snail

Expertteam Versnellen presenteert ‘ontslakkingslessen’

23 maart 2016

3 minuten

Tijdens het ‘Houd het eenvoudig, maak het beter’-congres heeft het Expertteam Versnellen de publicatie ‘Eenvoudig Beter, het ‘Ontslakken’ van gebiedsontwikkeling’ ten doop gehouden. In het boekwerk zijn de belangrijkste lessen uit het ‘Ontslakken’-traject voor het ontwikkelingsgericht omgaan met wet- en regelgeving en initiatieven opgenomen op basis van ervaringen die zijn opgedaan bij 35 gemeenten en hun pilotprojecten.

“Niet de regels moeten centraal staan, maar het publieke belang dat er mee wordt nagestreefd.”

Sinds 2012 zijn de rijksoverheid, gemeenten, markpartijen en bewoners hun rol in gebiedsontwikkeling opnieuw aan het vormgeven met hulp van het ‘ontslakken’ (een uitvloeisel van de Actieagenda Bouw). Het woord ‘ontslakken’ staat voor deregulering, het slim omgaan met regels en het introduceren van een andere manier van werken in gebiedsontwikkeling. Die andere manier van (samen)werken komt tot stand door het initiatief centraal te stellen en te investeren in processen en samenwerkingen. 

Niet direct grijpen naar bestemmingsplan 

De afgelopen vier jaar is er geëxperimenteerd met het opschonen van het gemeentelijke beleid en de lokale regelgeving om de gevoelde regeldruk bij marktpartijen en initiatiefnemers te verminderen en projecten te beoordelen op de meerwaarde die zij de stad of het dorp en haar gebruikers oplevert. Naast het verminderen van de lokale regeldruk, kiezen veel gemeenten voor een andere aanpak in houding en gedrag waarbij meer aandacht is voor het initiatief, samenwerking en vrijheden. Dit betekent voor ambtenaren niet direct grijpen naar het bestemmingsplan, het stellen van vele voorwaarden of het ontwerpen van een stedenbouwkundigplan, maar actief meedenken in mogelijkheden, de initiatiefnemer adviseren over de gemeentelijke procedures, en een gesprekspartner zijn die waar nodig gebruikers, eigenaren en andere initiatiefnemers bij elkaar brengt. 

“Niet de regels moeten centraal staan, maar het publieke belang dat er mee wordt nagestreefd. En soms kunnen anderen het publieke belang misschien wel beter behartigen.”
Gemeente Eindhoven 


Vijf lessen voor de gemeentelijke organisatie:

  • Ontslakken is geen hobby van één bestuurder, maar moet breed worden gedragen binnen het college van B&W, de gemeenteraad en de ambtenaren; 
  • Gemeentelijk beleid opschonen heeft altijd zin, als is het alleen maar om de discussie over de realiteit van regelgeving te starten; 
  • Werk met pilots, maar zorg wel voor ambtelijke en bestuurlijke verbreding van de resultaten, geleerde lessen en ervaringen; 
  • Ga de dialoog aan en blijf als gemeente niet te lang denken, maar betrek anderen (intern en extern) en laat ze meedenken; 
  • De regie over ‘hoe’ komt meer in handen van de initiatiefnemers en daarmee wordt tijdswinst behaald, is kostenverlaging mogelijk en worden plannen (weer) gerealiseerd.
ontslakken

ontslakkenLoesje Praktijken Fotografie

Uit handen van Friso de Zeeuw, ambassadeur van de expertteams ’Versnellen’, ontvangt Mame Douwma, lid van de gemeenteraad van Brummen, het eerste exemplaar van de publicatie Eenvoudig beter, het ontslakken van gebiedsontwikkeling. Douwma zocht naar een handzaam boekje met tips om het gemeentebestuur vlotter te laten werken. ‘’Dit is net wat ik nodig heb’’, aldus een enthousiaste Douwma. De uitreiking vond plaats tijdens het drukbezochte praktijkcongres Houd het eenvoudig, maak het beter op 23 maart 2016 in Zaandam. 

Het hele rapport is te downloaden via: http://www.houdheteenvoudig.nl/ontslakken/
Meest recent

Luchtfoto van het Central Park in New York door Ingus Kruklitis (Shutterstock)

Als kapitaal de stad overneemt

Wat gebeurt er als de vastgoedsector de macht in de stad overneemt? Dat proces beschrijft Samuel Stein en zijn bevindingen zijn beoordeeld door Frank van Oort en Teodora Dogaru. Het beeld is niet opwekkend.

Recensie

17 augustus 2022

Benchakitti Forest Park, Bangkok door gothiclolita (Shutterstock)

“Verdichting kan zelfs leiden tot kwalitatief hoogwaardigere openbare ruimte”

Gebiedsontwikkelaars moeten zich niet blindstaren op vierkante meters, maar uitgaan van publieke waarden die ze willen realiseren en welk programma daarbij past. Dat is het advies van Ellen van Bueren, hoogleraar aan de TU Delft.

Persoonlijk

16 augustus 2022

Haan & Laan door Esther Dijkstra (estherdijkstra.com)

Westergouwe in Gouda: wat vinden Haan & Laan er eigenlijk van?

Haan en Laan recenseren gebiedsontwikkelingen in Nederland. In deze editie schrijven zij over hun bezoek aan Westergouwe in Gouda en geven hun oordeel over deze nieuwbouwwijk in de laagste polder van ons land.

Casus

16 augustus 2022