Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van: sprookjes, tochtgaten en wolkenkrabbers

14 oktober 2021

2 minuten

Weekoverzicht
Wat zijn dé stukken die je gelezen moet hebben om helemaal bij te zijn bij de (gebieds)ontwikkelingen van de afgelopen week? Dat lees je in ons weekoverzicht. Deze week aandacht voor de opgaven op het gebied van zowel bereikbaarheid als hittestress in de fors groeiende Brainportregio. En grenzen aan de wolkenkrabber.

Automatisch wekelijks op de hoogte blijven? Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief!

De Brainportregio staat staat voor een forse schaalsprong met 62.000 extra woningen en 72.000 nieuwe arbeidsplaatsen. In zijn bijdrage op Gebiedsontwikkeling.nu laat Anton Bos van BMC zien hoe hij samen met andere partijen tot een visie op de toekomstige bereikbaarheid van de regio is gekomen. Met inspiratie van Lewis Carroll’s Alice in Wonderland presenteert hij een realistisch perspectief.

In Eindhoven, het hart van de Brainportregio, is niet alleen de toekomstige bereikbaarheid een issue. Omdat de gemeente flink wil verdichten in het centrum zijn maatregelen hard nodig om hittestress tegen te gaan. De lichtstad is meervoudig winnaar van de titel ‘de warmste stad van Nederland’. De gemeente komt met een tochtplan, strenge vergroeningsverplichtingen voor projectontwikkelaars en groene gevels om de hittestress te bestrijden.

Overigens bleek deze week dat er ook grenzen zitten aan het duurzame karakter van verdichting. Wonen in een dichtbevolkte stad is weliswaar beter voor het milieu dan wonen in de voorstad of op het dunbevolkte platteland, maar nieuw onderzoek laat zien dat de stedelingen die in wolkenkrabbers wonen een nóg grotere voetafdruk hebben.

Gezonde gebiedsontwikkeling wordt met de druk op de beschikbare ruimte en de gevolgen van alle ruimteclaims voor de leefomgeving van bewoners alleen maar belangrijker. Ons verslag van de sLIM Masterclass over dit thema maakt duidelijk dat de wil er is om hiermee aan de slag te gaan, maar dat het nog ontbreekt aan een duidelijk handelingsperspectief.

Wat mij verder opviel deze week? De 7 tips om sneller duurzame wijken te bouwen en de conclusie van twee advocaten over de noodzaak van gemeenten om verkoop van hun grond te tenderen.


Cover: ‘Weekoverzicht Cover’ door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)


Portret - Joost Zonneveld

Door Joost Zonneveld

Hoofdredacteur van Gebiedsontwikkeling.nu


Meest recent

sportcampus Zuiderpark, Den Haag door Menno van der Haven (bron: shutterstock)

Wat is goed in de ruimtelijke ordening?

De vraag ‘wat is een goede ruimtelijke ordening?’ wint aan gewicht nu we als samenleving meer ambities hebben dan er aan ruimte beschikbaar is. Alle reden voor een nadere reflectie, door hoogleraren Marlon Boeve en Co Verdaas.

Uitgelicht
Analyse

24 april 2024

Centrum Haarlem door Maykova Galina (bron: shutterstock)

Lokaal kijken naar de lange termijn, de visie en ervaringen van Willem Hein Schenk

In het boekje Sturen op Stadsarrangementen deelt architect Willem Hein Schenk de inzichten die hij verkreeg met zijn podcastserie de Haarlem Sessies. In een interview vertelt hij wat zijn belangrijkste lessen zijn: “Kijk naar de lange termijn”.

Interview

24 april 2024

Hoge Vucht, Breda door XL Creations (bron: shutterstock)

Een beter perspectief voor kansarme buurten, zo doet Breda dat

Het bieden van meer perspectief aan bewoners van kansarme wijken is geen sinecure. Lokaal kan daar het nodige voor gedaan worden, maar ook hogere overheden moeten meedoen. In Breda worden ze actief bij de problematiek betrokken.

Casus

23 april 2024