Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van de regio

12 oktober 2023

2 minuten

Weekoverzicht
Wil je helemaal bij zijn bij de (gebieds)ontwikkelingen van de afgelopen week? Dan zijn dit de stukken die je gelezen moet hebben. Deze week staat ‘de regio’ centraal. Of het nu gaat om stedelijke vernieuwing in Heerlen-Noord, het ondersteunen van landelijke gemeenten of een decentraal gelegen ministaat in Europa.

In Zuid-Limburg, in Heerlen werkt de sluiting van de mijnen in de jaren zeventig nog steeds door. Inmiddels wordt met vereende kracht gewerkt aan het versterken van aandachtswijken zoals Heerlen-Noord. Eindredacteur Kees de Graaf schreef er een uitgebreide reportage over.

In navolging van de bekende City Deals bestaat er sinds mei ook een zogenoemde Town Deal. Kleinere gemeenten worden met expertise van buiten geholpen om projecten van de grond te krijgen. Steven Kroesbergen en Marieke Meijer van het ministerie van Binnenlandse Zaken maken de tussenstand op.

Vooruitlopend op het verschijnen van een nieuwe Nota Ruimte heeft demissionair minister De Jonge de zogenoemde Contourennotitie gepubliceerd. Een van de principes voor de Nota Ruimte: het Rijk gaat geen problemen afschuiven. Niet naar volgende generaties. Niet naar andere gebieden.

Wat de provincies zelf precies voor ogen hebben met de ruimtelijke inrichting van ons land is ongewis. Platform31 analyseerde de coalitieakkoorden die na de politieke provinciale aardverschuiving van 15 maart tot stand zijn gekomen. Conclusie: ze munten uit in vaagheid.

Deze week ook aandacht voor Andorra. Normaal gesproken een ministaatje in de marge van Europa, blijkt overspoeld te worden door ‘digitale nomaden’. De regering moet alle zeilen bijzetten om de woningmarkt toegankelijk te houden voor de eigen bewoners.

En tenslotte wil ik u nog wijzen op het boek ‘Ploeterend Voorwaarts’. Daarin bundelt adviseur Friso de Zeeuw 25 jaar reflectie op gebiedsontwikkeling. Hij staat erom bekend er soms met gestrekt been in te gaan maar het leidmotief van zijn columns is steeds ‘het vormgeven van samenwerking, gericht op een realistische uitvoering’.


Cover: ‘Weekoverzicht Cover’ door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)


Portret - Joost Zonneveld

Door Joost Zonneveld

Hoofdredacteur van Gebiedsontwikkeling.nu


Meest recent

De groene stad door SARYMSAKOV ANDREY (bron: Shutterstock)

Maak energie nu al integraal onderdeel van de verstedelijking van morgen

Verdere verstedelijking is nodig om aan de woningvraag te voldoen. Een van de grote opgaven daarbij is het energievraagstuk. Paul van den Bragt laat zien dat dit meer is dan het oplossen van het acute probleem van netcongestie.

Analyse

14 juni 2024

Deltacommissaris Co Verdaas (l) krijgt het derde deel van het Framework overhandigd van Jan Kadijk van stichting Dutch Green Building Council. door Dutch Green Building Council (bron: Dutch Green Building Council)

Standaardaanpak voor het beoordelen van klimaatrisico’s op gebouwniveau compleet

Het ‘Framework for Climate Adaptive Buildings’ moet de standaardaanpak worden waarmee tot op gebouwniveau duidelijk wordt wat de gevolgen van klimaatverandering zijn. Het derde en laatste deel van het instrument werd deze week gepresenteerd.

Nieuws

14 juni 2024

GO weekoverzicht 13 juni 2024 door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was een week waarin heel veel kan, ook al gaat dat niet vanzelf

Deze week op Gebiedsontwikkeling.nu maakte duidelijk dat er heel veel kan, maar ook nog veel moet gebeuren. Voor samenwerking bij grote gebiedsontwikkelingen, de uitwerking van het hoofdlijnenakkoord en een klimaatbestendige ruimtelijke ordening.

Weekoverzicht

13 juni 2024