Photo by Leon Ephraïm on Unsplash door leonephraim (bron: Unsplash)

Experts over PAS: discussie op nationaal niveau nodig

29 augustus 2019

2 minuten

Nieuws Eind mei besloot de Raad van State een streep te zetten door het Programma Aanpak Stikstof, PAS. Op Binnenlands Bestuur geven vier deskundigen antwoord op de vraag hoe we voorkomen dat het land hierdoor op slot gaat. De antwoorden variëren van een nationale discussie tot meer begrip voor hoe slecht het gaat met onze natuur.

Gijs Hoevenaars, werkgroepsecretaris van de commissie milieueffectrapportage (m.e.r.), stelt dat er een omslag nodig in het omgevingsbeleid. Er zullen keuzes gemaakt moeten worden, want er is maar zoveel ruimte voor woningbouw, industrie, wegen en veehouderij. Ergens zal het pijn gaan doen, waarschuwt hij. Hoevenaars pleit bovendien voor een nuchtere benadering van de problematiek. “De discussie die nu wordt gevoerd gaat vooral over de vraag hoe we vastgelopen projecten kunnen loswrikken. Je zou net zo goed als uitganspunt kunnen nemen dat het door de stikstofuitstoot heel slecht gaat met onze natuurgebieden. “

Een mogelijke oplossing komt naar voren bij Advocaat Rachid Benhadi, die het voorbeeld aanhaalt van de Brabantse kwestie rondom Veldhoven. Hier paste de gemeente de ADC-toets toe (geen alternatieven, een dwingende reden en compensatie voor de natuur), waarna de Raad van State - ondanks de strengere stikstofregels - toch toestemming gaf voor een project. Volgens Benhadi leent de ADC-toets zich vooral voor grote projecten zoals het vliegveld bij Lelystad, maar voor kleinere projecten zal het lastig worden om dwingende redenen voor openbaar belang te vinden. 

Openbaar belang?

Maar, stelt Brabants gedeputeerde Rik Grashoff, het is een ‘groot misverstand’ dat je de ADC-toets voor veel projecten kan toepassen. “Je zult keihard bewijs moeten aanvoeren voor de maatschappelijke noodzaak. Er mogen geen alternatieven voorhanden zijn. Als compensatie voor de stikstofuitstoot moet extra natuur worden gerealiseerd. Bij Veldhoven was het alternatief een drukke weg die dwars door een aantal dorpskernen liep.”

Aart de Kuijf (wethouder voor plattelandsontwikkeling voor SGP in Barneveld) vindt als laatste een discussie op nationaal niveau op zijn plaats. Want wat kun je allemaal scharen onder openbaar belang? Vallen woningen hier ook niet onder? 


Cover: Photo by Leon Ephraïm

Meer lezen over toestemmingverlening zonder PAS kan op Rijksoverheid.nl

Lees verder op Binnenlandsbestuur.nl


Cover: ‘Photo by Leon Ephraïm on Unsplash’ door leonephraim (bron: Unsplash) onder CC0 1.0, uitsnede van origineelMeest recent

woningbouw bouwen amsterdam houthaven

Wonen is zoveel meer dan stenen stapelen alleen

Flip ten Cate fileert het huidige woningbouwdebat waarin het louter over kwantiteit, geld en bouwmethoden lijkt te gaan. Terwijl wonen zoveel meer is dan alleen bouwen. Nederland heeft een traditie hoog te houden in bouwen aan samenleven.

Opinie

23 mei 2024

Gracht in Dordrecht door Celli07 (bron: Shutterstock)

Vanuit gezondheid ontwerpen leidt tot meer woningen (en een gezondere omgeving)

Wat krijg je als de gezondheid van de huidige en toekomstige bewoners leidend is bij het ontwerpen van de stad? Niet alleen een gezondere leefomgeving, maar ook meer woningen – aldus de provincie Zuid-Holland.

Onderzoek

22 mei 2024

Centraal Station in Rotterdam door Alexandre Rotenberg (bron: Shutterstock)

De plint programmeren met data: onderbouwing in plaats van onderbuik

Aantrekkelijke plinten zijn van groot belang voor een levendige en aantrekkelijke stad, maar hoe zorg je als gebiedsontwikkelaar voor het ideale programma? Keuzes onderbouwen met data in plaats van de onderbuik laten spreken.

Uitgelicht
Analyse

22 mei 2024