(CC BY-SA 2.0) by Cedar Summit Farm door Cedar Summit Farm (bron: Flickr)

VNG: stoppen PAS hinderpaal voor vrijwel alle gemeenten

14 augustus 2019

2 minuten

Nieuws In bijna elke gemeente liggen projecten stil door de beëindiging van het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Dit blijkt uit een enquête van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) onder haar achterban. Gepauzeerde projecten betreffen woningbouw, projecten voor bedrijven, industrie, land- en glastuinbouw, wegenbouw, horeca, evenementen en recreatie, en de aanleg van duurzame energie en natuurgebieden.

De Raad van State bepaalde op 29 mei dat het PAS in strijd is met Europese regelgeving. Uit de enquête blijkt dat vrijwel alle gemeenten te maken hebben met projecten die geen doorgang vinden door deze stopzetting. Het gaat zowel om de bouw van woningen als om allerlei andere projecten in de openbare ruimte. Sommige gemeenten hebben de vaststelling van bestemmingsplannen uitgesteld. Van het merendeel van de projecten is het op dit moment onzeker of de ze doorgang kunnen vinden.

Nieuwe balans

Inmiddels heeft minister Schouten (LNV) een adviescollege ingesteld dat zich buigt over een oplossing. Naar verwachting komt dit college in het najaar met een eerste advies. Na de zomer komt er ook een aangepast stikstofrekenmodel (Aerius) en een ADC-toets (een onderzoek naar Alternatieven, het aantonen van Dwingende redenen van openbaar belang en het vooraf en tijdig treffen van Compenserende maatregelen) om projecten met urgentie te kunnen beoordelen.

Ondertussen kiezen veel gemeenten voor zekerheid en stellen projecten uit, totdat er meer duidelijkheid is. De urgentie om uit deze impasse te komen is door de VNG onder de aandacht gebracht bij de PAS-partners van de ministeries van LNV , IenW, BZK, EZK, Defensie, het IPO en de UvW.

Toch blijft het vinden van een uitweg een ingewikkelde klus die tijd vergt. Aan de ene kant speelt de urgentie om woningen te bouwen en bedrijven gelegenheid te geven om te groeien, aan de andere kant het belang van de natuur. In de oplossingen voor de ruimtelijke inpassing zal een nieuwe balans tussen de belangen moeten worden gevonden.

Cover: (CC BY-SA 2.0) by Cedar Summit Farm 

Dit artikel is overgenomen van vng.nl


Cover: ‘(CC BY-SA 2.0) by Cedar Summit Farm’ door Cedar Summit Farm (bron: Flickr) onder CC BY-SA 2.0, uitsnede van origineel


VNG

Door Redactie VNG

VNG


Meest recent

Groene wildernis in New York door Why Factory (bron: Nai Publishers)

The green dip, het moet allemaal nog veel groener – en rap graag

Recensent Jaap Modder las ‘The green dip’, de nieuwste publicatie van The Why Factory Het bevat een stappenplan voor meer groene wildernis in de steden. Modder is na eerste bestudering kritisch maar stelt dat oordeel later bij.

Recensie

17 juni 2024

Wonen aan de Schoolpad in Laren door Tulp8 (bron: Wikimedia Commons)

Leefwerelden van arm en rijk zijn steeds meer gescheiden, maar mede via gebiedsontwikkeling is daar iets aan te doen

Het Sociaal Cultureel Planbureau onderzocht in hoeverre welvarenden en minder welvarenden mensen ontmoeten buiten hun eigen welvaartsniveau. Steeds minder, is de conclusie. Gemeenten kunnen hier iets aan doen, mede door te letten op het woningaanbod.

Analyse

17 juni 2024

De groene stad door SARYMSAKOV ANDREY (bron: Shutterstock)

Maak energie nu al integraal onderdeel van de verstedelijking van morgen

Verdere verstedelijking is nodig om aan de woningvraag te voldoen. Een van de grote opgaven daarbij is het energievraagstuk. Paul van den Bragt laat zien dat dit meer is dan het oplossen van het acute probleem van netcongestie.

Analyse

14 juni 2024