platform voor kennis, nieuws en opinie
Zoeken
platform voor kennis, nieuws en opinie

Duurzaamheid in alle dimensies

Duurzaamheid in alle dimensies

Thumb_infra energie algemeen_0_1000px

De werelden van ruimtelijke ordening en energievoorziening hadden lange tijd weinig met elkaar te maken. In het verleden was dat anders, toen complete landschappen (denk aan de veenkoloniën) ontstonden doordat energie werd gewonnen. In de tijd van olie en gas verdween energie naar de ondergrond, maar met de opkomst van duurzame energiebronnen wordt de term energielandschap’ nieuwe inhoud gegeven. De Rijksuniversiteit Groningen produceerde er een lijvig boek over, de provincie Drenthe poogt het gedachtegoed van Grounds for Change (goede grond voor verandering) praktische handen en voeten te geven.

Ruim driehonderd geïnteresseerden kwamen eind januari naar een bijeenkomst die was georganiseerd door Atelier Mooi Drenthe over het ‘duurzame DNA’ van deze provincie. Het Atelier is mogelijk gemaakt door de provincie Drenthe en onderzoekt in een tweejarig programma hoe de verschillende dimensies van duurzaamheid kunnen worden verbonden. Programmaleider Els van der Laan hanteert daarvoor drie begrippen: benoemen, benutten en borgen. Rond de eerste twee thema’s zijn diverse acties en projecten uitgezet, het borgen moet dit jaar nader handen en voeten krijgen. In het kader van het ‘benoemen’ van de belangrijke kwaliteiten van Drenthe zijn onder meer verschillende kaartbeelden gemaakt. Zo zijn in één kaart de werelden van landschap, cultuurhistorie, aardkunde en archeologie samengebracht. “Door je oogharen kijkend is dit de pasfoto van Drenthe,” aldus Van der Laan. Haar eigen Atelier voegde daar nog vier themakaarten aan toe: rood voor bebouwing, grijs voor infrastructuur, blauw voor water en groen voor natuur. “Door deze ‘lagen’ te koppelen ontstaat zicht op nieuwe kansen. Leg bijvoorbeeld groen en blauw over elkaar heen en er ontstaan interessante landschappelijke knooppunten.” Maar datzelfde geldt voor een onderwerp als de economische potentie van het cultureel erfgoed: Van der Laan heeft er een aparte werkgroep voor ingesteld, die dit jaar met aanbevelingen komt hoe deze dimensie van worden ‘vermarkt’. “Nieuwe verdienmodellen zijn bijzonder belangrijk. Zonder economische basis heeft duurzaamheid geen kans. Dan kun je het ook pas borgen.”

Zie voor de volledige publicatie:

Auteur

Kees de Graaf
Kees de Graaf

Freelance journalist

Bekijk alle artikelen