Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van ‘Not In My Backyard’ tot ‘Kom bouwen in mijn achtertuin’

8 september 2022

2 minuten

Nieuws Dit zijn dé stukken die je gelezen moet hebben om helemaal bij te zijn bij de (gebieds)ontwikkelingen van de afgelopen week. Zo besteden we aandacht aan de plek van de burger in gebiedsontwikkeling. Ook gaan we in op een opmerkelijk initiatief om microwoningen te plaatsen in de achtertuin van particuliere eigenaren.

Socioloog Frans Soeterbroek licht zijn essay over de rol van burgers bij gebiedsontwikkeling toe. Daarin houdt hij een gepassioneerd pleidooi om de inzet en creativiteit van bewoners ten volle te benutten. “De overheid kweekt NIMBY-gedrag in grote mate zelf door haar angst voor de burger.”

Wie een woning zoekt, kan tegenwoordig ook terecht in de achtertuin van particuliere eigenaren die een stuk ongebruikte grond willen verpachten. Matthijs Rolleman is de man achter dit opmerkelijke initiatief. “Het kan een nieuw segment in de woningmarkt worden.”

“Een kwalitatief goed milieueffectrapport leidt tot betere besluiten voor de leefomgeving.” Lourens Loeven, directeur van de Commissie m.e.r. hekelt daarom de opstelling van gemeenten en ontwikkelaars die projecten opknippen. Daarmee proberen zij onder een milieueffectrapportage uit te komen, een slechte zaak.

Waar het ondanks de goede bedoelingen voor het milieu ook wel eens misgaat, is bij klimaatadaptief bouwen. Fakton Consultancy bracht een rapport uit over de vraag hoe gemeenten dit beter kunnen uitvragen aan de partijen die dit moeten uitvoeren.

Verder wil ik u nog wijzen op het ideale wandelpad in de stad. Dat blijkt nog maar op weinig plekken te vinden, zo concluderen Amerikaanse onderzoekers: “Helaas is het zeldzaam om in een buurt te wonen of te werken die én een goede wandelinfrastructuur heeft én fijne bestemmingen zoals een plek om te lunchen én die groen en schaduwrijk is.”


Cover: ‘Weekoverzicht Cover’ door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)


Portret - Joost Zonneveld

Door Joost Zonneveld

Hoofdredacteur van Gebiedsontwikkeling.nu


Meest recent

Aeisso Boelman column cover door Esther Dijkstra (bron: Illustratie Esther Dijkstra, bewerkte foto Cleo Mulder)

Van Den Haag naar München

Om de woningbouwproductie in tijden van lastige marktomstandigheden op gang te houden, kunnen we niet alles van het Rijk verwachten, stelt columnist Aeisso Boelman. Zowel publieke als private partijen moeten de nieuwe realiteit onder ogen zien.

Opinie

2 oktober 2023

Rijpwetering, Kaag en Braassem door pmvfoto (bron: Shutterstock)

Drinkwaterverbruik omlaag? Het oogsten van regenwater helpt substantieel

Is het mogelijk om met opgevangen regenwater op daken van huizen en appartementen het drinkwaterverbruik te verminderen? Ja, concludeerde kennisinstituut Deltares na onderzoek in het leveringsgebied van het grootste drinkwaterbedrijf van Nederland.

Onderzoek

2 oktober 2023

Studenten protesteren tegen de woningnoodcrisis door etreeg (bron: Shutterstock)

Jong en klem op woningmarkt, creatieve woonconcepten kunnen helpen

Je zult maar jong zijn en een woning willen bemachtigen: geen sinecure. Bram Djajadiningrat Onderzocht welke afwegingen jongvolwassenen maken op de woonmarkt. Concessies zijn onvermijdelijk. Maar nieuwe woonconcepten kunnen helpen.

Onderzoek

29 september 2023