Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week waarin niets meer lijkt wat het is

2 november 2023

2 minuten

Weekoverzicht
Wil je helemaal bij zijn bij de (gebieds)ontwikkelingen van de afgelopen week? Dan zijn dit de stukken die je gelezen moet hebben. Of het om placemaking gaat, over de positie van de Randstad, het gebrek aan beleidsmatige aandacht voor rijke wijken of de belofte van ‘een straatje erbij’. Het is deze week net alsof niets meer lijkt wat het is.

De contouren van de Nota Ruimte zijn bekend en duidelijk is dat er niet meer alleen op de Randstad wordt ingezet. Hoogleraar Joks Janssen maakt dit concreet met zijn pleidooi voor een duurzame verstedelijkingsstrategie voor de stedenband op de zandgronden in het zuiden en oosten.

‘Een straatje erbij’ is een knap gemunt concept. Want je moet wel heel flauw zijn als je tegen het bijbouwen van een rijtje extra woningen aan een bestaande kern bent, zeker in tijden van woningnood. Toch is het de vraag of het werkt én of het wenselijk is, al die extra straatjes met al die extra woningen erbij.

Wijken waar armoede samenkomt worden vaak als problematisch gezien. Planoloog Dries Zimmermann wijst juist op de negatieve kant van geconcentreerde rijkdom in onze steden. Hij pleit voor meer menging en meer ontmoeting tussen groepen en geeft een aanzet hoe dat te realiseren.

Placemaking is niet meer weg te denken uit de praktijk van gebiedsontwikkeling. Columnist Rinske Brand maakt zich daarbij zorgen over de ruime interpretatie van het begrip, want, zo vraagt ze zich af: “moet de conclusie zijn dat placemaking een slap aftreksel is geworden?”

De vernieuwing van bedrijventerreinen aan vastgoedpartijen overlaten. Ook dat is niet meer wat het is want via de Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht (OMU) investeert de provincie risicodragend in het verduurzamen van bedrijventerreinen. Directeur Frank Hazeleger legt uit hoe dit werkt.


Cover: ‘Weekoverzicht Cover’ door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)


Portret - Joost Zonneveld

Door Joost Zonneveld

Hoofdredacteur van Gebiedsontwikkeling.nu


Meest recent

Nobelhorst in Almere door Jarretera (bron: Shutterstock)

‘Particiflatie’ in het Almeerse Nobelhorst

In Almere bestaat een lange traditie van succesvolle woonexperimenten. Het kan echter ook faliekant misgaan, blijkt uit een evaluatie van de Ombudsman Metropool Amsterdam over bewonersbetrokkenheid in de nieuwbouwwijk Nobelhorst.

Onderzoek

8 december 2023

Illustratie van verschillende grondlagen door GoodStudio (bron: Shutterstock)

Eerst komt het lichaam, dan pas de prothese

Het water en de bodem moeten opnieuw de inrichting van Nederland gaan bepalen. Het College van Rijksadviseurs bracht een praktijkgids uit met zes stappen. Ontwerpers kunnen ze doorlopen om grip te krijgen op deze ontwerpbenadering.

Analyse

8 december 2023

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van voorsorteren op iets nieuws

Deze week sorteren we op Gebiedsontwikkeling.nu voor op veel nieuws. Op duurzame wijken met deelmobiliteit, op gezonde gebiedsontwikkeling en op een definitieve invulling na de tijdelijkheid.

Weekoverzicht

7 december 2023