Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van: sprookjes, tochtgaten en wolkenkrabbers

14 oktober 2021

2 minuten

Nieuws Wat zijn dé stukken die je gelezen moet hebben om helemaal bij te zijn bij de (gebieds)ontwikkelingen van de afgelopen week? Dat lees je in ons weekoverzicht. Deze week aandacht voor de opgaven op het gebied van zowel bereikbaarheid als hittestress in de fors groeiende Brainportregio. En grenzen aan de wolkenkrabber.

Automatisch wekelijks op de hoogte blijven? Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief!

De Brainportregio staat staat voor een forse schaalsprong met 62.000 extra woningen en 72.000 nieuwe arbeidsplaatsen. In zijn bijdrage op Gebiedsontwikkeling.nu laat Anton Bos van BMC zien hoe hij samen met andere partijen tot een visie op de toekomstige bereikbaarheid van de regio is gekomen. Met inspiratie van Lewis Carroll’s Alice in Wonderland presenteert hij een realistisch perspectief.

In Eindhoven, het hart van de Brainportregio, is niet alleen de toekomstige bereikbaarheid een issue. Omdat de gemeente flink wil verdichten in het centrum zijn maatregelen hard nodig om hittestress tegen te gaan. De lichtstad is meervoudig winnaar van de titel ‘de warmste stad van Nederland’. De gemeente komt met een tochtplan, strenge vergroeningsverplichtingen voor projectontwikkelaars en groene gevels om de hittestress te bestrijden.

Overigens bleek deze week dat er ook grenzen zitten aan het duurzame karakter van verdichting. Wonen in een dichtbevolkte stad is weliswaar beter voor het milieu dan wonen in de voorstad of op het dunbevolkte platteland, maar nieuw onderzoek laat zien dat de stedelingen die in wolkenkrabbers wonen een nóg grotere voetafdruk hebben.

Gezonde gebiedsontwikkeling wordt met de druk op de beschikbare ruimte en de gevolgen van alle ruimteclaims voor de leefomgeving van bewoners alleen maar belangrijker. Ons verslag van de sLIM Masterclass over dit thema maakt duidelijk dat de wil er is om hiermee aan de slag te gaan, maar dat het nog ontbreekt aan een duidelijk handelingsperspectief.

Wat mij verder opviel deze week? De 7 tips om sneller duurzame wijken te bouwen en de conclusie van twee advocaten over de noodzaak van gemeenten om verkoop van hun grond te tenderen.


Cover: ‘Weekoverzicht Cover’ door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)


Portret - Joost Zonneveld

Door Joost Zonneveld

Hoofdredacteur van Gebiedsontwikkeling.nu


Meest recent

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van de grote beurt

Wil je helemaal bij zijn bij de (gebieds)ontwikkelingen van de afgelopen week? Dan zijn dit de stukken die je gelezen moet hebben. Deze week kwamen de grote ingrepen in de stad aan bod: boulevards, kanaal- en spoorzones en ziekenhuiscampussen.

Nieuws

28 september 2023

Brussel, België door Imladris (bron: Shutterstock)

Wonen en werken bewust mixen, de Brusselse aanpak

Ook in België zijn watergebonden stadslocaties in trek. Hoe voorkom je dat de bedrijvigheid aldaar wordt weggedrukt? Afke Laarakker nam poolshoogte in Brussel en tekende een aanpak op waarin de overheid bewust stuurt op een mix van functies.

Casus

28 september 2023

Workshop door Glamourmanifest en ZO!City (bron: Glamourmanifest en ZO!City)

Gebiedstransformatie #4: zo bouw je een ge(s)laagde samenwerking op

Bij de TU Delft start de nieuwe leergang Stedelijke Transformatie. Expert Saskia Beer licht met een serie artikelen de bijzondere aspecten van transformatieprocessen toe. In deel 4 (slot): het bouwen aan samenwerking.

Uitgelicht
Analyse

27 september 2023