Portret - Jim Schuyt

Jim Schuyt


Artikelen door Jim Schuyt

5 artikelen

2013.06.10_exit stedelijke vernieuwing_660

Exit stedelijke vernieuwing en weer minder nieuwbouw

De bewoners in de wijken zijn het kind van de rekening. Corporaties kunnen geen bijdrage meer leveren aan de vernieuwing van de stad en de wijken. Ik zong dit lied al eerder: om gemengde wijken te realiseren moeten corporaties, naast sociale huurwon…

Opinie

9 juni 2013

Te veel woningcorporaties

Als het gaat om de financiële continuïteit zijn kleine corporaties veel kwetsbaarder dan grote. Grote corporaties kunnen risico’s beter spreiden. Ik verwacht dan ook dat een nieuwe, financieel geïnspireerde fusiegolf aanstaande is. Ik vind dit voor…

Opinie

9 februari 2013

Portret_Jim Schuyt_180px

Overheid belang bij zelfstandige corporaties

Corporaties hebben in totaal voor € 90 miljard geleend. De schuld van het Rijk bedraagt dit jaar € 407 miljard. Als corporaties weer onderdeel van de overheid worden, moeten deze schulden bij elkaar worden opgeteld. Met de schuld van de corporaties…

Opinie

19 augustus 2012

Noord-Korea

Jim Schuyt - De Engelsen zijn onthutst en geven aan dat de Nederlandse volkshuisvesting met al zijn heffingen en beperkingen eerder doet denken aan Noord-Korea dan aan een zelfstandige sector. Een zeker gevoel van dramatiek kan ze niet worden ontzeg…

Opinie

8 juni 2012

Portret_Jim Schuyt_180px

Exit WWI

Met de Herzieningswet is haast geboden en een onderzoek naar het Vestia-debacle is te belangrijk om overhaaste conclusies te trekken. Wij zijn van de wijken – Bouwteam zonder corporaties? – nieuwe Woningwet nodig

Opinie

12 maart 2012