(CC BY-SA 2.0) by Cedar Summit Farm door Cedar Summit Farm (bron: Flickr)

VNG: stoppen PAS hinderpaal voor vrijwel alle gemeenten

14 augustus 2019

2 minuten

Nieuws In bijna elke gemeente liggen projecten stil door de beëindiging van het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Dit blijkt uit een enquête van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) onder haar achterban. Gepauzeerde projecten betreffen woningbouw, projecten voor bedrijven, industrie, land- en glastuinbouw, wegenbouw, horeca, evenementen en recreatie, en de aanleg van duurzame energie en natuurgebieden.

De Raad van State bepaalde op 29 mei dat het PAS in strijd is met Europese regelgeving. Uit de enquête blijkt dat vrijwel alle gemeenten te maken hebben met projecten die geen doorgang vinden door deze stopzetting. Het gaat zowel om de bouw van woningen als om allerlei andere projecten in de openbare ruimte. Sommige gemeenten hebben de vaststelling van bestemmingsplannen uitgesteld. Van het merendeel van de projecten is het op dit moment onzeker of de ze doorgang kunnen vinden.

Nieuwe balans

Inmiddels heeft minister Schouten (LNV) een adviescollege ingesteld dat zich buigt over een oplossing. Naar verwachting komt dit college in het najaar met een eerste advies. Na de zomer komt er ook een aangepast stikstofrekenmodel (Aerius) en een ADC-toets (een onderzoek naar Alternatieven, het aantonen van Dwingende redenen van openbaar belang en het vooraf en tijdig treffen van Compenserende maatregelen) om projecten met urgentie te kunnen beoordelen.

Ondertussen kiezen veel gemeenten voor zekerheid en stellen projecten uit, totdat er meer duidelijkheid is. De urgentie om uit deze impasse te komen is door de VNG onder de aandacht gebracht bij de PAS-partners van de ministeries van LNV , IenW, BZK, EZK, Defensie, het IPO en de UvW.

Toch blijft het vinden van een uitweg een ingewikkelde klus die tijd vergt. Aan de ene kant speelt de urgentie om woningen te bouwen en bedrijven gelegenheid te geven om te groeien, aan de andere kant het belang van de natuur. In de oplossingen voor de ruimtelijke inpassing zal een nieuwe balans tussen de belangen moeten worden gevonden.

Cover: (CC BY-SA 2.0) by Cedar Summit Farm 

Dit artikel is overgenomen van vng.nl


Cover: ‘(CC BY-SA 2.0) by Cedar Summit Farm’ door Cedar Summit Farm (bron: Flickr) onder CC BY-SA 2.0, uitsnede van origineel


VNG

Door Redactie VNG

VNG


Meest recent

Fenix Food Factory in Rotterdam door Iris van den Broek (bron: Shutterstock)

Katendrecht, Rotterdam: Taking a Walk on the Gentrified Side

Gentrification heeft zeker niet alleen negatieve kanten, hoewel daar wel vaak de nadruk op wordt gelegd. Vincent Baptist vloog het vraagstuk op Katendrecht niet aan met de professionals maar door met bewoners te gaan wandelen.

Onderzoek

27 februari 2024

Fuggerei (Augsburg) door Gerd Eichmann (bron: Wikimedia Commons)

De woningcorporatie van morgen heeft alles te maken met die van gisteren

De woningcorporaties laten een hernieuwd elan zien. Spannend wordt de vraag waar hun toekomst ligt. Reimar von Meding (KAW) schreef er een essay over in opdracht van de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties.

Opinie

27 februari 2024

Oude Citroën auto (deux chevaux) in het Hamerkwartier Amsterdam. door Petra Boegheim (bron: shutterstock)

Het Hamerkwartier in Amsterdam gaat los, als de markt tenminste mee wil doen

Het Hamerkwartier is het volgende grote gebied dat in Amsterdam-Noord aan bod komt voor een stevige gebiedstransformatie. De gemeente haalde Kristiaan Borret uit Brussel om de planontwikkeling mede vorm te geven. Een interview over plan en proces.

Casus

26 februari 2024