Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van de regio

12 oktober 2023

2 minuten

Weekoverzicht
Wil je helemaal bij zijn bij de (gebieds)ontwikkelingen van de afgelopen week? Dan zijn dit de stukken die je gelezen moet hebben. Deze week staat ‘de regio’ centraal. Of het nu gaat om stedelijke vernieuwing in Heerlen-Noord, het ondersteunen van landelijke gemeenten of een decentraal gelegen ministaat in Europa.

In Zuid-Limburg, in Heerlen werkt de sluiting van de mijnen in de jaren zeventig nog steeds door. Inmiddels wordt met vereende kracht gewerkt aan het versterken van aandachtswijken zoals Heerlen-Noord. Eindredacteur Kees de Graaf schreef er een uitgebreide reportage over.

In navolging van de bekende City Deals bestaat er sinds mei ook een zogenoemde Town Deal. Kleinere gemeenten worden met expertise van buiten geholpen om projecten van de grond te krijgen. Steven Kroesbergen en Marieke Meijer van het ministerie van Binnenlandse Zaken maken de tussenstand op.

Vooruitlopend op het verschijnen van een nieuwe Nota Ruimte heeft demissionair minister De Jonge de zogenoemde Contourennotitie gepubliceerd. Een van de principes voor de Nota Ruimte: het Rijk gaat geen problemen afschuiven. Niet naar volgende generaties. Niet naar andere gebieden.

Wat de provincies zelf precies voor ogen hebben met de ruimtelijke inrichting van ons land is ongewis. Platform31 analyseerde de coalitieakkoorden die na de politieke provinciale aardverschuiving van 15 maart tot stand zijn gekomen. Conclusie: ze munten uit in vaagheid.

Deze week ook aandacht voor Andorra. Normaal gesproken een ministaatje in de marge van Europa, blijkt overspoeld te worden door ‘digitale nomaden’. De regering moet alle zeilen bijzetten om de woningmarkt toegankelijk te houden voor de eigen bewoners.

En tenslotte wil ik u nog wijzen op het boek ‘Ploeterend Voorwaarts’. Daarin bundelt adviseur Friso de Zeeuw 25 jaar reflectie op gebiedsontwikkeling. Hij staat erom bekend er soms met gestrekt been in te gaan maar het leidmotief van zijn columns is steeds ‘het vormgeven van samenwerking, gericht op een realistische uitvoering’.


Cover: ‘Weekoverzicht Cover’ door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)


Portret - Joost Zonneveld

Door Joost Zonneveld

Hoofdredacteur van Gebiedsontwikkeling.nu


Meest recent

Nobelhorst in Almere door Jarretera (bron: Shutterstock)

‘Particiflatie’ in het Almeerse Nobelhorst

In Almere bestaat een lange traditie van succesvolle woonexperimenten. Het kan echter ook faliekant misgaan, blijkt uit een evaluatie van de Ombudsman Metropool Amsterdam over bewonersbetrokkenheid in de nieuwbouwwijk Nobelhorst.

Onderzoek

8 december 2023

Illustratie van verschillende grondlagen door GoodStudio (bron: Shutterstock)

Eerst komt het lichaam, dan pas de prothese

Het water en de bodem moeten opnieuw de inrichting van Nederland gaan bepalen. Het College van Rijksadviseurs bracht een praktijkgids uit met zes stappen. Ontwerpers kunnen ze doorlopen om grip te krijgen op deze ontwerpbenadering.

Analyse

8 december 2023

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van voorsorteren op iets nieuws

Deze week sorteren we op Gebiedsontwikkeling.nu voor op veel nieuws. Op duurzame wijken met deelmobiliteit, op gezonde gebiedsontwikkeling en op een definitieve invulling na de tijdelijkheid.

Weekoverzicht

7 december 2023