evolution

Evolutie, geen revolutie...

17 mei 2017

2 minuten

Veel gebiedsgericht investeren is gebaseerd of visie- of wensdenken. Dit wordt vaak gerationaliseerd door te stellen dat ontwikkelingen tegenwoordig zo snel gaan, zo revolutionair zijn, dat meten geen zin meer heeft. Immers, als bewijsvoering te laat komt om nieuw beleid te informeren, wat is bewijsvoering dan nog waard. Maar is dat niet iets te gemakkelijk, in een verbonden wereld waarin veranderingen elkaar rap opvolgen, is het dan niet juist nog belangrijker om het DNA van de stad te doorgronden?

Steden kunnen alleen dan concurreren wanneer zij kansen aangrijpen die aansluiten bij de bestaande fundamenten. Welke bedrijven, skills en voorzieningen geven de stad een concurrentievoordeel ten opzichte van haar daadwerkelijke concurrenten, en wie zijn dat dan? En, als beleid niet vooraf kunnen informeren, dan is achteraf beleidseffecten meten toch wel het minimum? 

Frank van Oort en Jeroen van Haaren houden in het essay ‘Next Economy, Next City?’ onderdeel van de Economische Verkenningen Rotterdam, een pleidooi voor het meten van de fundamenten en de beleidseffecten van gebiedsgericht investeren. Zij brengen de bestaande fundamenten voor de nieuwe economie in kaart en schetsen de uitgangspunten voor een Next City. Zij stellen dat innovatieve gebieden niet in isolatie kunnen worden ontwikkeld, maar de ontwikkeling daarvan bouwt voort op reeds aanwezige bedrijvigheid, grote concentraties hoogwaardige consumptieve en productieve voorzieningen en een aantrekkelijke woningmarkt. Rotterdam heeft een goed uitgangspunt voor het aansluiten bij de nieuwe economie. Wel bevinden de ingrediënten voor deze nieuwe economie zich veel in de bestaande stad en nabij bestaande economische activiteit. 

Rotterdam verkleurt de laatste jaren van een productiestad naar een consumptiestad, dat is een positieve ontwikkeling, maar niet alle gebieden profiteren daar in gelijke mate van. Rotterdam is groot geworden met productie- en distributieactiviteiten, verbonden aan de Rotterdamse haven, maar kent ook een stevige basis in agrofood, verzekerings- en hoofdkantoren en groot- en detailhandel. Structuurverandering en diversificatie van de regionale economie is van belang om Rotterdam concurrerend te houden. Om dit mogelijk te maken kan beter worden aangesloten bij bestaande sterkten, dan veel middelen te steken in het opnieuw uitvinden van de Rotterdamse economie. Met andere woorden: evolutie in plaats van revolutie. 

Lees hier het volledige essay (pagina 22)


Cover: ‘evolution’


Portret - Jeroen van Haaren

Door Jeroen van Haaren

Stedelijk en regionaal econoom bij het Erasmus Centre for Urban Port and Transport Economics

Frank van oort

Door Frank van Oort

Professor ruimtelijke economie aan Erasmus Universiteit Rotterdam


Meest recent

Puzzelstukjes van gekleurde blokken door Jo Panuwat D (bron: Shutterstock)

Puzzelen met de bottom-up aanpak in de energietransitie

De RES-aanpak gaat van papier naar praktijk. Onderzoekers Martijn van der Steen en Robin Hill laten zien hoe de regionale en bottom-up georiënteerde aanpak van de RES in praktijk gebracht kan worden.

Opinie

28 mei 2024

Vogelvlucht van de Amstel met de Magere Brug in Amsterdam door Make more Aerials (bron: Shutterstock)

Als gemeente proactief én samen de juiste culturele voorzieningen realiseren

Ruimte geven aan cultuur makkelijker maken voor gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam. Dat is het doel van de handreiking Meer ruimte voor cultuur, die onlangs verscheen. Juist in tijden waarin de druk op de woningmarkt hoog is.

Analyse

28 mei 2024

Ellen van Bueren Column Cover door Esther Dijkstra (bron: Esther Dijkstra)

Boodschap burgemeesters voor de Europese verkiezingen wordt niet gehoord

Volgens columnist Ellen van Bueren krijgen lokale stedelijke opgaven te weinig aandacht in de Europese verkiezingscampagnes. En dat is volgens haar een gemiste kans.

Opinie

27 mei 2024