Portret - Arienne Mak

Arienne Mak

Projectmedewerker bij Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling TU Delft


Artikelen door Arienne Mak

65 artikelen

2015.04.13_Factoren van invloed_0_660

Factoren van invloed op economische waardeontwikkeling van bedrijventerreinen

Lelystad Airport mag definitief uitbreiden, zo is op 31 maart 2015 officieel bekendgemaakt. Schiphol heeft namelijk een groeiplafond. In 2020 mogen er maximaal 500.000 vliegbewegingen (starts en landingen) zijn. Zakelijke en verre transfervluchten z…

Nieuws

14 april 2015

2015.03.16_Sessie E: Benutten van lokaal DNA_1_660

Sessie E: Benutten van lokaal DNA in stedelijke ontwikkeling

Lokaal DNA (h)erkennen en benutten: hoe doe je dat? Uitgesproken voorbeeld is Inverdan, het stedenbouwkundig herontwikkelingsprogramma voor het centrum van Zaandam. Nieuwe bebouwing sluit in stijl en kleur aan bij de typisch Zaanse houtbouw. Archite…

Verslag

16 maart 2015

2015.01.07_Kennisontwikkeling in co-creatie_C

Kennisontwikkeling in co-creatie

“In ons nieuwe onderzoekprogramma Smart Urban Regions of the Future (SURF) willen we nog meer dan in eerdere programma’s werken met consortia van wetenschappers en mensen uit de steden zelf. Die interactie is cruciaal.” Dat kondigde programmadirecte…

Persoonlijk

7 januari 2015

2014.10.07_Overleven in de nieuwe wildernis_660

Overleven in de nieuwe wildernis

De cynici – een typisch Nederlands fenomeen, erfenis van Calvijn? – lijken de laatste tijd de overhand te hebben. Als locaties minder snel van de grond komen is ‘gebiedsontwikkeling morsdood’. We zouden ook voor 20 jaar genoeg plancapaciteit hebben,…

Nieuws

7 oktober 2014

2014.07.15_Gebiedsontwikkeling, de ‘Dutch Approach´_cover

Gebiedsontwikkeling, de 'Dutch Approach'

De vakgroep Gebiedsontwikkeling van de TU Delft ontving afgelopen vrijdag samen met de gemeente Delft een internationale delegatie van ruimtelijke planners. Zij bezochten de Faculteit Bouwkunde en de Spoorzone Delft voor internationale kennisuitwiss…

Verslag

15 juli 2014

2014.06.12_Industriepark Kleefse Waard_1_660

Industriepark Kleefse Waard: herontwikkeling met geduld

Het doel van de gebiedstransformatie op Industriepark Kleefse Waard is het creëren van een ultiem vestigingsklimaat en een innovatief economisch perspectief voor cleantech- en productiebedrijven. Onderdelen zijn een goede mix van bedrijven in een ex…

Casus

12 juni 2014

2014.06.12_Rotterdam Central District_1b_660

Rotterdam Central District: mixen van global en local

De combinatie van een hypermodern station met OV-mogelijkheden en ruimte om te ontwikkelen in het hart van de stad maakt Rotterdam Central District tot een unieke locatie in Europa. Een hoogwaardig verblijfsgebied waar een bruisend stadscentrum met…

Casus

12 juni 2014

2014.06.06_Onderneem de stad_0_660

Onderneem de stad

Op welke wijze zal nieuw ondernemerschap de gebiedsontwikkeling richten? En hoe kan gebiedsontwikkeling het nieuwe ondernemerschap faciliteren en stimuleren? De overheid trekt zich terug, maar de opgave om van binnenuit kwaliteit toe te voegen aan…

Verslag

6 juni 2014

2014.05.13_Zachte sturing in de zuidvleugel_660

Zachte sturing in de Zuidvleugel

Sinds 10 jaar bestaat er een krachtige samenwerking tussen de Zuid-Hollandse overheden, NS en ProRail. Deze samenwerking gaat onder de naam van Stedenbaan (vroeger StedenbaanPlus). Doel van samenwerking is de versterking van de bereikbaarheid van de…

