‘Een kans: dwars door de crisis heen’

6 september 2012

2 minuten

Nieuws In de Forumzaal van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) wordt de aftrap van de 10de leergang van de Master City Developer (MCD) opleiding verzorgd door Hans de Jonge, één van de medeoprichters van het tweejarige mastertraject. In dit jubileumjaar wordt speciaal aandacht gevraagd voor de partijen die zich al geruime tijd inzetten voor de unieke opleiding: o.a. de Technische Universiteit Delft, de EUR en de dienst Stadsontwikkeling Gemeente Rotterdam. Door het commitment van bedrijven en gemeenten kan het relatief jonge vakgebied door blijven ontwikkelen en voortborduren op kennis. Vandaag start de tiende lichting van de MCD, bestaande uit zo’n 25 personen. Programmadirecteur Geurt van Randeraat benadrukt dat deze lichting meer nog dan in het verleden gevoed zal worden met internationale voorbeelden en inspiratie uit onderzoeken naar stedelijke ontwikkelingen.

MCD openingsceremonie 5 september 2012

Joost Schrijnen (directeur Ruimte voor Ontwikkeling) is gevraagd iets te vertellen over gebiedsontwikkeling anno 2012. Zijn antwoord op de titel van de presentatie ‘gebiedsontwikkeling: hoe verder?’ licht hij toe door een uitstapje te maken naar de geschiedenis van de gebiedsontwikkeling. Aan de hand van de geschiedenis van het stadje Bergen op Zoom beschrijft hij het spanningsveld tussen individu en collectief, en hoe dit de maatschappelijke behoefte beïnvloedt en resulteert in ruimtelijke ontwikkelingen. Elke periode wordt gekenmerkt door een andere behoefte en nieuwe uitdagingen, op verschillende schaalniveaus. In een reflectie op de huidige situatie, benoemt hij de Randstad als een metropool als werkelijkheid die ontkend wordt. Schrijnen: ‘Het is er! Een kans: dwars door de crisis heen’.

Ook wordt deze middag de MCD scriptieprijs uitgereikt. De jury spreekt bij monde van voorzitter Thessa Menssen over een uitzonderlijk hoog niveau in de scripties, waarin de crisis ook een terugkerend thema is. De winnaar van de Jan van ’t Verlaatwisseltrofee is Hans-Hugo Smit . Focus van zijn onderzoek is de vraaggerichtheid van het actorennetwerk ten aanzien van balkons. Hierbij brengt hij de woonwensen van de consument in verband met de compacte stad. De jury spreekt lovende woorden over de thesis met visie over een klein thema, waar tegelijk grootste bevindingen aan gekoppeld kunnen worden. De middag wordt afgesloten met de uitreiking van vijftien diploma’s aan de deelnemers van de MCD 8, die veelal met een flinke dosisdoorzettingsvermogen onderzoek en praktijk hebben gecombineerd. Namens de MCD 8 spreekt Hans Teunissen enerzijds over twee moeilijke, zware jaren waarin de groep moest afzien. Anderzijds heeft de MCD tot inzicht, kennis, contacten en vriendschappen geleid en de velen anekdotes geven hier een goede impressie van.

Voor meer informatie over de Master City Developer kunt u de website bezoeken (zie voor link hiernaast).


Portret - Iris van Loon

Door Iris van Loon

YP-redacteur Gebiedsontwikkeling.nu | Projectcoördinator TU Delft, Onderwijs & Studentenzaken


Meest recent

Fenix Food Factory in Rotterdam door Iris van den Broek (bron: Shutterstock)

Katendrecht, Rotterdam: Taking a Walk on the Gentrified Side

Gentrification heeft zeker niet alleen negatieve kanten, hoewel daar wel vaak de nadruk op wordt gelegd. Vincent Baptist vloog het vraagstuk op Katendrecht niet aan met de professionals maar door met bewoners te gaan wandelen.

Onderzoek

27 februari 2024

Fuggerei (Augsburg) door Gerd Eichmann (bron: Wikimedia Commons)

De woningcorporatie van morgen heeft alles te maken met die van gisteren

De woningcorporaties laten een hernieuwd elan zien. Spannend wordt de vraag waar hun toekomst ligt. Reimar von Meding (KAW) schreef er een essay over in opdracht van de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties.

Opinie

27 februari 2024

Oude Citroën auto (deux chevaux) in het Hamerkwartier Amsterdam. door Petra Boegheim (bron: shutterstock)

Het Hamerkwartier in Amsterdam gaat los, als de markt tenminste mee wil doen

Het Hamerkwartier is het volgende grote gebied dat in Amsterdam-Noord aan bod komt voor een stevige gebiedstransformatie. De gemeente haalde Kristiaan Borret uit Brussel om de planontwikkeling mede vorm te geven. Een interview over plan en proces.

Casus

26 februari 2024