‘Een kans: dwars door de crisis heen’

6 september 2012

2 minuten

Nieuws In de Forumzaal van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) wordt de aftrap van de 10de leergang van de Master City Developer (MCD) opleiding verzorgd door Hans de Jonge, één van de medeoprichters van het tweejarige mastertraject. In dit jubileumjaar wordt speciaal aandacht gevraagd voor de partijen die zich al geruime tijd inzetten voor de unieke opleiding: o.a. de Technische Universiteit Delft, de EUR en de dienst Stadsontwikkeling Gemeente Rotterdam. Door het commitment van bedrijven en gemeenten kan het relatief jonge vakgebied door blijven ontwikkelen en voortborduren op kennis. Vandaag start de tiende lichting van de MCD, bestaande uit zo’n 25 personen. Programmadirecteur Geurt van Randeraat benadrukt dat deze lichting meer nog dan in het verleden gevoed zal worden met internationale voorbeelden en inspiratie uit onderzoeken naar stedelijke ontwikkelingen.

MCD openingsceremonie 5 september 2012

Joost Schrijnen (directeur Ruimte voor Ontwikkeling) is gevraagd iets te vertellen over gebiedsontwikkeling anno 2012. Zijn antwoord op de titel van de presentatie ‘gebiedsontwikkeling: hoe verder?’ licht hij toe door een uitstapje te maken naar de geschiedenis van de gebiedsontwikkeling. Aan de hand van de geschiedenis van het stadje Bergen op Zoom beschrijft hij het spanningsveld tussen individu en collectief, en hoe dit de maatschappelijke behoefte beïnvloedt en resulteert in ruimtelijke ontwikkelingen. Elke periode wordt gekenmerkt door een andere behoefte en nieuwe uitdagingen, op verschillende schaalniveaus. In een reflectie op de huidige situatie, benoemt hij de Randstad als een metropool als werkelijkheid die ontkend wordt. Schrijnen: ‘Het is er! Een kans: dwars door de crisis heen’.

Ook wordt deze middag de MCD scriptieprijs uitgereikt. De jury spreekt bij monde van voorzitter Thessa Menssen over een uitzonderlijk hoog niveau in de scripties, waarin de crisis ook een terugkerend thema is. De winnaar van de Jan van ’t Verlaatwisseltrofee is Hans-Hugo Smit . Focus van zijn onderzoek is de vraaggerichtheid van het actorennetwerk ten aanzien van balkons. Hierbij brengt hij de woonwensen van de consument in verband met de compacte stad. De jury spreekt lovende woorden over de thesis met visie over een klein thema, waar tegelijk grootste bevindingen aan gekoppeld kunnen worden. De middag wordt afgesloten met de uitreiking van vijftien diploma’s aan de deelnemers van de MCD 8, die veelal met een flinke dosisdoorzettingsvermogen onderzoek en praktijk hebben gecombineerd. Namens de MCD 8 spreekt Hans Teunissen enerzijds over twee moeilijke, zware jaren waarin de groep moest afzien. Anderzijds heeft de MCD tot inzicht, kennis, contacten en vriendschappen geleid en de velen anekdotes geven hier een goede impressie van.

Voor meer informatie over de Master City Developer kunt u de website bezoeken (zie voor link hiernaast).


Portret - Iris van Loon

Door Iris van Loon

YP-redacteur Gebiedsontwikkeling.nu | Projectcoördinator TU Delft, Onderwijs & Studentenzaken


Meest recent

Adri Duivesteijn door Roel Wijnants (bron: flickr.com)

Adri Duivesteijn, hij gaf Almere nieuwe betekenis en toekomst

PvdA-bestuurder en voorvechter van architectuur en particulier opdrachtgeverschap Adri Duivesteijn overleed op 17 maart. Collega-wethouder Tjeerd Herrema maakte hem van nabij mee. Een IM.

Uitgelicht
Persoonlijk

28 maart 2023

Marlon Boeve en Co Verdaas door Sander van Wettum (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Hoogleraren kijken na groen licht voor Omgevingswet uit naar de ontdekkingstocht

De Omgevingswet treedt na jaren van uitstel vanaf 1 januari 2024 in werking. Hoogleraren Marlon Boeve (Omgevingsrecht) en Co Verdaas (Gebiedsontwikkeling) zijn blij met deze duidelijkheid en kijken uit naar de ontdekkingstocht.

Interview

28 maart 2023

Jan Brugman in Rijswijk Buiten door Reinier Bergsma (bron: bpd)

Jan Brugman over de langjarige publieke aansturing bij Rijswijk Buiten

RijswijkBuiten heeft een indrukwekkende metamorfose doorgemaakt, van kassengebied naar woonlocatie. Jan Brugman was hiervoor verantwoordelijk met zijn programmabureau. Een terugblik op een planproces met de gemeente volop aan het stuur.

Persoonlijk

27 maart 2023