Nieuws

13 mei 2014

2014.04.15_Geld en gebiedsontwikkeling_0_660

Geld en gebiedsontwikkeling: morgen gezond weer op

In dit artikel gaan we in op de veranderende financieringscondities en schetsen we een perspectief voor de toekomst. Ook belichten we het project Spoorzone Delft, ter illustratie van het op orde brengen van de gemeentelijke balans en de projectbalan…

Nieuws

15 april 2014

2014.01.15_Strijp-S_1_660

Sessie D - Strijp-S, Eindhoven: De -S van Strijp en Smart City

Veel grondexploitaties staan momenteel onder druk. Op Strijp-S is daarom gekozen slim te sturen op deelexploitaties vanuit een staande grondexploitatie. Integrale samenwerking tussen gemeente, corporaties en commerciële partijen is de basis op Strij…

Verslag

3 april 2014

2013.06.10_zorgen voor vastgoed_660

Wat weten (we) over de opgave in zorgvastgoed?

Het afgelopen jaar zijn er op Gebiedsontwikkeling.nu veel artikelen verschenen over de opgave in zorgvastgoed. De redactie heeft de belangrijkste uitdagingen voor u op een rij gezet; wat wil de bewoner, nieuwe arrangementen en ontschotten. Vertrekpu…

Nieuws

25 februari 2014

Regie op de ondergrond

Een duurzame energievoorziening op gebiedsniveau gefaseerd en met beperkte voorinvesteringen realiseren: hoe doe je dat? De gemeente Groningen besloot begin 2013 tot een collectief WKO-systeem voor het Europapark: een nieuw 43 hectare groot kantoren…

Casus

28 januari 2014

2013.12.12_Militair museum soesterberg_1_660

Militair Museum Soesterberg: met gebiedsontwikkeling een verhaal vertellen

In oktober 2014 opent het nieuwe Nationaal Militair Museum (NMM) de deuren voor het publiek op de voormalige vliegbasis Soesterberg. Met Heijmans is een zogenaamd DBFMO-contract gesloten voor de ontwikkeling van het museum, waarbij het bedrijf niet…

Casus

12 december 2013

2013.09.18_waalweelde_ENG_500

Waal River: widespread cooperation

Quality in town and country planning, water safety and integrality are the core objectives in the WaalWeelde programme, an area development project along the river Waal. The Waal is the main distributary branch of the river Rhine flowing through the…

Casus

16 september 2013

Thumb_MCD logo_180px

Meters maken met de softe kant van vastgoed

Passie tekende dit jaar de opening van de Master City Developer (MCD) opleiding in de Forumzaal van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Passie voor stedelijke gebiedsontwikkeling, voor vastgoed, en voor de andere disciplines die nu voor een belangrij…

Verslag

5 september 2013

2013.08.27_Hoog Catharijne_1_660

Verbouwen met de winkel open

Het goed functionerende, maar gedateerde winkelcentrum Hoog Catharijne wordt veertig jaar na de bouw ingrijpend vernieuwd. Het wordt lichter en ruimer. De aansluiting op de binnenstad wordt natuurlijker en de verbinding met het station beter. De sta…

Casus

27 augustus 2013

2013.07.01_VSH-bijeenkomst_1_500

Van verkeersriool naar klinkende namen

‘Vier grote projecten gelijktijdig realiseren, dat is niet eerder vertoond in een Nederlandse binnenstad.’ Zowel de gemeente als de betrokken marktpartijen zijn vastbesloten om de Haagse Binnenstad nog aantrekkelijker te maken, bleek tijdens de zome…

Verslag

1 juli 2013

2013.06.26_Eerste c2c-bedrijventerrein_660

Eerste C2C-bedrijventerrein in Nederland

Een kantorengebied met een zo optimaal mogelijk gesloten kringloop: Park 20|20 in Hoofddorp wordt ontwikkeld volgens de principes van cradle to cradle. Naast duurzaam bouwen vormen het nieuwe werken en de menselijke maat het uitgangspunt. Het ontwer…

Casus

26 juni 2013

Herbestemmen leegstaand vastgoed is groeimarkt

De voorzitter van het Herbestemmingsteam Duco Stadig vertelt hoe het H-team herbestemming in Nederland stimuleert. De aanpassing van de wet- en regelgeving is hierbij cruciaal. Binnenkort vindt een versoepeling van tijdelijk gebruik plaats: waar dit…

6 juni 2013