Eerste MCD Great Books-bijeenkomst over ‘Arrival City’

30 maart 2012

3 minuten

Verslag Tijdens de eerste bijeenkomst in het kader van het door de Master City Developer (MCD) georganiseerde ‘Great Books Programma’ stond het boek ‘Arrival City’ (2010) centraal. Dit boek, geschreven door de Canadese journalist Doug Saunders, gaat in op stedelijke wijken over de hele wereld, waarin vooral migranten wonen.

In steden van aankomst vestigen zich mensen die voor zichzelf en hun gezin een beter toekomstperspectief willen opbouwen. Vaak zijn de migranten afkomstig uit rurale gebieden. Saunders beschrijft onder andere dat door deze historisch grootste trek van rurale naar urbane gebieden uiteindelijk de groei van de wereldbevolking zal stabiliseren. Hij analyseert diverse stedelijke gebieden in de wereld (zoals Slotervaart in Amsterdam) en geeft aan wat een arrival city succesvol kan maken. Kenmerkend voor zijn (journalistieke) houding is dat hij liever de verhalen van binnenuit vertelt (‘de verhalen van de mensen die je niet makkelijk te spreken krijgt’) dan als expert op te treden. Doug Saunders liet deze avond van zich horen middels een audioboodschap, waarin hij de kern van zijn ideeën beschreven in Arrival city toelichtte op basis van zijn bevindingen in Amsterdam Slotervaart en Antwerpen 2060.

Eerste MCD Great Books-bijeenkomst over ‘Arrival City’ - Afbeelding 1

‘Eerste MCD Great Books-bijeenkomst over ‘Arrival City’ - Afbeelding 1’


Door Saunders genoemde succesvoorwaarden, die zouden moeten leiden tot benutten van economische potentieel en opwaartse sociale mobiliteit (bron: MCD):

  • Voor immigranten is er de mogelijkheid tot eigendom van de grond waarop hun woning staat, zodat ze kunnen profiteren van waardestijgingen.
  • De voorzieningen, op het gebied van veiligheid, sanitair en onderwijs, zijn op orde. Investeer in het beste onderwijs van de stad (juist in armere wijken), zodat het ‘een strijd wordt om toegelaten te worden tot de school, in plaats deze te verlaten’.
  • Zorg voor een goede infrastructuur om goed aangehaakt te blijven bij de rest van de maatschappij;
  • Ondernemerschap wordt gestimuleerd en gefaciliteerd; er bestaat bijvoorbeeld de mogelijkheid om een eigen winkel te openen. Economische integratie gaat vooraf aan sociale integratie, terwijl nu veelal van het omgekeerde wordt uitgegaan.
  • De immigranten worden geaccepteerd en hun aanwezigheid wordt gelegaliseerd. Ze maken kans om (op termijn) volwaardig en gelijkwaardig deel te nemen aan de maatschappij.
  • Flexibiliteit in ruimtelijke en sociaal-economische planning is benodigd om in te spelen op bottom-up initiatieven vanuit de wijk.
  • Zet in op veiligheid, door middel van community-based policing
  • Stedelijke dichtheid en functiemenging zijn van belang om economisch draagvlak voor voorzieningen te creëren.

Saunders’ boek handelt wat betreft Nederlandse arrival cities alleen over Amsterdam Slotervaart, maar hij gaf te kennen ernaar uit te kijken om zich meer in Rotterdam te verdiepen. In een eerder gesprek met de MCD3 deelde hij een eerste observatie: hij ziet de evenwichtige ruimtelijke verdeling van immigranten over Rotterdam in vergelijking met Amsterdam als een kans, omdat de armere buurten niet zijn afgescheiden van het economische hart.

Voor een pdf van de volledige publicatie zie bijlagen.


Portret - Arienne Mak

Door Arienne Mak

Projectmedewerker bij Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling TU Delft


Meest recent

Amsterdam, The Netherlands, February 11, 2022: view across a lake with reeds-lined banks towards a modern neighbourhood with mailnly brick housing in IJburg district door Frans Blok (bron: shutterstock)

Leren van Vinex: de toegevoegde waarde van functiemenging en bereikbaarheid

Voor we aan een grote nieuwe opgave beginnen, is het goed achterom te kijken – en te leren van het vorige project. Vastgoedexpert Teun van der Meulen blikt terug op het Vinex-tijdperk om lessen te trekken voor de huidige woningbouwopgave.

Onderzoek

8 februari 2023

Universiteit Twente door Kennispark (bron: Kennispark)

Tweede jeugd voor Kennispark Twente: van campus naar innovatiedistrict

Op een gebiedsontwikkeling wordt steeds vaker het etiket innovatiedistrict geplakt. Zoals in Enschede, waar de universiteitscampus en het naastgelegen bedrijventerrein getransformeerd worden tot innovatiedistrict Kennispark Twente

Casus

7 februari 2023

Wouter Veldhuis Column Cover door Esther Dijkstra (bron: Illustratie Esther Dijkstra, bewerkte foto Arenda Oomen)

Laten we de nieuwe economie nú in ruimtelijke banen leiden

We hebben een nieuw verhaal voor onze economie nodig, stelt columnist Wouter Veldhuis. Voor de ‘dubbel duurzame toekomst’ die hij voor zich ziet, is een belangrijke rol weggelegd voor de ruimtelijke ordening.

Opinie

6 februari 2023