zuidas

Donderdag 24 mei: Symposium Nieuwe wetgeving voor gebiedsontwikkeling en versnelling woningbouw

Agenda
Op donderdag 24 mei organiseert de praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling TU Delft in samenwerking met Stibbe Advocaten weer het jaarlijkse symposium over actuele juridische items in het domein van gebiedsontwikkeling.

Dit jaar: de voorgenomen herziening van de Crisis-en herstelwet: van een crisiswet naar een ‘transitiewet’ die anticipeert op de Omgevingswet. Het wetsvoorstel ligt nu bij de Raad van State voor advies; we kennen alleen de hoofdlijnen. En er is nog volop ruimte voor discussie.  
Wat verwachten we van deze herziening? Wat zou er in de wet moeten komen?
Gaat deze wetsherziening woningbouwprojecten versnellen, zoals de minister zegt?

In de aangenomen motie Ronnes/Geselschap vraagt de Tweede Kamer aan de minister om (ook) andere wettelijke belemmeringen weg te nemen voor (woningbouw)projecten. Wat zijn de mogelijkheden? En zijn die wenselijk, politiek haalbaar en juridisch verantwoord?

De Nationale Omgevingsvisie (NOVI) komt op stoom: de hoofdlijnennotitie (met politieke keuzes) komt in september naar buiten. Een belangrijk nieuw instrument zijn de perspectiefgebieden. Wat zijn daarvan de consequenties. Gaat dat helpen om grote gebiedsontwikkelingen sneller van de grond te krijgen?

Met onder meer:

  • Monique Arnolds (projectleider wetsherziening, ministerie BZK)
  • Desiree Uitzetter (directeur Gebiedsontwikkeling BPD)
  • Friso de Zeeuw (em. hoogleraar Gebiedsontwikkeling TU Delft en ambassadeur expertteam Versnellen, ministerie BZK)
  • Jan Reinier van Angeren (advocaat Stibbe) 

Wanneer? Donderdag 24 mei, van 12.00 (inloop met lunch) tot 17.00  met aansluitend een netwerkborrel
Waar? Auditorium Stibbe Advocaten, Beethovenplein 10, Amsterdam (Zuidas)

Toegang gratis,  het aantal deelnameplekken is beperkt, vooraf aanmelden noodzakelijk. U kunt zich hier aanmelden o.v.v. Symposium Nieuwe wetgeving voor gebiedsontwikkeling en versnelling woningbouw. I.v.m. beschikbare parkeerplekken verzoeken wij u bij aanmelding aan te geven als u met de auto komt.

Het volledige programma is hier te vinden.


Cover: ‘zuidas’Meest recent

Developing places for human capabilities door Céline Janssen, Ineke Lammers & Stella Groenewoud (bron: Céline Janssen, Ineke Lammers & Stella Groenewoud)

Sturen op sociale duurzaamheid, dit kan gebiedsontwikkeling bijdragen

Hoe kunnen we via gebiedsontwikkeling de sociale duurzaamheid in de stad verbeteren? Voor haar promotieonderzoek keek Céline Janssen naar vier projecten in drie landen. Ze vat de belangrijkste inzichten uit deze uitgebreide analyse samen.

Uitgelicht
Onderzoek

19 juni 2024

Brug over Amsterdams Rijn Kanaal door MyStockVideo (bron: Shutterstock)

College van Rijksadviseurs: zet in op de langere termijn voor nationale ruimtelijke keuzes

Nadat het PBL eerder al de ruimtelijke voorstellen van de provincies kraakte (bedoeld als opmaat voor de Nota Ruimte), doet het College van Rijksadviseurs ook een duit in het zakje. Zeven punten worden benoemd voor de kwaliteit op langere termijn.

Analyse

18 juni 2024

Kantoorpanden langs de A12 in Den Haag door Wolf-photography (bron: Shutterstock)

Wonen kan echt overal: ruimte voor 60.000 woningen in kantoorpanden langs de snelweg

Leegstaande kantoorpanden langs snelwegen kunnen de woningbouwopgave versnellen. Zo’n 60.000 woningen kunnen in kantoorkolossen gerealiseerd worden, stelt vastgoedreus Colliers.

Onderzoek

18 juni 2024