Bouwplaats door Jamie Street (bron: Unsplash)

Actieagenda Wonen: 34 partijen bouwen de komende tien jaar 1 miljoen woningen

23 februari 2021

3 minuten

Nieuws Meer nieuwbouw, betaalbare woningen, leefbare wijken en zorg voor bewoners. Dat zijn de uitganspunten van de Actieagenda Wonen, die eerder deze maand werd gepresenteerd. De 34 partijen die de agenda hebben ondertekend, willen samen met het nieuwe kabinet de komende tien jaar 1 miljoen huizen bouwen zodat er meer betaalbare huur- en koopwoningen beschikbaar komen. Dat blijkt uit het gezamenlijke persbericht van de initiatiefnemers.

Nederland komt inmiddels meer dan 330.000 huizen tekort en wonen dreigt voor veel mensen onbetaalbaar te worden. Een hele generatie dreigt de aansluiting op de woningmarkt te verliezen. De leefbaarheid in een aantal wijken gaat achteruit en de verduurzaming van woonwijken komt niet snel genoeg van de grond. Daarom heeft een unieke brede coalitie van partijen de Actieagenda Wonen opgesteld. De partners zijn allen actief op het terrein van wonen, bouwen, zorg en welzijn en hebben soms uiteenlopende belangen. Toch slaan ze nu eensgezind de handen ineen en presenteren ze een breed gedragen plan voor het wonen voor de komende 10 jaar.

Urgentie is hoog

Het is tijd om een periode van hervormen en bezuinigen achter ons te laten en om te buigen naar innoveren en investeren, zo vindt de coalitie. “Veel te veel mensen in Nederland wachten op een huis”, zegt Martin van Rijn, oud-minister en voorzitter van Aedes, de vereniging van woningcorporaties en initiatiefnemer van de coalitie. “We maken ons zorgen over kwetsbare wijken en bewoners die soms andere hulp en zorg nodig hebben dan voor hen beschikbaar is. De urgentie is hoog. Daarom hebben wij allemaal gekeken wat wij de komende jaren kunnen doen en zijn daarbij tot de grens van onze mogelijkheden gegaan.”

Zo is volgens de partijen een veelomvattend en ambitieus plan ontstaan dat wordt gepresenteerd als hun aanbod aan het volgend kabinet. De voorstellen zijn ‘haalbaar als een nieuw kabinet actief bijdraagt en meewerkt door een aantal randvoorwaarden te regelen’. De partners van de Actieagenda Wonen vragen financiële steun, verbetering van investeringscondities, een aantal nieuwe beleidsmaatregelen en een actieve rol van het Rijk op de woningmarkt. Een minister voor Wonen moet de opgaven binnen het wonen coördineren, aldus alle opstellers van de actieagenda. Van Rijn: “Alles hangt met elkaar samen, je moet er niet lukraak uit shoppen. Ons woonplan kan integraal in een nieuw regeerakkoord. En dan kunnen we snel aan de slag, wat vervolgens ook flink wat extra werkgelegenheid oplevert.” 

NOVI-impuls

De plannen van de 34 partijen zijn omvangrijk. Zo willen ze samen een miljoen nieuwe woningen bouwen in de komende tien jaar. Een derde in het sociale segment, een derde in het middensegment en een derde in de vrije sector. Rijk, provincies en gemeenten leveren tijdig voldoende locaties tegen passende grondprijzen. Er komt een minister voor Wonen die het woningbouwprogramma coördineert op basis van afspraken in regionale investeringsagenda’s. Daarnaast houden corporaties en commerciële verhuurders bij de toewijzing van huur- en koopwoningen rekening met starters, doorstroom en doelgroepen om de betaalbaarheid te kunnen blijven garanderen.

Om de leefbaarheid in de wijken te vergroten gaan gemeente, woningcorporaties en zorg- en welzijnsorganisaties intensiever samenwerken met elkaar en met bewoners in wijken. Er gaat extra geld naar leefbaarheid en er komen meer wijkbeheerders. Voor de verduurzaming van de woningvoorraad moet er een landelijk uitvoeringsprogramma komen waarin gemeentes een lokale regierol hebben. Om al deze investeringen en plannen mogelijk te maken, vraagt de coalitie aan het Rijk onder andere om de Woningbouwimpuls te verbreden naar een NOVI-impuls van 2 miljard per jaar en de verhuurderheffing af te schaffen in ruil voor concrete afspraken.

Ondertekenaars actieagenda wonen: Aannemersfederatie Nederland (AFNL) / ActiZ / Aedes / ANBO / Centrum Hout / Energie-Nederland / De Bouwagenda / de Nederlandse ggz / Divosa / FME / G40 / Interprovinciaal Overleg (IPO) / Kences / Koninklijke Bouwend Nederland / Koninklijke Hibin / Koninklijke NLingenieurs / Koninklijke OnderhoudNL / Nederlandse Coöperatieve Vereniging van Makelaars en Taxateurs (NVM) / Nederlandse Ondernemersvereniging voor Afbouwbedrijven (NOA) / Nederlandse Vereniging van Banken / Nederlandse Vereniging Toeleverende Bouwmaterialenindustrie (NVTB) / NEPROM / Netbeheer NL / Romazo Professionals / Sociaal Werk Nederland / Techniek Nederland / Valente / Vastgoedmanagement Nederland / Verbond van Verzekeraars / Vereniging Eigen Huis / Vereniging Nederlandse Gemeenten / Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed, Nederland (IVBN) / WoningBouwersNL / Woonbond


Lees het volledige persbericht op de website van Aedes.


Cover: ‘Bouwplaats’ door Jamie Street (bron: Unsplash)


aedes logo

Door Aedes

vereniging van Woningcorporaties


Meest recent

Dommelse Watermolen door BotMultichill (bron: Wikimedia Commons)

Water, bodem én historie sturend

Historische Geo-informatie Systemen (HGIS) kunnen worden gebruikt als hulpmiddel bij ontwerpopgaven die worden gestuurd door water en bodem. Toevoeging van de historische laag zorgt voor bewustwording en zelfs draagvlak.

Onderzoek

23 februari 2024

Waterfront Harderwijk, eerder winnaar van de SKG Publieksprijs door Sebastian van Damme (bron: Synchroon)

Stem nu op uw favoriet voor de SKG Publieksprijs 2024!

Stem nú op uw favoriete duurzame gebiedsontwikkeling. Tijdens het SKG Jaarcongres op 28 maart wordt bekend gemaakt welk project de SKG Publieksprijs 2024 wint.

Uitgelicht
SKG Nieuws

23 februari 2024

Vos Logistics, Oss door Joyce Roosenhart (bron: Wikimedia Commons)

‘Verdozing’ tegengaan – met nog grotere dozen (die zelfs de lucht in kunnen)

De groei van het aantal grote distributiecentra – ‘dozen’ in de volksmond – zet onverminderd voort. Om het landschap te sparen, stellen logistiek wetenschappers voor distributiecentra te bundelen in grote clusters.

Onderzoek

23 februari 2024