Photo by Leon Ephraïm on Unsplash door leonephraim (bron: Unsplash)

Experts over PAS: discussie op nationaal niveau nodig

29 augustus 2019

2 minuten

Nieuws Eind mei besloot de Raad van State een streep te zetten door het Programma Aanpak Stikstof, PAS. Op Binnenlands Bestuur geven vier deskundigen antwoord op de vraag hoe we voorkomen dat het land hierdoor op slot gaat. De antwoorden variëren van een nationale discussie tot meer begrip voor hoe slecht het gaat met onze natuur.

Gijs Hoevenaars, werkgroepsecretaris van de commissie milieueffectrapportage (m.e.r.), stelt dat er een omslag nodig in het omgevingsbeleid. Er zullen keuzes gemaakt moeten worden, want er is maar zoveel ruimte voor woningbouw, industrie, wegen en veehouderij. Ergens zal het pijn gaan doen, waarschuwt hij. Hoevenaars pleit bovendien voor een nuchtere benadering van de problematiek. “De discussie die nu wordt gevoerd gaat vooral over de vraag hoe we vastgelopen projecten kunnen loswrikken. Je zou net zo goed als uitganspunt kunnen nemen dat het door de stikstofuitstoot heel slecht gaat met onze natuurgebieden. “

Een mogelijke oplossing komt naar voren bij Advocaat Rachid Benhadi, die het voorbeeld aanhaalt van de Brabantse kwestie rondom Veldhoven. Hier paste de gemeente de ADC-toets toe (geen alternatieven, een dwingende reden en compensatie voor de natuur), waarna de Raad van State - ondanks de strengere stikstofregels - toch toestemming gaf voor een project. Volgens Benhadi leent de ADC-toets zich vooral voor grote projecten zoals het vliegveld bij Lelystad, maar voor kleinere projecten zal het lastig worden om dwingende redenen voor openbaar belang te vinden. 

Openbaar belang?

Maar, stelt Brabants gedeputeerde Rik Grashoff, het is een ‘groot misverstand’ dat je de ADC-toets voor veel projecten kan toepassen. “Je zult keihard bewijs moeten aanvoeren voor de maatschappelijke noodzaak. Er mogen geen alternatieven voorhanden zijn. Als compensatie voor de stikstofuitstoot moet extra natuur worden gerealiseerd. Bij Veldhoven was het alternatief een drukke weg die dwars door een aantal dorpskernen liep.”

Aart de Kuijf (wethouder voor plattelandsontwikkeling voor SGP in Barneveld) vindt als laatste een discussie op nationaal niveau op zijn plaats. Want wat kun je allemaal scharen onder openbaar belang? Vallen woningen hier ook niet onder? 


Cover: Photo by Leon Ephraïm

Meer lezen over toestemmingverlening zonder PAS kan op Rijksoverheid.nl

Lees verder op Binnenlandsbestuur.nl


Cover: ‘Photo by Leon Ephraïm on Unsplash’ door leonephraim (bron: Unsplash) onder CC0 1.0, uitsnede van origineelMeest recent

Nobelhorst in Almere door Jarretera (bron: Shutterstock)

‘Particiflatie’ in het Almeerse Nobelhorst

In Almere bestaat een lange traditie van succesvolle woonexperimenten. Het kan echter ook faliekant misgaan, blijkt uit een evaluatie van de Ombudsman Metropool Amsterdam over bewonersbetrokkenheid in de nieuwbouwwijk Nobelhorst.

Onderzoek

8 december 2023

Illustratie van verschillende grondlagen door GoodStudio (bron: Shutterstock)

Eerst komt het lichaam, dan pas de prothese

Het water en de bodem moeten opnieuw de inrichting van Nederland gaan bepalen. Het College van Rijksadviseurs bracht een praktijkgids uit met zes stappen. Ontwerpers kunnen ze doorlopen om grip te krijgen op deze ontwerpbenadering.

Analyse

8 december 2023

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van voorsorteren op iets nieuws

Deze week sorteren we op Gebiedsontwikkeling.nu voor op veel nieuws. Op duurzame wijken met deelmobiliteit, op gezonde gebiedsontwikkeling en op een definitieve invulling na de tijdelijkheid.

Weekoverzicht

7 december 2023