Thumb_infra energie algemeen_0_1000px

Duurzaamheid in alle dimensies

1 maart 2011

2 minuten

Nieuws De werelden van ruimtelijke ordening en energievoorziening hadden lange tijd weinig met elkaar te maken. In het verleden was dat anders, toen complete landschappen (denk aan de veenkoloniën) ontstonden doordat energie werd gewonnen. In de tijd van olie en gas verdween energie naar de ondergrond, maar met de opkomst van duurzame energiebronnen wordt de term energielandschap’ nieuwe inhoud gegeven. De Rijksuniversiteit Groningen produceerde er een lijvig boek over, de provincie Drenthe poogt het gedachtegoed van Grounds for Change (goede grond voor verandering) praktische handen en voeten te geven.

Ruim driehonderd geïnteresseerden kwamen eind januari naar een bijeenkomst die was georganiseerd door Atelier Mooi Drenthe over het ‘duurzame DNA’ van deze provincie. Het Atelier is mogelijk gemaakt door de provincie Drenthe en onderzoekt in een tweejarig programma hoe de verschillende dimensies van duurzaamheid kunnen worden verbonden. Programmaleider Els van der Laan hanteert daarvoor drie begrippen: benoemen, benutten en borgen. Rond de eerste twee thema’s zijn diverse acties en projecten uitgezet, het borgen moet dit jaar nader handen en voeten krijgen. In het kader van het ‘benoemen’ van de belangrijke kwaliteiten van Drenthe zijn onder meer verschillende kaartbeelden gemaakt. Zo zijn in één kaart de werelden van landschap, cultuurhistorie, aardkunde en archeologie samengebracht. “Door je oogharen kijkend is dit de pasfoto van Drenthe,” aldus Van der Laan. Haar eigen Atelier voegde daar nog vier themakaarten aan toe: rood voor bebouwing, grijs voor infrastructuur, blauw voor water en groen voor natuur. “Door deze ‘lagen’ te koppelen ontstaat zicht op nieuwe kansen. Leg bijvoorbeeld groen en blauw over elkaar heen en er ontstaan interessante landschappelijke knooppunten.” Maar datzelfde geldt voor een onderwerp als de economische potentie van het cultureel erfgoed: Van der Laan heeft er een aparte werkgroep voor ingesteld, die dit jaar met aanbevelingen komt hoe deze dimensie van worden ‘vermarkt’. “Nieuwe verdienmodellen zijn bijzonder belangrijk. Zonder economische basis heeft duurzaamheid geen kans. Dan kun je het ook pas borgen.”

Zie voor de volledige publicatie:


Cover: ‘Thumb_infra energie algemeen_0_1000px’


Kees de Graaf door Sander van Wettum (bron: SKG)

Door Kees de Graaf

Eindredacteur Gebiedsontwikkeling.nu


Meest recent

Klimaatadaptief ontwerpen, Utrecht door Nanda Sluijsmans (bron: Flickr.com)

Gebiedsontwikkeling langs de maatlat klimaatadaptief en groen bouwen

Water en bodem leidend maken: mooi principe, maar dan. Hoe dit vorm te geven bij concrete projecten? Het Rijk lanceert de landelijke maatlat klimaatadaptief en groen bouwen als eerste hulpmiddel.

Nieuws

31 maart 2023

Nieuwbouwwijk Noorderhaven in Zutphen, Gelderland door Maarten Zeehandelaar (bron: Shutterstock)

Woningbouw op veehouderijlocaties: een goed idee

Het is een klassieke win-win: bouw woningen op locaties van veehoudende bedrijven. Minder stikstof-uitstoot en meer woningen om de woningnood te verminderen. Samuel Orobio de Castro onderzocht hoe dit in de praktijk vorm kan krijgen.

Uitgelicht
Onderzoek

31 maart 2023

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was een week om opnieuw uit te vinden

Deze week draait het op Gebiedsontwikkeling.nu om 'opnieuw uitvinden'. Of het nu om industrieel bouwen, ontmoeting in superdiverse wijken of om werklocaties gaat, ze gaan in de revisie.

Nieuws

30 maart 2023