Eindhoven Centrum (door Wsciekle Flaczki op Flickr)

Eindhoven ontmoedigt auto's voor een hoogstedelijk én leefbaar centrum

11 september 2020

2 minuten

Nieuws Eindhoven wil in de komende 20 jaar maximaal 21 duizend woningen in het centrum toevoegen. Om de lichtstad leefbaar te houden, is het nodig autoverkeer binnen de ring terug te dringen en meer groen en water toe te voegen. Dit staat in plannen van de gemeente Eindhoven.

In de Woondeal die de regio Eindhoven vorig jaar met het Rijk heeft gesloten, is afgesproken dat Eindhoven 40 duizend woningen toevoegt tot 2040. Het college kiest ervoor vooral het centrum verder te verstedelijken en daar in de komende 20 jaar maximaal 21 duizend woningen bij te bouwen. Zo zijn in de Verdichtingsvisie van de gemeente Eindhoven 7 locaties in het centrum aangewezen waar plaats is voor woontorens van 70 tot 160 meter hoog.

Aantrekkelijke, gezonde stad

In de geest van de aanstaande invoering van de Omgevingswet mag verdichting van het centrum alleen plaatsvinden als dit niet ten koste gaat van de leefbaarheid in de binnenstad. Pepijn van Wijmen van bureau APPM deed daarom in opdracht van de gemeente onderzoek naar de consequenties van de forse toename woningen en bewoners. “Een gezonde, leefbare stad maken, zonder meer groen en water en een halt aan de auto, lukt zeker niet,” laat de onderzoeker begin deze maand weten aan het Eindhovens Dagblad. Er is kortom een integrale visie op verdichting nodig: alleen door mobiliteit, groen, water en verstedelijking in samenhang te beschouwen, ontstaat er ruimte voor een aantrekkelijke en gezonde stad.

Onherroepelijk vastlopen

Met de plannen wordt 'een kwaliteitssprong naar een economisch vitale en gezonde stad' beoogd. Zo wil de gemeente doorgaand autoverkeer door het centrum beperken, omdat met een forse toename van het aantal bewoners het verkeer in het centrum anders onherroepelijk vastloopt. De gemeente wil dan ook andere vormen van vervoer gaan aanmoedigen: de fiets, lopen en openbaar vervoer. Om automobilisten te stimuleren gebruik te maken van de ring en de randweg buiten de stad, wil de gemeente maatregelen nemen om het verkeer daar beter te laten doorstromen.

Om de leefbaarheid verder te vergroten, zet de gemeente in op vergroening, verduurzaming en het tegengaan van de gevolgen van klimaatverandering. Dit doet zij onder meer door beekdalen te verbreden en groen toe te voegen in de binnenstad, met een doelstelling van 10 procent minder verharding dan het gebied momenteel kent.


Cover: ‘Eindhoven Centrum (door Wsciekle Flaczki op Flickr)’


Portret - Joost Zonneveld

Door Joost Zonneveld

Hoofdredacteur van Gebiedsontwikkeling.nu


Meest recent

Mensen op de trappen en roltrappen in het Groninger Forum in Nederland door Marc Venema (bron: Shutterstock)

Spontaan contact goed voor sociale cohesie in superdiverse wijken – maar hoe?

Spontaan contact tussen bewoners zorgt voor meer verbinding, maar hoe creëer je die ontmoetingen in superdiverse wijken? Het Kennisplatform Inclusief Samenleven (KIS) komt met concrete aanbevelingen voor ontwerpers, ontwikkelaars en bestuurders.

Onderzoek

24 maart 2023

Bedrijventerrein door Tim Roberts Photography (bron: Shutterstock)

Ondernemers Noord-Holland ageren met eigen visie tegen gebrek aan werklocaties

De ondernemers in Noord-Holland hebben onder leiding van Friso de Zeeuw zelf een visie opgesteld. Inzet: er moet meer oog komen voor de werklocaties. En transformatie naar wonen is echt passé.

Opinie

24 maart 2023

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van vervulde wensen en nieuwe beloftes

De afgelopen week kwamen in Den Helder wensen uit en bleek co-creatie een stilzwijgende belofte. En dat terwijl woningcorporaties en gebiedsontwikkelaars juist hun beloftes samen moeten waarmaken.

Nieuws

23 maart 2023