Flexwoningen Kesterendreef door G.Lanting (bron: Commons Wikimedia)

Een snelle oplossing om de woningnood op te lossen? Dat zijn flexwoningen (nog) niet

19 mei 2021

2 minuten

Nieuws Flexwonen wordt steeds vaker genoemd als één van de oplossingen om het woningtekort in Nederland op te lossen, vooral om kwetsbare groepen een dak boven het hoofd te bieden. Toch komen de projecten steeds vaker moeilijk van de grond.

“Woningcorporaties zorgen de komende twee jaar voor 10.000 flexwoningen voor mensen die dringend een woning nodig hebben. Gemiddeld gaat het tot 2035 over jaarlijks 3.500 flexwoningen.” De ambities in de eerder dit jaar verschenen Actieagenda Wonen zijn helder. In het door 34 partijen ondertekende document worden flexwoningen genoemd als een van de oplossingen om kwetsbare doelgroepen een dak boven het hoofd te bieden. Niet alleen voor jongeren en studenten, maar ook voor (dreigend) daklozen, mensen die een instelling verlaten, arbeidsmigranten en statushouders. Oftewel: tijdelijke of verplaatsbare woningen als ideale oplossing voor de spoedzoeker.

Helse opgave

Van de voornemens om snel veel tijdelijke woonruimte te realiseren komt vooralsnog weinig terecht. Uit onderzoek van Cobouw blijkt dat bewoners steeds vaker een stokje steken voor de komst van de tijdelijke woningen. De afgelopen maanden hebben bezwaarprocedures ervoor gezorgd dat projecten door heel Nederland kleiner zijn geworden. Zo zorgden 1400 handtekeningen ervoor dat er in het Brabantse Rosmalen niet 300 maar 250 flexwoningen kwamen. Makers van de petitie vreesden voor de “veiligheid, kindvriendelijkheid en leefbaarheid van de wijk.” Daarnaast zorgde de communicatie vanuit de gemeente voor veel woede onder de bewoners.

De combinatie van onvrede over de communicatie vanuit de overheid en zorgen over de nieuwe bewoners zorgde op meer plekken in Nederland voor onrust. Gevolg is dat de geschikte locaties voor de flexwoningen als sneeuw voor de zon verdwijnen, omdat omwonenden zich verzetten tegen de plannen. Het is dan ook zeer twijfelachtig of het gedroomde aantal gebouwde tijdelijke woningen van 10.000 in 2022 wordt gehaald. Ook Rob Haans, bestuursvoorzitter van woningcorporatie De Alliantie, uitte begin deze maand zijn zorgen tegen BNR Nieuwsradio. “Het wordt een helse opgave om de benodigde tijdelijke bouwlocaties voor nog tienduizend flexwoningen te realiseren voor het eind van 2022.”

Concurrentie

Uit een onderzoek van corporatiekoepel Aedes onder 140 woningcorporaties, die vooral werkzaam zijn in de grotere gemeenten, blijkt verder dat een toename van het aantal daklozen voor nog meer druk op het beschikbare aantal tijdelijke woningen zorgt. Aedes stelt dat gemeenten onvoldoende locaties beschikbaar stellen, waardoor er ‘concurrentie’ ontstaat tussen verschillende kwetsbare groepen. Vooral in de grote steden merken corporaties dat dit probleem speelt.


Bekijk het onderzoek van Cobouw.nl


Cover: ‘Flexwoningen Kesterendreef’ door G.Lanting (bron: Commons Wikimedia)


Jasper_monster_sandervanwettum door Sander van Wettum (bron: SKG)

Door Jasper Monster

Redacteur Gebiedsontwikkeling.nu


Meest recent

Ellen van Bueren Column Cover door Esther Dijkstra (bron: Esther Dijkstra)

Laten we niet blind varen op apps die klimaatrisico’s in één cijfer vatten

Er zijn steeds meer apps die risico’s van klimaatverandering in beeld brengen. Columnist Ellen van Bueren voor al te gemakkelijk gebruik van data. “Je kunt je voorstellen dat zo’n app al snel een eigen leven gaat leiden.”

Opinie

4 maart 2024

Terneuzen en de Westerschelde door Milliped (bron: Wikimedia)

In Zeeland reikt de Regio Deal tot over de grens

De Zeeuws-Vlaamse North Sea Port Regio heeft een Regio Deal gesloten. Waar liggen kansen in het meest zuid-westelijke puntje van Nederland?

Interview

4 maart 2024

Machiel van Dorst door Machiel van Dorst (bron: Machiel van Dorst)

Gezondheid in de stad: geef de mens het gevoel van controle

Als hoogleraar aan de TU Delft pleit Machiel van Dorst voor een herwaardering van de menselijke maat in het stadsontwerp. Te lang ging het in de openbare ruimte louter om efficiëntie en te weinig om menselijk welbevinden.

Interview

1 maart 2024