‘Een kans: dwars door de crisis heen’

6 september 2012

2 minuten

Nieuws
In de Forumzaal van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) wordt de aftrap van de 10de leergang van de Master City Developer (MCD) opleiding verzorgd door Hans de Jonge, één van de medeoprichters van het tweejarige mastertraject. In dit jubileumjaar wordt speciaal aandacht gevraagd voor de partijen die zich al geruime tijd inzetten voor de unieke opleiding: o.a. de Technische Universiteit Delft, de EUR en de dienst Stadsontwikkeling Gemeente Rotterdam. Door het commitment van bedrijven en gemeenten kan het relatief jonge vakgebied door blijven ontwikkelen en voortborduren op kennis. Vandaag start de tiende lichting van de MCD, bestaande uit zo’n 25 personen. Programmadirecteur Geurt van Randeraat benadrukt dat deze lichting meer nog dan in het verleden gevoed zal worden met internationale voorbeelden en inspiratie uit onderzoeken naar stedelijke ontwikkelingen.

MCD openingsceremonie 5 september 2012

Joost Schrijnen (directeur Ruimte voor Ontwikkeling) is gevraagd iets te vertellen over gebiedsontwikkeling anno 2012. Zijn antwoord op de titel van de presentatie ‘gebiedsontwikkeling: hoe verder?’ licht hij toe door een uitstapje te maken naar de geschiedenis van de gebiedsontwikkeling. Aan de hand van de geschiedenis van het stadje Bergen op Zoom beschrijft hij het spanningsveld tussen individu en collectief, en hoe dit de maatschappelijke behoefte beïnvloedt en resulteert in ruimtelijke ontwikkelingen. Elke periode wordt gekenmerkt door een andere behoefte en nieuwe uitdagingen, op verschillende schaalniveaus. In een reflectie op de huidige situatie, benoemt hij de Randstad als een metropool als werkelijkheid die ontkend wordt. Schrijnen: ‘Het is er! Een kans: dwars door de crisis heen’.

Ook wordt deze middag de MCD scriptieprijs uitgereikt. De jury spreekt bij monde van voorzitter Thessa Menssen over een uitzonderlijk hoog niveau in de scripties, waarin de crisis ook een terugkerend thema is. De winnaar van de Jan van ’t Verlaatwisseltrofee is Hans-Hugo Smit . Focus van zijn onderzoek is de vraaggerichtheid van het actorennetwerk ten aanzien van balkons. Hierbij brengt hij de woonwensen van de consument in verband met de compacte stad. De jury spreekt lovende woorden over de thesis met visie over een klein thema, waar tegelijk grootste bevindingen aan gekoppeld kunnen worden. De middag wordt afgesloten met de uitreiking van vijftien diploma’s aan de deelnemers van de MCD 8, die veelal met een flinke dosisdoorzettingsvermogen onderzoek en praktijk hebben gecombineerd. Namens de MCD 8 spreekt Hans Teunissen enerzijds over twee moeilijke, zware jaren waarin de groep moest afzien. Anderzijds heeft de MCD tot inzicht, kennis, contacten en vriendschappen geleid en de velen anekdotes geven hier een goede impressie van.

Voor meer informatie over de Master City Developer kunt u de website bezoeken (zie voor link hiernaast).


Portret - Iris van Loon

Door Iris van Loon

YP-redacteur Gebiedsontwikkeling.nu | Projectcoördinator TU Delft, Onderwijs & Studentenzaken


Meest recent

GO zomertour door CrispyPork / Ineke Lammers (Shutterstock bewerkt door GO.nu)

GO Zomertour 2022 #5: El Cabanyal in Valencia

Het pittoreske vissersdorp El Cabanyal werd jarenlang bedreigd door de sloopkogel om de toeristenindustrie in Valencia te versterken. In deze aflevering van de GO Zomertour gaan we naar wat een van de coolste wijken van Europa moet zijn.

Uitgelicht
Casus

12 augustus 2022

Van hobbywijk naar duurzame wijk door Claudia Bouwens (KAN Bouwen)

Ecolonia revisited: het duurzame pionierswijkje 30 jaar verder

30 jaar oud is het bont samengestelde Dubo-wijkje Ecolonia inmiddels. René Didde reisde af naar Alphen aan den Rijn en sprak met bewoners, ontwerpers en andere betrokkenen. Wat zijn de lessen?

Casus

11 augustus 2022

Muziek en films door Maksim Safaniuk (Shutterstock)

Ontspannen genieten en bijleren deel 3 (slot): de GO.nu-films en muziek

De zomer is natuurlijk niet compleet zonder de lees- en luistertips van Gebiedsontwikkeling.nu. We vroegen de GO-redactie en het SKG-team van de TU Delft om hun suggesties. We sluiten het drieluik van favo’s af met de films en de muziek.

Persoonlijk

10 augustus 2022