Smart city and communication network concept door metamorworks (bron: Shutterstock)

Enquête: oproep aan gebiedsontwikkelaars over inzet slimme technologie

17 september 2021

2 minuten

Onderzoek TU Delft-student Douwe Schoemaker doet onderzoek naar de vraag in hoeverre slimme technologie wordt toegepast in gebiedsontwikkeling. Denk aan nieuwe mogelijkheden van het Internet of Things of aan een digital twin, waarmee een virtuele representatie van een gebied kan worden gebruikt in een ontwerp. Om een goed beeld te krijgen van de adoptie van dergelijke nieuwe, slimme technologie kan hij de hulp van alle betrokken partijen binnen gebiedsontwikkeling gebruiken.

Hoe ervaart u de adoptie van deze slimme technologieën binnen uw bedrijf? Om daarachter te komen, vragen we u als stakeholder binnen gebiedsontwikkeling voor 5 oktober een aantal vragen te beantwoorden. U kunt deze enquête hier invullen. Deze is anoniem en duurt ongeveer 10 minuten.

De digitale revolutie heeft invloed op alle aspecten van ons leven. In mijn afstudeeronderzoek voor de studie Management in the Built Environment richt ik mij op wat in Nederland wel bekend staat als Smart Industry. Het gaat dan om het inzetten van slimme technologie om de traditionele maakindustrie te vernieuwen, te versterken en zo een vierde Industriële Revolutie in gang te zetten.

In het internationaal meer gebruikelijke begrip Industry 4.0 (I4.0) wordt duidelijk gerefereerd aan die vierde Industriële Revolutie. Daarom geef ik in mijn onderzoek daaraan – mede vanwege enkele inhoudelijke verschillen – de voorkeur boven de term Smart Industry. Voor deze enquête hanteren we I4.0 met de definitie: Technologieën die het mogelijk maken de fysieke en digitale wereld samen te voegen en aanzienlijke verbeteringen aan de prestaties en productiviteit te brengen.

Gebiedsontwikkeling maakt met behulp van I4.0 technologieën in kwaliteit, snelheid en het structureren van hun onderliggende managementprocessen (Oesterreich and Teuteberg, 2016) een stille revolutie door. Stil, omdat de adoptie van deze nieuwe technologieën vooralsnog laag lijkt te zijn (Zabidin et al., 2020).

Dat blijkt bijvoorbeeld uit een internationaal onderzoek van adviesbureau Deloitte. Voor dit onderzoek zijn in negentien landen chief executive officers (CEO's) uit verschillende sectoren gevraagd naar hun bereidwilligheid om nieuwe technologieën in te zetten binnen hun bedrijf. Slechts 14% reageerde daar bevestigend op (Deloitte, 2018). De vraag is hoe dit in Nederland zit, is de adoptie hier ook zo laag? En zo ja, hoe kunnen we barrières wegnemen of verlagen?

Om antwoord te krijgen op deze vragen, doe ik een beroep op stakeholders binnen gebiedsontwikkeling om deze enquête in te vullen. Als u uw e-mailadres achterlaat, dan ontvangt u in januari de resultaten van het onderzoek in de vorm van een afstudeerrapport. Alle reacties zijn en blijven anoniem. Ook worden individuele resultaten niet gepubliceerd. Uw bijdrage wordt enkel gebruikt om de algemene kennis omtrent dit onderwerp te verbreden en zo een stap te zetten richting een slimmere en betere bebouwde omgeving.

Bij voorbaat enorm bedankt voor uw bijdrage!


Bronnen

  1. Deloitte: Executives are optimistic about Industry 4.0 but lack confidence in their organizations’ influence and preparedness. (2018, 19 maart). Deloitte.
  2. Lasi, H.; Fettke, P.; Kemper, H.-G.; Feld, T.; Hoffmann, M. Industry 4.0. Bus. Inf. Syst. Eng. 2014, 6, 239–242
  3. Oesterreich, T.D.; Teuteberg, F. Understanding the implications of digitisation and automation in the context of Industry 4.0: A triangulation approach and elements of a research agenda for the construction industry. Comput. Ind. 2016, 83, 121–139
  4. B bidin, N.S.; Belayutham, S.; Ibrahim, K.I. A Bibliometric and scientometric mapping of Industry 4.0 in construction. J. Inf. Technol. Constr. 2020, 25, 287–307. B

Cover: ‘Smart city and communication network concept’ door metamorworks (bron: Shutterstock)


Douwe Schoemaker door Douwe Schoemaker (bron: Linkedin)

Door Douwe Schoemaker

student Management in the Built Environment aan de TU Delft


Meest recent

Studenten protesteren tegen de woningnoodcrisis door etreeg (bron: Shutterstock)

Jong en klem op woningmarkt, creatieve woonconcepten kunnen helpen

Je zult maar jong zijn en een woning willen bemachtigen: geen sinecure. Bram Djajadiningrat Onderzocht welke afwegingen jongvolwassenen maken op de woonmarkt. Concessies zijn onvermijdelijk. Maar nieuwe woonconcepten kunnen helpen.

Onderzoek

29 september 2023

Pipistrelle vleermuis door Rudmer Zwerver (bron: Shutterstock)

Enorme vertraging door één vleermuis? Daar maakt het SMP (hopelijk) een eind aan

Woningbouw- en renovatieprojecten lopen steeds vaker vertraging op door de aanwezigheid van beschermde diersoorten. Met het Soortenmanagementplan liggen ontwikkelingen minder lang stil én blijven de dieren goed beschermd.

Nieuws

29 september 2023

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van de grote beurt

Wil je helemaal bij zijn bij de (gebieds)ontwikkelingen van de afgelopen week? Dan zijn dit de stukken die je gelezen moet hebben. Deze week kwamen de grote ingrepen in de stad aan bod: boulevards, kanaal- en spoorzones en ziekenhuiscampussen.

Nieuws

28 september 2023