Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van: failliete ambities, ontwikkelen voor dieren en grote vragen

26 augustus 2021

2 minuten

Weekoverzicht
Wat zijn dé stukken die je gelezen moet hebben om helemaal bij te zijn bij de (gebieds)ontwikkelingen van de afgelopen week? Dat lees je in ons weekoverzicht. Deze editie: het failliet van gestapelde ambities, de potentie van schaalbare oplossingen voor natuurinclusief bouwen, en de grote vragen die Rijksadviseur Wouter Veldhuis stelt.

Nul op de meter, natuurinclusief, betaalbaar, bereikbaar, participatief, op tijd, én met plek voor de rugstreeppad. Projectleider gebiedsontwikkeling Hendrik Visser ziet het deze week hoofdschuddend aan op Gebiedsontwikkeling.nu. “Als we in dit land daadwerkelijk stenen willen blijven stapelen, moeten we dat met ambities niet doen.”

Toch hoeft niet élke ambitie gebiedsontwikkeling complexer te maken, legt Ingrid Sloots van Nest architect voor de dieren uit in haar serie over natuurinclusief ontwikkelen. “De kosten voor natuurinclusieve maatregelen kunnen overzichtelijk blijven door schaalbare oplossingen uit te werken. Dezelfde architectuur voor de dieren wordt dan meermaals toegepast.” Ontwikkelaar BPD maakt dat concreet in drie casussen waarin natuur, biodiversiteit en woningbouw prima samen kunnen.

Wat verder absoluut het lezen waard is: de grote vragen die Rijksadviseur (en onze columnist) Wouter Veldhuis stelt in gesprek met de Telegraaf (onze favoriet: “We moeten onszelf de vraag durven stellen: hoe ziet Nederland er over honderd jaar uit? Zet een aparte minister op die vraag.”) en de plannen van de Rijksoverheid voor een nationale grondbank als wapen in de strijd om ruimte. Plus: wat vindt u eigenlijk van onze projectenkaart?


Cover: ‘Weekoverzicht Cover’ door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)


Inge Janse - 2021 door Sander van Wettum (bron: Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling)

Door Inge Janse

Voormalig adjunct-hoofdredacteur van Gebiedsontwikkeling.nu


Meest recent

Luchtfoto van een knooppunt in Nederland door Ground Picture (bron: shutterstock)

Verandert de rechtsstaat in een beleidsstaat?

Beleidsmakers overschaduwen juristen. En dat is slecht voor hoe overheden milieu- en omgevingsrecht vormgeven. Dat stelt scheidend universitair hoofddocent Fred Kistenkas.

Interview

22 april 2024

David Sim tijdens zijn presentatie over de zachte stad tijdens het sLIM symposium door Ineke Lammers (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Slim verdichten via de zachte stad

De druk op onze steden wordt in de komende jaren alleen maar groter. Hoe zorgen we dan voor een leefbare woonomgeving? Deze vraag stond deze week centraal tijdens de laatste sLIM-bijeenkomst, met ‘Soft City’-auteur David Sim als gastspreker.

Verslag

19 april 2024

Oosterschelde door Ruud Morijn Photographer (bron: Shutterstock)

Oké, water en bodem sturend – maar niet altijd en overal

Water en bodem sturend, je kunt er bijna niet tegen zijn. Maar we moeten oppassen dat het nieuwe adagium niet alles gaat overheersen, zo waarschuwt columniste Agnes Franzen.

Opinie

19 april 2024