Photo by Stijn Hanegraaf on Unsplash door Stijn Hanegraaf (bron: Unsplash)

Drie visies op de toekomst van Nederland

10 februari 2020

2 minuten

Opinie Het rapport ‘Klein land, grote keuzes’ van de denktank DenkWerk heeft veel reacties losgemaakt. Drie deskundigen vanuit de overheid, markt en wetenschap plaatsen op Stadszaken.nl kanttekeningen bij de visie op de toekomst van Nederland.

Claudia Hanemeijer – Adviseur ruimte en wonen bij TwynstraGudde
Het is goed dat er een rapport ligt waarin de multidisciplinariteit van dit vraagstuk naar boven komt. De belangrijkste vraag is volgens haar: ‘Hoe gaan we dit doen?’ In het rapport wordt een duidelijke keuze gemaakt voor radicale wijziging van aansturing van het ruimtelijke beleid. De centrale overheid moet de regie herpakken voor het bepalen van het ruimtelijke ‘wat’ en vervolgens kan decentraal het ‘hoe’ bepaald worden. Deze keuze wordt door ons van harte ondersteund, zegt Hanemeijer.

Daarnaast moet niet alles binnenstedelijk worden opgelost. Dit kost namelijk meer tijd en levert minder grote grondwaardestijgingen op, terwijl deze stijgingen juist gebruikt moeten worden voor investeringen in natuurontwikkeling, mobiliteit en de energietransitie. Dus geen faciliterend grondbeleid van de overheid, maar een actieve overheidsrol.

Edwin Buitelaar – Hoogleraar Universiteit Utrecht en onderzoeker bij PBL
Buitelaar moedigt verschillende rapporten van harte aan, maar wil toch een aantal kanttekeningen plaatsen bij het rapport, met name ten aanzien van de woningbouw. Allereerst gaat de denktank uit van het hoogste scenario voor huishoudontwikkeling, terwijl scenario’s er zijn om de bandbreedte en onzekerheid te tonen. Ten tweede refereert ze aan een rapport van het PBL, waarin staat dat er tot 35% binnenstedelijk verdicht kan worden. Maar dat staat niet vast. Als laatste wordt vooral ingezet op eengezinswoningen buiten de stad, maar dat is niet realistisch.

Ook is een grote rol voor het Rijk weggelegd, maar dat heeft veel factoren niet in de hand, zoals de bouwkosten en beschikbaarheid van bouwvakkers.

Al met al zal de komende jaren de verdichting op binnenstedelijke locaties doorgaan en moet niet radicaal worden ingezet op buitenlocaties, want daar zullen we de komende 5 jaar nog geen profijt van zien, meent Buitelaar.

Jos Gadet – Hoofdplanoloog gemeente Amsterdam
Het pleidooi van DenkWerk is zeer welkom, maar het direct ‘afpoetsen’ van het groeikernenbeleid uit de jaren ‘70 zou rampzalig zijn, meent Gadet. Het verdichten van grote steden heeft veel voordelen op zowel economisch, sociaal als ecologisch gebied. Daarnaast blijft de vraag in grote steden ook groter dan het aanbod. Een nieuw groeikernenbeleid laat de stedelijk gerichte huishoudens flink in de kou staan, remt de banenmotor van de nationale economie af en vergroot de ecologische voetafdruk. 


Cover: Photo by Stijn Hanegraaf on Unsplash

Verder lezen op Stadszaken.nl


Cover: ‘Photo by Stijn Hanegraaf on Unsplash’ door Stijn Hanegraaf (bron: Unsplash) onder CC0 1.0, uitsnede van origineelMeest recent

De groene stad door SARYMSAKOV ANDREY (bron: Shutterstock)

Maak energie nu al integraal onderdeel van de verstedelijking van morgen

Verdere verstedelijking is nodig om aan de woningvraag te voldoen. Een van de grote opgaven daarbij is het energievraagstuk. Paul van den Bragt laat zien dat dit meer is dan het oplossen van het acute probleem van netcongestie.

Analyse

14 juni 2024

Deltacommissaris Co Verdaas (l) krijgt het derde deel van het Framework overhandigd van Jan Kadijk van stichting Dutch Green Building Council. door Dutch Green Building Council (bron: Dutch Green Building Council)

Standaardaanpak voor het beoordelen van klimaatrisico’s op gebouwniveau compleet

Het ‘Framework for Climate Adaptive Buildings’ moet de standaardaanpak worden waarmee tot op gebouwniveau duidelijk wordt wat de gevolgen van klimaatverandering zijn. Het derde en laatste deel van het instrument werd deze week gepresenteerd.

Nieuws

14 juni 2024

GO weekoverzicht 13 juni 2024 door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was een week waarin heel veel kan, ook al gaat dat niet vanzelf

Deze week op Gebiedsontwikkeling.nu maakte duidelijk dat er heel veel kan, maar ook nog veel moet gebeuren. Voor samenwerking bij grote gebiedsontwikkelingen, de uitwerking van het hoofdlijnenakkoord en een klimaatbestendige ruimtelijke ordening.

Weekoverzicht

13 juni 2024