(CC BY-SA 2.0) by Cedar Summit Farm

VNG: stoppen PAS hinderpaal voor vrijwel alle gemeenten

14 augustus 2019

2 minuten

Nieuws
In bijna elke gemeente liggen projecten stil door de beëindiging van het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Dit blijkt uit een enquête van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) onder haar achterban. Gepauzeerde projecten betreffen woningbouw, projecten voor bedrijven, industrie, land- en glastuinbouw, wegenbouw, horeca, evenementen en recreatie, en de aanleg van duurzame energie en natuurgebieden.

De Raad van State bepaalde op 29 mei dat het PAS in strijd is met Europese regelgeving. Uit de enquête blijkt dat vrijwel alle gemeenten te maken hebben met projecten die geen doorgang vinden door deze stopzetting. Het gaat zowel om de bouw van woningen als om allerlei andere projecten in de openbare ruimte. Sommige gemeenten hebben de vaststelling van bestemmingsplannen uitgesteld. Van het merendeel van de projecten is het op dit moment onzeker of de ze doorgang kunnen vinden.

Nieuwe balans

Inmiddels heeft minister Schouten (LNV) een adviescollege ingesteld dat zich buigt over een oplossing. Naar verwachting komt dit college in het najaar met een eerste advies. Na de zomer komt er ook een aangepast stikstofrekenmodel (Aerius) en een ADC-toets (een onderzoek naar Alternatieven, het aantonen van Dwingende redenen van openbaar belang en het vooraf en tijdig treffen van Compenserende maatregelen) om projecten met urgentie te kunnen beoordelen.

Ondertussen kiezen veel gemeenten voor zekerheid en stellen projecten uit, totdat er meer duidelijkheid is. De urgentie om uit deze impasse te komen is door de VNG onder de aandacht gebracht bij de PAS-partners van de ministeries van LNV , IenW, BZK, EZK, Defensie, het IPO en de UvW.

Toch blijft het vinden van een uitweg een ingewikkelde klus die tijd vergt. Aan de ene kant speelt de urgentie om woningen te bouwen en bedrijven gelegenheid te geven om te groeien, aan de andere kant het belang van de natuur. In de oplossingen voor de ruimtelijke inpassing zal een nieuwe balans tussen de belangen moeten worden gevonden.

Cover: (CC BY-SA 2.0) by Cedar Summit Farm 

Dit artikel is overgenomen van vng.nl


Cover: ‘(CC BY-SA 2.0) by Cedar Summit Farm’


VNG

Door Redactie VNG

VNG


Meest recent

Windmolenpark Nederland door Fokke Baarssen (bron: Shutterstock)

De toekomst van de RES: 'Na het uitspreken van ambities, moeten we de energietransitie nu waarmaken'

De energietransitie is actueler en urgenter dan ooit, maar hoe leid je zo’n verandering in deze turbulente tijd in goede banen? Kristel Lammers, directeur Nationaal Programma RES, maakt de balans op. “We moeten het met elkaar doen.”

Persoonlijk

4 oktober 2022

Park 070, Voorburg door BPD Gebiedsontwikkeling (bron: bpd.nl)

Drie keer circulaire gebiedsontwikkeling in de praktijk

Gebiedsontwikkelaar BPD geeft op verschillende plekken in Nederland vorm aan circulaire gebiedsontwikkeling. Journalist Marc Mijer ging kijken in Breda, Voorburg en Eindhoven en brengt de nieuwe praktijk in beeld.

Casus

4 oktober 2022

Gemeente Nieuwegein door Jan Buteijn (bron: Gemeente Nieuwegein)

City Nieuwegein: binnenstad groeikern wordt duurzame oase

Nieuwegein staat voor een ingrijpende transformatie van het stadshart. Met de ambitieuze plannen won de gemeente de SKG Publieksprijs voor duurzame gebiedsontwikkeling. Joost Zonneveld spreekt met Guus Govaart en Marco van Hedel over de voortgang.

Casus

3 oktober 2022