Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van: failliete ambities, ontwikkelen voor dieren en grote vragen

26 augustus 2021

2 minuten

Nieuws Wat zijn dé stukken die je gelezen moet hebben om helemaal bij te zijn bij de (gebieds)ontwikkelingen van de afgelopen week? Dat lees je in ons weekoverzicht. Deze editie: het failliet van gestapelde ambities, de potentie van schaalbare oplossingen voor natuurinclusief bouwen, en de grote vragen die Rijksadviseur Wouter Veldhuis stelt.

Nul op de meter, natuurinclusief, betaalbaar, bereikbaar, participatief, op tijd, én met plek voor de rugstreeppad. Projectleider gebiedsontwikkeling Hendrik Visser ziet het deze week hoofdschuddend aan op Gebiedsontwikkeling.nu. “Als we in dit land daadwerkelijk stenen willen blijven stapelen, moeten we dat met ambities niet doen.”

Toch hoeft niet élke ambitie gebiedsontwikkeling complexer te maken, legt Ingrid Sloots van Nest architect voor de dieren uit in haar serie over natuurinclusief ontwikkelen. “De kosten voor natuurinclusieve maatregelen kunnen overzichtelijk blijven door schaalbare oplossingen uit te werken. Dezelfde architectuur voor de dieren wordt dan meermaals toegepast.” Ontwikkelaar BPD maakt dat concreet in drie casussen waarin natuur, biodiversiteit en woningbouw prima samen kunnen.

Wat verder absoluut het lezen waard is: de grote vragen die Rijksadviseur (en onze columnist) Wouter Veldhuis stelt in gesprek met de Telegraaf (onze favoriet: “We moeten onszelf de vraag durven stellen: hoe ziet Nederland er over honderd jaar uit? Zet een aparte minister op die vraag.”) en de plannen van de Rijksoverheid voor een nationale grondbank als wapen in de strijd om ruimte. Plus: wat vindt u eigenlijk van onze projectenkaart?


Cover: ‘Weekoverzicht Cover’ door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)


Inge Janse - 2021 door Sander van Wettum (bron: Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling)

Door Inge Janse

Voormalig adjunct-hoofdredacteur van Gebiedsontwikkeling.nu


Meest recent

Amsterdam, The Netherlands, February 11, 2022: view across a lake with reeds-lined banks towards a modern neighbourhood with mailnly brick housing in IJburg district door Frans Blok (bron: shutterstock)

Leren van Vinex: de toegevoegde waarde van functiemenging en bereikbaarheid

Voor we aan een grote nieuwe opgave beginnen, is het goed achterom te kijken – en te leren van het vorige project. Vastgoedexpert Teun van der Meulen blikt terug op het Vinex-tijdperk om lessen te trekken voor de huidige woningbouwopgave.

Onderzoek

8 februari 2023

Universiteit Twente door Kennispark (bron: Kennispark)

Tweede jeugd voor Kennispark Twente: van campus naar innovatiedistrict

Op een gebiedsontwikkeling wordt steeds vaker het etiket innovatiedistrict geplakt. Zoals in Enschede, waar de universiteitscampus en het naastgelegen bedrijventerrein getransformeerd worden tot innovatiedistrict Kennispark Twente

Casus

7 februari 2023

Wouter Veldhuis Column Cover door Esther Dijkstra (bron: Illustratie Esther Dijkstra, bewerkte foto Arenda Oomen)

Laten we de nieuwe economie nú in ruimtelijke banen leiden

We hebben een nieuw verhaal voor onze economie nodig, stelt columnist Wouter Veldhuis. Voor de ‘dubbel duurzame toekomst’ die hij voor zich ziet, is een belangrijke rol weggelegd voor de ruimtelijke ordening.

Opinie

6 februari 2023