platform voor kennis, nieuws en opinie
Zoeken
platform voor kennis, nieuws en opinie

VNG: stoppen PAS hinderpaal voor vrijwel alle gemeenten

VNG: stoppen PAS hinderpaal voor vrijwel alle gemeenten

(CC BY-SA 2.0) by Cedar Summit Farm

In bijna elke gemeente liggen projecten stil door de beëindiging van het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Dit blijkt uit een enquête van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) onder haar achterban. Gepauzeerde projecten betreffen woningbouw, projecten voor bedrijven, industrie, land- en glastuinbouw, wegenbouw, horeca, evenementen en recreatie, en de aanleg van duurzame energie en natuurgebieden.

De Raad van State bepaalde op 29 mei dat het PAS in strijd is met Europese regelgeving. Uit de enquête blijkt dat vrijwel alle gemeenten te maken hebben met projecten die geen doorgang vinden door deze stopzetting. Het gaat zowel om de bouw van woningen als om allerlei andere projecten in de openbare ruimte. Sommige gemeenten hebben de vaststelling van bestemmingsplannen uitgesteld. Van het merendeel van de projecten is het op dit moment onzeker of de ze doorgang kunnen vinden.

Nieuwe balans

Inmiddels heeft minister Schouten (LNV) een adviescollege ingesteld dat zich buigt over een oplossing. Naar verwachting komt dit college in het najaar met een eerste advies. Na de zomer komt er ook een aangepast stikstofrekenmodel (Aerius) en een ADC-toets (een onderzoek naar Alternatieven, het aantonen van Dwingende redenen van openbaar belang en het vooraf en tijdig treffen van Compenserende maatregelen) om projecten met urgentie te kunnen beoordelen.

Ondertussen kiezen veel gemeenten voor zekerheid en stellen projecten uit, totdat er meer duidelijkheid is. De urgentie om uit deze impasse te komen is door de VNG onder de aandacht gebracht bij de PAS-partners van de ministeries van LNV , IenW, BZK, EZK, Defensie, het IPO en de UvW.

Toch blijft het vinden van een uitweg een ingewikkelde klus die tijd vergt. Aan de ene kant speelt de urgentie om woningen te bouwen en bedrijven gelegenheid te geven om te groeien, aan de andere kant het belang van de natuur. In de oplossingen voor de ruimtelijke inpassing zal een nieuwe balans tussen de belangen moeten worden gevonden.

Cover: (CC BY-SA 2.0) by Cedar Summit Farm 

Dit artikel is overgenomen van vng.nl