worden aangepakt: de leefbaarheid, de bereikbaarheid en de huisvestingskansen in het gebied.

De winnende groep laat zien hoe leefbaarheid, bereikbaarheid wonen, bedrijvigheid en voorzieningen in het stationsgebied kunnen worden gecombineerd

Fellenoord is volgens de studenten te monofunctioneel, waardoor bepaalde gebieden slechts een deel van de dag worden gebruikt. Daarnaast is de infrastructuur in het gebied gefocust op automobilisten en reizigers. Het gebied biedt daardoor geen gelegenheid voor studenten, ondernemers en bewoners om er te verblijven en met elkaar in contact te komen.

Brein en tong

Zoals een brein de tong nodig heeft om verschillende smaken te proeven, illustreert de winnende groep hoe het stationsgebied reizigers, bezoekers en bewoners de veelzijdigheid van de Brainportregio kan laten ervaren. Door met de ontwikkeling van Fellenoord het brein (de TU Eindhoven en alle bedrijven in de regio) en de tong (de bewoners en bezoekers) te verbinden, kan het gebied met omliggende wijken, maar ook met de regio als geheel, een flinke stap de toekomst in zetten.

Axonometrisch diagram door Algirdas Ramonas (bron: Frog Planners)

‘Axonometrisch diagram’ door Algirdas Ramonas (bron: Frog Planners)


Vertegenwoordigers van de gemeente en de provincie, maar ook een stedenbouwkundig expert en diverse TU-docenten, vonden dat alle studentengroepen in de twee maanden dat het vak loopt met uitstekende plannen en ideeën waren gekomen. De winnende groep had naar hun gevoel net iets beter uitgewerkt hoe de verschillende doelen in het stationsgebied – leefbaarheid, bereikbaarheid en het huisvesten van mensen, bedrijven en tal van voorzieningen – kunnen worden gecombineerd.

De stevige verdichting van de bebouwing wordt in het plan gecombineerd met een verbreding van de Dommeloever, veel groen en autoluwe zones en de stapsgewijze invoering van een elektrisch bussysteem. Met name dat laatste werd gewaardeerd, omdat de inpassing van het regionale busverkeer voor menig stationsgebied in Nederland een grote, kostbare puzzel is. De studenten deden hier een inspirerend voorstel voor, waarin ook een luchtbrug over de sporen was opgenomen waarmee zij de barrièrewerking van sporen in de stad proberen op te heffen.


Cover: ‘Axonometrisch diagram’ door Algirdas Ramonas (bron: Frog Planners)


Jasper_monster_sandervanwettum door Sander van Wettum (bron: SKG)

Door Jasper Monster

Redacteur Gebiedsontwikkeling.nu


Meest recent

Wembley stadion in Londen door FedericoCangiano (bron: Shutterstock)

Het grote vlaggenschip, dit leert Feyenoord City ons over aanjagers en vertragers in gebiedsontwikkeling

De vervlechting van aanjagers met gebiedsontwikkeling creëert zowel kansen als risico’s, zo laten Wouter Jan Verheul en collega-onderzoekers van Arcadis zien met hun onderzoek naar Feyenoord City. Wat kunnen we hiervan opsteken?

Uitgelicht
Analyse

24 mei 2024

Project Groeneweerd, onderdeel van de Tuinen van Zandweerd in Deventer. door Jonah Samyn (bron: De Architect)

Landschappelijk klein wonen met elkaar, zo ontwerpt Woonpioniers dat

Het tikt behoorlijk veel boxjes: compact wonen zonder veel spullen en ballast, in de sociale huur, onder architectuur ontworpen en ingepast in stedenbouw en landschap. We kijken rond bij acht bijzondere tiny houses in Deventer.

Casus

24 mei 2024

GO weekoverzicht 23 mei 2024 door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van de realiteitscheck

Deze week stond op Gebiedsontwikkeling.nu de realiteitscheck centraal. Van de woningbouw in het coalitieakkoord, de inzet van data voor de invulling van plinten en de manier waarop verdichting helpt bij een gezonde leefomgeving.

Weekoverzicht

23 mei 2024