Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van: participatie, van stadsgesprek tot inspraakrevolutie

7 oktober 2021

2 minuten

Weekoverzicht
Wat zijn dé stukken die je gelezen moet hebben om helemaal bij te zijn bij de (gebieds)ontwikkelingen van de afgelopen week? Dat lees je in ons weekoverzicht. Deze week veel aandacht voor participatie, variërend van de gesprekken die stadsbouwmeester Hilde Blank had met Leidenaren en de relatie tussen inkomen en participatie, tot de inspraakrevolutie in Rusland en de glijdende schaal richting de rechtbank.

Automatisch wekelijks op de hoogte blijven? Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief!

“De lokale identiteit wordt alleen maar belangrijker.” Dat concludeert vertrekkend stadsbouwmeester Hilde Blank in gesprek met Gebiedsontwikkeling.nu. In een mooi interview vertelt zij over wat zij geleerd heeft van de Leidenaren over wat deze stad tot hun stad maakt. Haar conclusie: mijn opvolger moet geen bouwmeester maar een curator zijn.

Of mensen ook echt in staat zijn om zich de stad eigen te maken, hangt veel minder af van hun inkomen dan je intuïtief zou denken. Socioloog Gijs Custers deed onderzoek naar participatie in hoog- en laagconjunctuur en stelt: “De mate van ongelijkheid naar opleiding en inkomen is vaak afhankelijk van het type participatie.”

En hoewel je bij democratie en participatie niet direct aan Rusland denkt, bewijst de miljoenenstad Kazan dat het toch écht tot de opties behoort. Sterker nog: pas als 75% van de inwoners het eens is met een gebiedsontwikkeling, gaat deze ook echt door.

Maar participatie is niet de enige manier om inspraak mogelijk te maken. Ook de raadszaal en de rechtbank bieden mogelijkheden. TU Delft-onderzoekers onderzochten de opties en bespraken deze met experts tijdens de bijeenkomst ‘Privaat georganiseerde participatie bij gebiedstranfsormaties’.

We sluiten af met twee economische leestips. 20 miljoen aan financiële steun voor een ziekenhuis in ruil voor groen licht voor de aanleg van een zonnepark, is dat een goed idee? En hoe komt het toch dat elke gemeente zijn eigen invulling geeft aan het verhalen van kosten voor algemene voorzieningen?


Cover: ‘Weekoverzicht Cover’ door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)


Inge Janse - 2021 door Sander van Wettum (bron: Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling)

Door Inge Janse

Voormalig adjunct-hoofdredacteur van Gebiedsontwikkeling.nu


Meest recent

Eerste woning in Sidhadorp, Lelystad door Rob Bogaerts / Anefo (bron: Wikimedia Commons)

Van de groeikernen via Vinex naar de Novex, Michelle Provoost zoekt naar lessen

Vinex blijft de gemoederen bezig houden, nu ook in een historisch perspectief en een vergelijking met de groeikernen. INTI-directeur Michelle Provoost pleitte in de PBL-Academielezing voor meer continuïteit in beleid.

Verslag

12 juli 2024

Katwijk aan Zee door Bjoern Wylezich (bron: Shutterstock)

Prioriteren bij woningbouw, dit stappenplan helpt bij het maken van keuzes

Veel bestuurders en beleidsmakers worstelen met de vraag wat ze voorrang moeten geven bij het verdelen van de beschikbare, schaarse ruimte. Het schuurt vooral bij de prioritering van woningbouwplannen. Arcadis Overmorgen ontwikkelde een stappenplan.

Verslag

12 juli 2024

Cover weekoverzicht van week 28 door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was een week om zorgvuldig te werk gaan

Zorgvuldiger omgaan met de beschikbare ruimte, met het begrip brede welvaart en verdichting van naoorlogse wijken. Deze week staat zorgvuldigheid centraal in de artikelen op Gebiedsontwikkeling.nu.

Weekoverzicht

11 juli 2024