Erasmus park, Amsterdam door Nongnut Moijanghan (bron: Shutterstock)

Enquête over gezondheid in gebiedsontwikkelingen: stel uw kennis en ervaring beschikbaar!

6 april 2023

2 minuten

Onderzoek Tim de Groot is student van de Master Management in the Built Environment aan de TU Delft. Hij onderzoekt voor zijn afstuderen hoe gezondheid succesvol geïmplementeerd kan worden in gebiedsontwikkelingen. Bij zijn onderzoek kan hij de hulp goed gebruiken van actoren die betrokken zijn bij gebiedsontwikkelingen in Nederland. Dus daarom: denk mee en vul in die enquête!

Tim de Groot wil een idee krijgen hoe de praktijk denkt over de realisatie van gezonde gebiedsontwikkelingen. Om die reden vraagt hij gebiedsontwikkelaars, gemeenten, provincies, woningcorporaties, stedenbouwkundigen en anderen die zich bezighouden met de realisatie van gezonde gebieden een aantal vragen in te vullen. U kunt de enquête hier invullen. Het invullen kost ongeveer 5 minuten en is volledig anoniem.

De gebouwde omgeving en gezondheid zijn nauw verbonden met elkaar. Het meenemen van gezondheid in de (her)ontwikkeling van gebieden is dan ook belangrijk voor de fysieke, mentale en sociale gesteldheid van hun bewoners en gebruikers. De introductie van groen, ontmoetingsplekken of buurtbijeenkomsten doet iedereen goed.

Deze ingrepen kunnen in het ontwikkelproces prima meegenomen worden door ontwikkelaars en andere partijen. Het komt echter ook voor dat gezondheid gerelateerde aspecten soms door moeilijkheden uit het project worden gefilterd. Net zo goed gebeurt het dat partijen gezondheid in een gebiedsontwikkeling op heel verschillende manieren beoordelen en aanvliegen. Om handvatten aan te bieden aan de praktijk, onderzoekt Tim de Groot daarom welke aanbevelingen kunnen worden meegegeven aan actoren in gebiedsontwikkeling – om daarmee toch gezondheid gerelateerde aspecten succesvol te implementeren.

In deze vragenlijst staan vooral de drijfveren en moeilijkheden centraal die partijen ervaren in de praktijk. Wat zorgt ervoor dat partijen het eens worden? Maar vooral, waar schuurt het en wat merken zij dat lastig gaat? Met deze inventarisatie wordt in vervolgonderzoek geprobeerd aanbevelingen te doen waardoor deze moeilijkheden overkomen kunnen worden en de gezonde gebiedsontwikkeling weer een stap dichterbij komt. Hiervoor is de hulp van actoren in gebiedsontwikkelingen hard nodig om een duidelijk beeld te krijgen.

Mocht u mee willen doen aan dit onderzoek, kunt u de vragenlijst hier invullen. De deadline voor het invullen van de vragenlijst is 16 april. Voor verdere vragen over dit onderzoek, kunt u contact opnemen met Tim de Groot (t.w.s.degroot@student.tudelft.nl).


Cover: ‘Erasmus park, Amsterdam’ door Nongnut Moijanghan (bron: Shutterstock)


Tim de Groot door Tim de Groot (bron: linkedin.com)

Door Tim de Groot

Master student Management in the Built Environment aan de TU Delft


Meest recent

Oude rCitroën auto (deux chevaux) in het Hamerkwartier Amsterdam. door Petra Boegheim (bron: shutterstock)

Het Hamerkwartier in Amsterdam gaat los, als de markt tenminste mee wil doen

Het Hamerkwartier is het volgende grote gebied dat in Amsterdam-Noord aan bod komt voor een stevige gebiedstransformatie. De gemeente haalde Kristiaan Borret uit Brussel om de planontwikkeling mede vorm te geven. Een interview over plan en proces.

Casus

26 februari 2024

Panorama van Den Haag door Sebastian Grote (bron: Shutterstock)

Doorstroming senioren op de woningmarkt realiseren is vermoedens concretiseren

De matige doorstroming van senioren wordt als een van dé problemen op de woningmarkt gezien, maar dé oplossing ontbreekt. In Den Haag wordt door het concretiseren van bestaande vermoedens geprobeerd de beweging op gang te brengen.

Uitgelicht
Onderzoek

26 februari 2024

Dommelse Watermolen door BotMultichill (bron: Wikimedia Commons)

Water, bodem én historie sturend

Historische Geo-informatie Systemen (HGIS) kunnen worden gebruikt als hulpmiddel bij ontwerpopgaven die worden gestuurd door water en bodem. Toevoeging van de historische laag zorgt voor bewustwording en zelfs draagvlak.

Onderzoek

23 februari 2024