zuidas

Donderdag 24 mei: Symposium Nieuwe wetgeving voor gebiedsontwikkeling en versnelling woningbouw

Agenda
Op donderdag 24 mei organiseert de praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling TU Delft in samenwerking met Stibbe Advocaten weer het jaarlijkse symposium over actuele juridische items in het domein van gebiedsontwikkeling.

Dit jaar: de voorgenomen herziening van de Crisis-en herstelwet: van een crisiswet naar een ‘transitiewet’ die anticipeert op de Omgevingswet. Het wetsvoorstel ligt nu bij de Raad van State voor advies; we kennen alleen de hoofdlijnen. En er is nog volop ruimte voor discussie.  
Wat verwachten we van deze herziening? Wat zou er in de wet moeten komen?
Gaat deze wetsherziening woningbouwprojecten versnellen, zoals de minister zegt?

In de aangenomen motie Ronnes/Geselschap vraagt de Tweede Kamer aan de minister om (ook) andere wettelijke belemmeringen weg te nemen voor (woningbouw)projecten. Wat zijn de mogelijkheden? En zijn die wenselijk, politiek haalbaar en juridisch verantwoord?

De Nationale Omgevingsvisie (NOVI) komt op stoom: de hoofdlijnennotitie (met politieke keuzes) komt in september naar buiten. Een belangrijk nieuw instrument zijn de perspectiefgebieden. Wat zijn daarvan de consequenties. Gaat dat helpen om grote gebiedsontwikkelingen sneller van de grond te krijgen?

Met onder meer:

  • Monique Arnolds (projectleider wetsherziening, ministerie BZK)
  • Desiree Uitzetter (directeur Gebiedsontwikkeling BPD)
  • Friso de Zeeuw (em. hoogleraar Gebiedsontwikkeling TU Delft en ambassadeur expertteam Versnellen, ministerie BZK)
  • Jan Reinier van Angeren (advocaat Stibbe) 

Wanneer? Donderdag 24 mei, van 12.00 (inloop met lunch) tot 17.00  met aansluitend een netwerkborrel
Waar? Auditorium Stibbe Advocaten, Beethovenplein 10, Amsterdam (Zuidas)

Toegang gratis,  het aantal deelnameplekken is beperkt, vooraf aanmelden noodzakelijk. U kunt zich hier aanmelden o.v.v. Symposium Nieuwe wetgeving voor gebiedsontwikkeling en versnelling woningbouw. I.v.m. beschikbare parkeerplekken verzoeken wij u bij aanmelding aan te geven als u met de auto komt.

Het volledige programma is hier te vinden.


Cover: ‘zuidas’Meest recent

Fuggerei (Augsburg) door Gerd Eichmann (bron: Wikimedia Commons)

De woningcorporatie van morgen heeft alles te maken met die van gisteren

De woningcorporaties laten een hernieuwd elan zien. Spannend wordt de vraag waar hun toekomst ligt. Reimar von Meding (KAW) schreef er een essay over in opdracht van de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties.

Opinie

27 februari 2024

Oude Citroën auto (deux chevaux) in het Hamerkwartier Amsterdam. door Petra Boegheim (bron: shutterstock)

Het Hamerkwartier in Amsterdam gaat los, als de markt tenminste mee wil doen

Het Hamerkwartier is het volgende grote gebied dat in Amsterdam-Noord aan bod komt voor een stevige gebiedstransformatie. De gemeente haalde Kristiaan Borret uit Brussel om de planontwikkeling mede vorm te geven. Een interview over plan en proces.

Casus

26 februari 2024

Panorama van Den Haag door Sebastian Grote (bron: Shutterstock)

Doorstroming senioren op de woningmarkt realiseren is vermoedens concretiseren

De matige doorstroming van senioren wordt als een van dé problemen op de woningmarkt gezien, maar dé oplossing ontbreekt. In Den Haag wordt door het concretiseren van bestaande vermoedens geprobeerd de beweging op gang te brengen.

Uitgelicht
Onderzoek

26 februari 2024