Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week waarin niets meer lijkt wat het is

2 november 2023

2 minuten

Weekoverzicht
Wil je helemaal bij zijn bij de (gebieds)ontwikkelingen van de afgelopen week? Dan zijn dit de stukken die je gelezen moet hebben. Of het om placemaking gaat, over de positie van de Randstad, het gebrek aan beleidsmatige aandacht voor rijke wijken of de belofte van ‘een straatje erbij’. Het is deze week net alsof niets meer lijkt wat het is.

De contouren van de Nota Ruimte zijn bekend en duidelijk is dat er niet meer alleen op de Randstad wordt ingezet. Hoogleraar Joks Janssen maakt dit concreet met zijn pleidooi voor een duurzame verstedelijkingsstrategie voor de stedenband op de zandgronden in het zuiden en oosten.

‘Een straatje erbij’ is een knap gemunt concept. Want je moet wel heel flauw zijn als je tegen het bijbouwen van een rijtje extra woningen aan een bestaande kern bent, zeker in tijden van woningnood. Toch is het de vraag of het werkt én of het wenselijk is, al die extra straatjes met al die extra woningen erbij.

Wijken waar armoede samenkomt worden vaak als problematisch gezien. Planoloog Dries Zimmermann wijst juist op de negatieve kant van geconcentreerde rijkdom in onze steden. Hij pleit voor meer menging en meer ontmoeting tussen groepen en geeft een aanzet hoe dat te realiseren.

Placemaking is niet meer weg te denken uit de praktijk van gebiedsontwikkeling. Columnist Rinske Brand maakt zich daarbij zorgen over de ruime interpretatie van het begrip, want, zo vraagt ze zich af: “moet de conclusie zijn dat placemaking een slap aftreksel is geworden?”

De vernieuwing van bedrijventerreinen aan vastgoedpartijen overlaten. Ook dat is niet meer wat het is want via de Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht (OMU) investeert de provincie risicodragend in het verduurzamen van bedrijventerreinen. Directeur Frank Hazeleger legt uit hoe dit werkt.


Cover: ‘Weekoverzicht Cover’ door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)


Portret - Joost Zonneveld

Door Joost Zonneveld

Hoofdredacteur van Gebiedsontwikkeling.nu


Meest recent

Philips stadium, Eindhoven door uslatar (bron: Shutterstock)

Geen tweede Philipsdorp, maar de baas wordt soms toch weer huisbaas

Door het woningtekort wordt het bieden van geschikte woonruimte een steeds belangrijker instrument in de zoektocht naar nieuwe werknemers. Opvallend is dat het niet alleen de grote bedrijven zijn die zich als huisbaas opwerpen.

Analyse

29 mei 2024

Het standbeeld van Justitie symbool door r.classen (bron: Shutterstock)

Het Didam-II-arrest komt eraan. Dit zijn de mogelijke gevolgen voor gebiedsontwikkeling

Na een belangrijk advies aan de Hoge Raad verwacht advocaat Manfred Fokkema dat het Didam-arrest wordt aangescherpt. “Dit zou tot gevolg hebben dat de invloed van het Didam-arrest op de praktijk van gebiedsontwikkeling kleiner wordt.”

Uitgelicht
Analyse

29 mei 2024

Puzzelstukjes van gekleurde blokken door Jo Panuwat D (bron: Shutterstock)

Puzzelen met de bottom-up aanpak in de energietransitie

De RES-aanpak gaat van papier naar praktijk. Onderzoekers Martijn van der Steen en Robin Hill laten zien hoe de regionale en bottom-up georiënteerde aanpak van de RES in praktijk gebracht kan worden.

Opinie

28 mei 2024