Photo by Stijn Hanegraaf on Unsplash

Drie visies op de toekomst van Nederland

10 februari 2020

2 minuten

Opinie Het rapport ‘Klein land, grote keuzes’ van de denktank DenkWerk heeft veel reacties losgemaakt. Drie deskundigen vanuit de overheid, markt en wetenschap plaatsen op Stadszaken.nl kanttekeningen bij de visie op de toekomst van Nederland.

Claudia Hanemeijer – Adviseur ruimte en wonen bij TwynstraGudde
Het is goed dat er een rapport ligt waarin de multidisciplinariteit van dit vraagstuk naar boven komt. De belangrijkste vraag is volgens haar: ‘Hoe gaan we dit doen?’ In het rapport wordt een duidelijke keuze gemaakt voor radicale wijziging van aansturing van het ruimtelijke beleid. De centrale overheid moet de regie herpakken voor het bepalen van het ruimtelijke ‘wat’ en vervolgens kan decentraal het ‘hoe’ bepaald worden. Deze keuze wordt door ons van harte ondersteund, zegt Hanemeijer.

Daarnaast moet niet alles binnenstedelijk worden opgelost. Dit kost namelijk meer tijd en levert minder grote grondwaardestijgingen op, terwijl deze stijgingen juist gebruikt moeten worden voor investeringen in natuurontwikkeling, mobiliteit en de energietransitie. Dus geen faciliterend grondbeleid van de overheid, maar een actieve overheidsrol.

Edwin Buitelaar – Hoogleraar Universiteit Utrecht en onderzoeker bij PBL
Buitelaar moedigt verschillende rapporten van harte aan, maar wil toch een aantal kanttekeningen plaatsen bij het rapport, met name ten aanzien van de woningbouw. Allereerst gaat de denktank uit van het hoogste scenario voor huishoudontwikkeling, terwijl scenario’s er zijn om de bandbreedte en onzekerheid te tonen. Ten tweede refereert ze aan een rapport van het PBL, waarin staat dat er tot 35% binnenstedelijk verdicht kan worden. Maar dat staat niet vast. Als laatste wordt vooral ingezet op eengezinswoningen buiten de stad, maar dat is niet realistisch.

Ook is een grote rol voor het Rijk weggelegd, maar dat heeft veel factoren niet in de hand, zoals de bouwkosten en beschikbaarheid van bouwvakkers.

Al met al zal de komende jaren de verdichting op binnenstedelijke locaties doorgaan en moet niet radicaal worden ingezet op buitenlocaties, want daar zullen we de komende 5 jaar nog geen profijt van zien, meent Buitelaar.

Jos Gadet – Hoofdplanoloog gemeente Amsterdam
Het pleidooi van DenkWerk is zeer welkom, maar het direct ‘afpoetsen’ van het groeikernenbeleid uit de jaren ‘70 zou rampzalig zijn, meent Gadet. Het verdichten van grote steden heeft veel voordelen op zowel economisch, sociaal als ecologisch gebied. Daarnaast blijft de vraag in grote steden ook groter dan het aanbod. Een nieuw groeikernenbeleid laat de stedelijk gerichte huishoudens flink in de kou staan, remt de banenmotor van de nationale economie af en vergroot de ecologische voetafdruk. 


Cover: Photo by Stijn Hanegraaf on Unsplash

Verder lezen op Stadszaken.nl


Cover: ‘Photo by Stijn Hanegraaf on Unsplash’Meest recent

Bouw Kranen door Piotr Kuczek (bron: Shutterstock)

Grondbeleid inzetten voor woningbouw: gemeenten laten het erbij zitten

Gemeenten kunnen hun grondbeleid inzetten om de woningbouw aan te jagen? Maar doen ze dat ook? Volgens hoogleraar Willem Korthals Altes laten de cijfers zien dat gemeenten onvoldoende werk maken van een actief grondbeleid.

Onderzoek

7 december 2022

Santa en het perspectief op de Gooicorridor - kerstbewerking door Max Melching (kaart) en Jurjen Tjarks (kerstman) (bewerking door Ineke Lammers) (bron: Provincie Noord-Holland)

Welke gebiedsontwikkeling prijkt straks op onze kerstkaart? Stem mee!

Welke gebiedsontwikkeling prijkt dit jaar op onze kerstkaart? De stembus is geopend!

Uitgelicht
SKG Nieuws

7 december 2022

Bosco verticale, Milaan door Alessandro Perazzoli (bron: Shutterstock)

Vergroenen én het gevaar van green gentrification vermijden

Het vergroenen van de leefomgeving is in veel gebiedsontwikkelingen een van de uitgangspunten, maar hoe voorkom je green gentrification? Internationale voorbeelden laten zien hoe Nederlandse professionals op dit gevaar kunnen inspelen.

Onderzoek

7 december 2022