Thumb_infra energie algemeen_0_1000px

Duurzaamheid in alle dimensies

1 maart 2011

2 minuten

Nieuws De werelden van ruimtelijke ordening en energievoorziening hadden lange tijd weinig met elkaar te maken. In het verleden was dat anders, toen complete landschappen (denk aan de veenkoloniën) ontstonden doordat energie werd gewonnen. In de tijd van olie en gas verdween energie naar de ondergrond, maar met de opkomst van duurzame energiebronnen wordt de term energielandschap’ nieuwe inhoud gegeven. De Rijksuniversiteit Groningen produceerde er een lijvig boek over, de provincie Drenthe poogt het gedachtegoed van Grounds for Change (goede grond voor verandering) praktische handen en voeten te geven.

Ruim driehonderd geïnteresseerden kwamen eind januari naar een bijeenkomst die was georganiseerd door Atelier Mooi Drenthe over het ‘duurzame DNA’ van deze provincie. Het Atelier is mogelijk gemaakt door de provincie Drenthe en onderzoekt in een tweejarig programma hoe de verschillende dimensies van duurzaamheid kunnen worden verbonden. Programmaleider Els van der Laan hanteert daarvoor drie begrippen: benoemen, benutten en borgen. Rond de eerste twee thema’s zijn diverse acties en projecten uitgezet, het borgen moet dit jaar nader handen en voeten krijgen. In het kader van het ‘benoemen’ van de belangrijke kwaliteiten van Drenthe zijn onder meer verschillende kaartbeelden gemaakt. Zo zijn in één kaart de werelden van landschap, cultuurhistorie, aardkunde en archeologie samengebracht. “Door je oogharen kijkend is dit de pasfoto van Drenthe,” aldus Van der Laan. Haar eigen Atelier voegde daar nog vier themakaarten aan toe: rood voor bebouwing, grijs voor infrastructuur, blauw voor water en groen voor natuur. “Door deze ‘lagen’ te koppelen ontstaat zicht op nieuwe kansen. Leg bijvoorbeeld groen en blauw over elkaar heen en er ontstaan interessante landschappelijke knooppunten.” Maar datzelfde geldt voor een onderwerp als de economische potentie van het cultureel erfgoed: Van der Laan heeft er een aparte werkgroep voor ingesteld, die dit jaar met aanbevelingen komt hoe deze dimensie van worden ‘vermarkt’. “Nieuwe verdienmodellen zijn bijzonder belangrijk. Zonder economische basis heeft duurzaamheid geen kans. Dan kun je het ook pas borgen.”

Zie voor de volledige publicatie:


Cover: ‘Thumb_infra energie algemeen_0_1000px’


Kees de Graaf door Sander van Wettum (bron: SKG)

Door Kees de Graaf

Eindredacteur Gebiedsontwikkeling.nu


Meest recent

Impressie van de fietser ervaring in Merwede door LOLA landscape architects (bron: LOLA landscape architects)

De auto’s de wijk uit, zo doen ze dat in Merwede

Wat draagt de privaat-publieke samenwerking bij aan de ambities van Merwede? Het samenwerkingsverband maakt de besluitvorming complex maar maakt ook dat alle partijen hun wensen en ambities in een vroeg stadium scherp moeten krijgen.

Analyse

1 december 2023

Caravans door Joost Zonneveld (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Beeldessay: stilte voor de gebiedsontwikkelaars

De laatste open plekken in de stad zijn niet alleen goud voor gebiedsontwikkelaars, maar vormen ook een laatste doorkijkje naar het verleden. Joost Zonneveld brengt de laatste rafelrand binnen de Amsterdamse Ring in beeld.

Uitgelicht
Opinie

1 december 2023

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van de ommekeer

Wil je helemaal bij zijn bij de (gebieds)ontwikkelingen van de afgelopen week? Dan zijn dit de stukken die je gelezen moet hebben. Het was de week van de comebacks op Gebiedsontwikkeling.nu.

Nieuws

30 november 2023