Thumb_infra energie algemeen_0_1000px

Duurzaamheid in alle dimensies

1 maart 2011

2 minuten

Nieuws De werelden van ruimtelijke ordening en energievoorziening hadden lange tijd weinig met elkaar te maken. In het verleden was dat anders, toen complete landschappen (denk aan de veenkoloniën) ontstonden doordat energie werd gewonnen. In de tijd van olie en gas verdween energie naar de ondergrond, maar met de opkomst van duurzame energiebronnen wordt de term energielandschap’ nieuwe inhoud gegeven. De Rijksuniversiteit Groningen produceerde er een lijvig boek over, de provincie Drenthe poogt het gedachtegoed van Grounds for Change (goede grond voor verandering) praktische handen en voeten te geven.

Ruim driehonderd geïnteresseerden kwamen eind januari naar een bijeenkomst die was georganiseerd door Atelier Mooi Drenthe over het ‘duurzame DNA’ van deze provincie. Het Atelier is mogelijk gemaakt door de provincie Drenthe en onderzoekt in een tweejarig programma hoe de verschillende dimensies van duurzaamheid kunnen worden verbonden. Programmaleider Els van der Laan hanteert daarvoor drie begrippen: benoemen, benutten en borgen. Rond de eerste twee thema’s zijn diverse acties en projecten uitgezet, het borgen moet dit jaar nader handen en voeten krijgen. In het kader van het ‘benoemen’ van de belangrijke kwaliteiten van Drenthe zijn onder meer verschillende kaartbeelden gemaakt. Zo zijn in één kaart de werelden van landschap, cultuurhistorie, aardkunde en archeologie samengebracht. “Door je oogharen kijkend is dit de pasfoto van Drenthe,” aldus Van der Laan. Haar eigen Atelier voegde daar nog vier themakaarten aan toe: rood voor bebouwing, grijs voor infrastructuur, blauw voor water en groen voor natuur. “Door deze ‘lagen’ te koppelen ontstaat zicht op nieuwe kansen. Leg bijvoorbeeld groen en blauw over elkaar heen en er ontstaan interessante landschappelijke knooppunten.” Maar datzelfde geldt voor een onderwerp als de economische potentie van het cultureel erfgoed: Van der Laan heeft er een aparte werkgroep voor ingesteld, die dit jaar met aanbevelingen komt hoe deze dimensie van worden ‘vermarkt’. “Nieuwe verdienmodellen zijn bijzonder belangrijk. Zonder economische basis heeft duurzaamheid geen kans. Dan kun je het ook pas borgen.”

Zie voor de volledige publicatie:


Cover: ‘Thumb_infra energie algemeen_0_1000px’


Kees de Graaf door Sander van Wettum (bron: SKG)

Door Kees de Graaf

Eindredacteur Gebiedsontwikkeling.nu


Meest recent

Wembley stadion in Londen door FedericoCangiano (bron: Shutterstock)

Het grote vlaggenschip, dit leert Feyenoord City ons over aanjagers en vertragers in gebiedsontwikkeling

De vervlechting van aanjagers met gebiedsontwikkeling creëert zowel kansen als risico’s, zo laten Wouter Jan Verheul en collega-onderzoekers van Arcadis zien met hun onderzoek naar Feyenoord City. Wat kunnen we hiervan opsteken?

Uitgelicht
Analyse

24 mei 2024

Project Groeneweerd, onderdeel van de Tuinen van Zandweerd in Deventer. door Jonah Samyn (bron: De Architect)

Landschappelijk klein wonen met elkaar, zo ontwerpt Woonpioniers dat

Het tikt behoorlijk veel boxjes: compact wonen zonder veel spullen en ballast, in de sociale huur, onder architectuur ontworpen en ingepast in stedenbouw en landschap. We kijken rond bij acht bijzondere tiny houses in Deventer.

Casus

24 mei 2024

GO weekoverzicht 23 mei 2024 door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van de realiteitscheck

Deze week stond op Gebiedsontwikkeling.nu de realiteitscheck centraal. Van de woningbouw in het coalitieakkoord, de inzet van data voor de invulling van plinten en de manier waarop verdichting helpt bij een gezonde leefomgeving.

Weekoverzicht

23 mei 2024