Eindhoven Centrum (door Wsciekle Flaczki op Flickr) door Wsciekle Flaczki (bron: Flickr)

Eindhoven ontmoedigt auto's voor een hoogstedelijk én leefbaar centrum

11 september 2020

2 minuten

Nieuws Eindhoven wil in de komende 20 jaar maximaal 21 duizend woningen in het centrum toevoegen. Om de lichtstad leefbaar te houden, is het nodig autoverkeer binnen de ring terug te dringen en meer groen en water toe te voegen. Dit staat in plannen van de gemeente Eindhoven.

In de Woondeal die de regio Eindhoven vorig jaar met het Rijk heeft gesloten, is afgesproken dat Eindhoven 40 duizend woningen toevoegt tot 2040. Het college kiest ervoor vooral het centrum verder te verstedelijken en daar in de komende 20 jaar maximaal 21 duizend woningen bij te bouwen. Zo zijn in de Verdichtingsvisie van de gemeente Eindhoven 7 locaties in het centrum aangewezen waar plaats is voor woontorens van 70 tot 160 meter hoog.

Aantrekkelijke, gezonde stad

In de geest van de aanstaande invoering van de Omgevingswet mag verdichting van het centrum alleen plaatsvinden als dit niet ten koste gaat van de leefbaarheid in de binnenstad. Pepijn van Wijmen van bureau APPM deed daarom in opdracht van de gemeente onderzoek naar de consequenties van de forse toename woningen en bewoners. “Een gezonde, leefbare stad maken, zonder meer groen en water en een halt aan de auto, lukt zeker niet,” laat de onderzoeker begin deze maand weten aan het Eindhovens Dagblad. Er is kortom een integrale visie op verdichting nodig: alleen door mobiliteit, groen, water en verstedelijking in samenhang te beschouwen, ontstaat er ruimte voor een aantrekkelijke en gezonde stad.

Onherroepelijk vastlopen

Met de plannen wordt 'een kwaliteitssprong naar een economisch vitale en gezonde stad' beoogd. Zo wil de gemeente doorgaand autoverkeer door het centrum beperken, omdat met een forse toename van het aantal bewoners het verkeer in het centrum anders onherroepelijk vastloopt. De gemeente wil dan ook andere vormen van vervoer gaan aanmoedigen: de fiets, lopen en openbaar vervoer. Om automobilisten te stimuleren gebruik te maken van de ring en de randweg buiten de stad, wil de gemeente maatregelen nemen om het verkeer daar beter te laten doorstromen.

Om de leefbaarheid verder te vergroten, zet de gemeente in op vergroening, verduurzaming en het tegengaan van de gevolgen van klimaatverandering. Dit doet zij onder meer door beekdalen te verbreden en groen toe te voegen in de binnenstad, met een doelstelling van 10 procent minder verharding dan het gebied momenteel kent.


Cover: ‘Eindhoven Centrum (door Wsciekle Flaczki op Flickr)’ door Wsciekle Flaczki (bron: Flickr) onder CC BY 2.0, uitsnede van origineel


Portret - Joost Zonneveld

Door Joost Zonneveld

Hoofdredacteur van Gebiedsontwikkeling.nu


Meest recent

Wembley stadion in Londen door FedericoCangiano (bron: Shutterstock)

Het grote vlaggenschip, dit leert Feyenoord City ons over aanjagers en vertragers in gebiedsontwikkeling

De vervlechting van aanjagers met gebiedsontwikkeling creëert zowel kansen als risico’s, zo laten Wouter Jan Verheul en collega-onderzoekers van Arcadis zien met hun onderzoek naar Feyenoord City. Wat kunnen we hiervan opsteken?

Uitgelicht
Analyse

24 mei 2024

Project Groeneweerd, onderdeel van de Tuinen van Zandweerd in Deventer. door Jonah Samyn (bron: De Architect)

Landschappelijk klein wonen met elkaar, zo ontwerpt Woonpioniers dat

Het tikt behoorlijk veel boxjes: compact wonen zonder veel spullen en ballast, in de sociale huur, onder architectuur ontworpen en ingepast in stedenbouw en landschap. We kijken rond bij acht bijzondere tiny houses in Deventer.

Casus

24 mei 2024

GO weekoverzicht 23 mei 2024 door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van de realiteitscheck

Deze week stond op Gebiedsontwikkeling.nu de realiteitscheck centraal. Van de woningbouw in het coalitieakkoord, de inzet van data voor de invulling van plinten en de manier waarop verdichting helpt bij een gezonde leefomgeving.

Weekoverzicht

23 mei 2024