Eerste MCD Great Books-bijeenkomst over ‘Arrival City’

30 maart 2012

3 minuten

Verslag Tijdens de eerste bijeenkomst in het kader van het door de Master City Developer (MCD) georganiseerde ‘Great Books Programma’ stond het boek ‘Arrival City’ (2010) centraal. Dit boek, geschreven door de Canadese journalist Doug Saunders, gaat in op stedelijke wijken over de hele wereld, waarin vooral migranten wonen.

In steden van aankomst vestigen zich mensen die voor zichzelf en hun gezin een beter toekomstperspectief willen opbouwen. Vaak zijn de migranten afkomstig uit rurale gebieden. Saunders beschrijft onder andere dat door deze historisch grootste trek van rurale naar urbane gebieden uiteindelijk de groei van de wereldbevolking zal stabiliseren. Hij analyseert diverse stedelijke gebieden in de wereld (zoals Slotervaart in Amsterdam) en geeft aan wat een arrival city succesvol kan maken. Kenmerkend voor zijn (journalistieke) houding is dat hij liever de verhalen van binnenuit vertelt (‘de verhalen van de mensen die je niet makkelijk te spreken krijgt’) dan als expert op te treden. Doug Saunders liet deze avond van zich horen middels een audioboodschap, waarin hij de kern van zijn ideeën beschreven in Arrival city toelichtte op basis van zijn bevindingen in Amsterdam Slotervaart en Antwerpen 2060.

Eerste MCD Great Books-bijeenkomst over ‘Arrival City’ - Afbeelding 1

‘Eerste MCD Great Books-bijeenkomst over ‘Arrival City’ - Afbeelding 1’


Door Saunders genoemde succesvoorwaarden, die zouden moeten leiden tot benutten van economische potentieel en opwaartse sociale mobiliteit (bron: MCD):

  • Voor immigranten is er de mogelijkheid tot eigendom van de grond waarop hun woning staat, zodat ze kunnen profiteren van waardestijgingen.
  • De voorzieningen, op het gebied van veiligheid, sanitair en onderwijs, zijn op orde. Investeer in het beste onderwijs van de stad (juist in armere wijken), zodat het ‘een strijd wordt om toegelaten te worden tot de school, in plaats deze te verlaten’.
  • Zorg voor een goede infrastructuur om goed aangehaakt te blijven bij de rest van de maatschappij;
  • Ondernemerschap wordt gestimuleerd en gefaciliteerd; er bestaat bijvoorbeeld de mogelijkheid om een eigen winkel te openen. Economische integratie gaat vooraf aan sociale integratie, terwijl nu veelal van het omgekeerde wordt uitgegaan.
  • De immigranten worden geaccepteerd en hun aanwezigheid wordt gelegaliseerd. Ze maken kans om (op termijn) volwaardig en gelijkwaardig deel te nemen aan de maatschappij.
  • Flexibiliteit in ruimtelijke en sociaal-economische planning is benodigd om in te spelen op bottom-up initiatieven vanuit de wijk.
  • Zet in op veiligheid, door middel van community-based policing
  • Stedelijke dichtheid en functiemenging zijn van belang om economisch draagvlak voor voorzieningen te creëren.

Saunders’ boek handelt wat betreft Nederlandse arrival cities alleen over Amsterdam Slotervaart, maar hij gaf te kennen ernaar uit te kijken om zich meer in Rotterdam te verdiepen. In een eerder gesprek met de MCD3 deelde hij een eerste observatie: hij ziet de evenwichtige ruimtelijke verdeling van immigranten over Rotterdam in vergelijking met Amsterdam als een kans, omdat de armere buurten niet zijn afgescheiden van het economische hart.

Voor een pdf van de volledige publicatie zie bijlagen.


Portret - Arienne Mak

Door Arienne Mak

Projectmedewerker bij Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling TU Delft


Meest recent

Daniela Maiullari bovenop de Euromast in Rotterdam door Adam Klugkist (bron: tudelft.nl)

Steeds heter in de stad, gebouwkoeling wordt cruciale ontwerpvraag

De steden worden heter en de koelingsvraag van gebouwen neemt navenant toe. TU Delft-onderzoeker Daniela Maiullari ontwikkelt methoden om de gevolgen van klimaatverandering beter in beeld te brengen. Doel: een klimaatresponsieve stad.

Onderzoek

7 juni 2023

Het Park. Rotterdam door GLF Media (bron: Shutterstock)

PBL: bouw huizen aan het stadspark, dat is goed voor het groen én de stad

Gebruik de randen van de Nederlandse stadsparken voor het bouwen van woningen, zegt het PBL. Dat levert tienduizenden woningen op die ook nog eens een hoge economische én maatschappelijke waarde hebben.

Onderzoek

7 juni 2023

De Grote Wetering door Paul van Beek (bron: Paul van Beek)

Wie is er bang voor rood, groen én blauw?

Droge zandgronden, woningnood, monofunctioneel landschapsgebruik: een complexe cocktail. Bij ’s-Hertogenbosch proberen ontwikkelingsmanager Georgeanne de Leuw –-van Liebergen en landschapsarchitect Paul van Beek nieuwe koppelingen te maken.

Interview

6 juni 2023