Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van ‘Not In My Backyard’ tot ‘Kom bouwen in mijn achtertuin’

8 september 2022

2 minuten

Nieuws
Dit zijn dé stukken die je gelezen moet hebben om helemaal bij te zijn bij de (gebieds)ontwikkelingen van de afgelopen week. Zo besteden we aandacht aan de plek van de burger in gebiedsontwikkeling. Ook gaan we in op een opmerkelijk initiatief om microwoningen te plaatsen in de achtertuin van particuliere eigenaren.

Socioloog Frans Soeterbroek licht zijn essay over de rol van burgers bij gebiedsontwikkeling toe. Daarin houdt hij een gepassioneerd pleidooi om de inzet en creativiteit van bewoners ten volle te benutten. “De overheid kweekt NIMBY-gedrag in grote mate zelf door haar angst voor de burger.”

Wie een woning zoekt, kan tegenwoordig ook terecht in de achtertuin van particuliere eigenaren die een stuk ongebruikte grond willen verpachten. Matthijs Rolleman is de man achter dit opmerkelijke initiatief. “Het kan een nieuw segment in de woningmarkt worden.”

“Een kwalitatief goed milieueffectrapport leidt tot betere besluiten voor de leefomgeving.” Lourens Loeven, directeur van de Commissie m.e.r. hekelt daarom de opstelling van gemeenten en ontwikkelaars die projecten opknippen. Daarmee proberen zij onder een milieueffectrapportage uit te komen, een slechte zaak.

Waar het ondanks de goede bedoelingen voor het milieu ook wel eens misgaat, is bij klimaatadaptief bouwen. Fakton Consultancy bracht een rapport uit over de vraag hoe gemeenten dit beter kunnen uitvragen aan de partijen die dit moeten uitvoeren.

Verder wil ik u nog wijzen op het ideale wandelpad in de stad. Dat blijkt nog maar op weinig plekken te vinden, zo concluderen Amerikaanse onderzoekers: “Helaas is het zeldzaam om in een buurt te wonen of te werken die én een goede wandelinfrastructuur heeft én fijne bestemmingen zoals een plek om te lunchen én die groen en schaduwrijk is.”


Cover: ‘Weekoverzicht Cover’ door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)


Portret - Joost Zonneveld

Door Joost Zonneveld

Hoofdredacteur van Gebiedsontwikkeling.nu


Meest recent

Annius Hoornstra door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Zo ziet het (voorlopige) Programma ‘Vertrouwen herwinnen’ eruit

Het vertrouwen van burgers in de overheid en instituties is bar laag. Columnist Annius Hoornstra ontwikkelde een Programma 'Vertrouwen herwinnen' met zes stappen. Win-win in het kwadraat dat onder andere leidt tot meer draagvlak.

Opinie

26 september 2022

Zuidplaspolder door Andre Muller (bron: Shutterstock)

De zuidelijke Randstad smeekt om een krachtig regionaal ontwerp

Bijna wekelijks noteren we pleidooien voor regionaal ontwerp. Zowel uit wetenschappelijke hoek als uit de beleidspraktijk. Jan Duffhues recenseert op persoonlijke titel ‘Shaping Holland’. Over regionale planning in de zuidflank van de Randstad.

Recensie

26 september 2022

Skyline Eindhoven door Ivo Verschuuren (bron: Shutterstock)

Provincie moet rol pakken van regionale gebiedsregisseur

Veel maatschappelijke ontwikkelingen gaan over gemeentegrenzen heen en dus ligt het voor de hand ruimtelijke ordening op een hoger schaalniveau op te pakken. De provincies komen hiervoor nadrukkelijk in beeld, aldus promovendus Guus van Steenbergen.

Uitgelicht
Onderzoek

23 september 2022