GO Weekoverzicht 6 juni 2024 door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was een week waarin we de gulden middenweg zoeken

6 juni 2024

2 minuten

Weekoverzicht
Wil je helemaal bij zijn bij de (gebieds)ontwikkelingen van de afgelopen week? Dan zijn dit de stukken die je gelezen moet hebben. Deze week zoeken we de balans. Tussen binnen- en buitenstedelijk bouwen, tussen ruimte voor water en woningen en in buurten voor de vitaliteit.

BPD-CEO Harm Janssen wordt moe van eindeloos voortslepende discussies over bijvoorbeeld binnen en buiten de stad bouwen. Veel belangrijker volgens hem is dat er wordt dóórgepakt. “Technisch kunnen we in Nederland alles, maar het is vaak de wil die ontbreekt.”

Meindert Smallenbroek, algemeen directeur van de Unie van Waterschappen, begrijpt dat tal van functies strijden om de schaarse ruimte. Maar om water en bodem sturend te laten zijn, moeten waterschappen eerder meedenken over gebiedsontwikkeling. Ook moet hun positie juridisch verankerd worden.

De Nederlandse waterwerken dienen niet alleen in Nederland om voldoende water binnen en buiten de dijken te houden. Ook in het buitenland is onze waterstaatkundige kennis al eeuwen veelgevraagd. Fotograaf Luuk Kramer bracht ze voor de lens.

Onder leiding van de hoofdplanoloog Jos Gadet heeft de gemeente Amsterdam een volgende stap gezet in het effectief werken aan vitale buurten. Om stadswijken sociaal, economisch en fysiek in balans te brengen, ontwikkelde de gemeente een praktische handleiding.

Carlos Moreno is planner in Parijs en bracht de opkomst van de 15-minuten-stad in kaart. Jaap Modder las zijn reconstructie en concludeert dat het concept op steeds meer plekken landt. Het doorvoeren van het 15-minutenprincipe vraagt in sommige steden wel een ingrijpende verbouwing.

Ook bij samenwerking tussen overheden is een goede balans essentieel. Het PBL analyseerde hoe Rijk en provincies samen door de deur gaan bij het opstellen van integrale omgevingsvisies. Dat kan nog wel een stuk beter, aldus de onderzoekers.


Cover: ‘GO Weekoverzicht 6 juni 2024’ door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)


Kees de Graaf door Sander van Wettum (bron: SKG)

Door Kees de Graaf

Eindredacteur Gebiedsontwikkeling.nu


Meest recent

De groene stad door SARYMSAKOV ANDREY (bron: Shutterstock)

Maak energie nu al integraal onderdeel van de verstedelijking van morgen

Verdere verstedelijking is nodig om aan de woningvraag te voldoen. Een van de grote opgaven daarbij is het energievraagstuk. Paul van den Bragt laat zien dat dit meer is dan het oplossen van het acute probleem van netcongestie.

Analyse

14 juni 2024

Deltacommissaris Co Verdaas (l) krijgt het derde deel van het Framework overhandigd van Jan Kadijk van stichting Dutch Green Building Council. door Dutch Green Building Council (bron: Dutch Green Building Council)

Standaardaanpak voor het beoordelen van klimaatrisico’s op gebouwniveau compleet

Het ‘Framework for Climate Adaptive Buildings’ moet de standaardaanpak worden waarmee tot op gebouwniveau duidelijk wordt wat de gevolgen van klimaatverandering zijn. Het derde en laatste deel van het instrument werd deze week gepresenteerd.

Nieuws

14 juni 2024

GO weekoverzicht 13 juni 2024 door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was een week waarin heel veel kan, ook al gaat dat niet vanzelf

Deze week op Gebiedsontwikkeling.nu maakte duidelijk dat er heel veel kan, maar ook nog veel moet gebeuren. Voor samenwerking bij grote gebiedsontwikkelingen, de uitwerking van het hoofdlijnenakkoord en een klimaatbestendige ruimtelijke ordening.

Weekoverzicht

13 juni 2024