Portret_Jim Schuyt_180px

Exit WWI

12 maart 2012

3 minuten

Opinie Met de Herzieningswet is haast geboden en een onderzoek naar het Vestia-debacle is te belangrijk om overhaaste conclusies te trekken. Wij zijn van de wijken – Bouwteam zonder corporaties? – nieuwe Woningwet nodig

Minder commissies en meer coördinatie

In 2007 zag het ministerie voor Wonen, Wijken en Integratie (WWI) het licht. Ella Vogelaar werd de eerste minister voor dit ‘programmaministerie’ en met de wijkaanpak en de ‘Vogelaarwijken’ werden de wijken in het politieke zonnetje gezet. Drie jaar en drie bewindspersonen later werd dit ministerie opgeheven en werd WWI een directoraat-generaal binnen het ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Met stille trom is ‘Wonen, Wijken en Integratie’ ingeruild voor ‘Wonen, Bouwen en Integratie’ (WBI). Blijkbaar is de wijk uit en het bouwen in. Corporaties liggen hier niet wakker van. Wij waren van de wijken voor WWI, zijn het onder WWI en ook na WWI.
Op zich is het prima dat er meer aandacht wordt besteed aan de bouwsector. Het economische en maatschappelijke belang van deze sector is immers groot. De aandacht voor de bouw is echter versnipperd. Wie dacht dat met het directoraat-generaal WBI de coördinatie voor de bouw bij BZK ligt, heeft het mis. Ook de ministeries van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en van Infrastructuur en Milieu bemoeien zich met de bouw. Waar is de tijd gebleven dat de bouw vanuit één ministerie werd gecoördineerd? Ouderen onder ons kunnen zich nog herinneren dat de Directie Coördinatie Bouwbeleid (DCB) binnen het ministerie van VROM het aanspreekpunt was voor de bouw. Nadat deze directie was opgeheven, trad de versnippering op. We hebben in de bouw geen gebrek aan commissies. De nieuwste loot aan deze stam is het ‘Bouwteam’. Onder aanvoering van voormalig BAM-topman Joop van Oosten gaat deze commissie de drie betrokken ministeries adviseren ‘hoe de bouw sterker uit de crisis kan komen’. Ik vind het opvallend dat niemand uit de kring van de woningcorporaties in dit team zit, terwijl de corporaties bijna 60% van de woningbouwproductie voor hun rekening nemen. Deze week kreeg ik twee uitnodigingen om met het ‘Bouwteam’ van gedachten te wisselen. Ik kan helaas beide keren niet. Als ik wel was aangeschoven zou ik de vraag hebben gesteld waarom de commissie niet de opdracht heeft om te adviseren over de vraag: ‘hoe overleeft de bouw de crisis’. Daarnaast zou ik hebben opgeroepen tot minder commissies, minder versnippering en meer coördinatie. De voormalige Directie Coördinatie Bouwbeleid kan hiervoor worden afgestoft. Onder welk ministerie het wordt gehangen doet er weinig toe.

Vestia en de Herzieningswet

Aanstaande donderdag spreekt de Tweede Kamer met minister Spies over het Vestia-debacle. Dan krijgen we een eerste indruk van wat de politieke gevolgen zijn. Er wordt vast en zeker geroepen dat het financiële toezicht op corporaties beter moet. Ik verwacht dat de Kamerleden nog verder gaan en menen dat kleinere corporaties de oplossing is: dé-fuseren als panacee. Een andere ‘oplossing’ die genoemd zal worden is dat grotere corporaties niet door één bestuurder mogen worden geleid. Wat er bij Vestia is gebeurd kan niet als incident worden afgedaan. Hiervoor is de impact te groot. Naast Vestia ligt ook de Herzieningswet op tafel bij de Tweede Kamer. Deze wet staat op de rol om binnenkort te worden behandeld. Het slechtst denkbare scenario is dat de Kamerleden de behandeling hiervan in verband met Vestia opschorten. We wachten al meer dan tien jaar op een nieuwe Woningwet en telkens sneuvelde die in het zicht van de finish. In de Herzieningswet van voormalig minister Donner zitten belangrijke onderwerpen die dringend geregeld moeten worden. Bijvoorbeeld de wettelijke basis voor het scheiden van DAEB en niet-DAEB activiteiten. De Tweede Kamerleden doen er goed aan de Herzieningswet vast te stellen en de tijd te nemen om de gang van zaken in verband met Vestia goed te onderzoeken en conclusies te trekken. Met de Herzieningswet is haast geboden en een onderzoek naar het Vestia-debacle is te belangrijk om overhaaste conclusies te trekken.

Bron: De Alliantie, 5 maart 2012


Cover: ‘Portret_Jim Schuyt_180px’


Portret - Jim Schuyt

Door Jim Schuyt


Meest recent

Aeisso Boelman column cover door Esther Dijkstra (bron: Illustratie Esther Dijkstra, bewerkte foto Cleo Mulder)

Samenwerken aan de derde generatie sleutelprojecten

Voor een succesvolle aanpak van de NOVEX-gebieden is het verstandig om de methode Sleutelprojecten in te zetten aldus columnist Aeisso Boelman. Breng eerst de samenwerking tussen Rijk en gemeenten op orde en betrek dan pas de markt.

Opinie

24 juni 2024

Vroonermeer, Alkmaar door Aerovista Luchtfotografie (bron: shutterstock)

De Vinex-wijken tussen 2008 en 2020: duurdere huizen, rijkere bewoners

Vinex-wijken zijn steeds meer het domein geworden van mensen met een grotere portemonnee. Uit onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving blijkt dat de gemengde wijk uit het oog verloren is.

Interview

24 juni 2024

Klaprozen met windmolen door Ullision (bron: Shutterstock)

Meer energie – letterlijk – in lokale ruimtelijke ontwikkeling: de zeven principes van Transform

Hoe kan lokale energieopwekking bijdragen aan een duurzame ruimtelijke ontwikkeling? Bert Pots rapporteert over een bijeenkomst van Transform en MooiNL over het bouwen aan succesvolle energiegemeenschappen.

Verslag

21 juni 2024