platform voor kennis, nieuws en opinie
Zoeken
platform voor kennis, nieuws en opinie

Dit was de week van: failliete ambities, ontwikkelen voor dieren en grote vragen

Dit was de week van: failliete ambities, ontwikkelen voor dieren en grote vragen

Weekoverzicht Cover

Wat zijn dé stukken die je gelezen moet hebben om helemaal bij te zijn bij de (gebieds)ontwikkelingen van de afgelopen week? Dat lees je in ons weekoverzicht. Deze editie: het failliet van gestapelde ambities, de potentie van schaalbare oplossingen voor natuurinclusief bouwen, en de grote vragen die Rijksadviseur Wouter Veldhuis stelt.

Nul op de meter, natuurinclusief, betaalbaar, bereikbaar, participatief, op tijd, én met plek voor de rugstreeppad. Projectleider gebiedsontwikkeling Hendrik Visser ziet het deze week hoofdschuddend aan op Gebiedsontwikkeling.nu. “Als we in dit land daadwerkelijk stenen willen blijven stapelen, moeten we dat met ambities niet doen.”

Toch hoeft niet élke ambitie gebiedsontwikkeling complexer te maken, legt Ingrid Sloots van Nest architect voor de dieren uit in haar serie over natuurinclusief ontwikkelen. “De kosten voor natuurinclusieve maatregelen kunnen overzichtelijk blijven door schaalbare oplossingen uit te werken. Dezelfde architectuur voor de dieren wordt dan meermaals toegepast.” Ontwikkelaar BPD maakt dat concreet in drie casussen waarin natuur, biodiversiteit en woningbouw prima samen kunnen.

Wat verder absoluut het lezen waard is: de grote vragen die Rijksadviseur (en onze columnist) Wouter Veldhuis stelt in gesprek met de Telegraaf (onze favoriet: “We moeten onszelf de vraag durven stellen: hoe ziet Nederland er over honderd jaar uit? Zet een aparte minister op die vraag.”) en de plannen van de Rijksoverheid voor een nationale grondbank als wapen in de strijd om ruimte. Plus: wat vindt u eigenlijk van onze projectenkaart?

Cover: 'Weekoverzicht Cover' door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Auteur

Inge Janse - 2021
Inge Janse

Adjunct-hoofdredacteur van Gebiedsontwikkeling.nu (i.janse@tudelft.nl)

Bekijk alle artikelen